arrow

Om festivalen

Östersjöfestivalen 2024 sätter ljuset på drömmar och visioner

Östersjöfestivalen 2024 inleds med Musorgskijs opera Chovansjtjina. Det är berättelsen om en turbulent tid i rysk historia, byggd på verkliga händelser och den påminner starkt om dagens situation i samma land, med dödliga politiska strider och visionsdrivna maktkamper. Upprorsmakare med stora drömmar om makt sopas undan en efter en och så småningom träder en vinnande härskare fram ur kulisserna, som senare ska komma att kallas Peter den Store. Musorgskijs storslagna musik framförs av solister, stor kör och Finska radions symfoniorkester i ett gästspel från Helsing­fors, under ledning av Esa-Pekka Salonen.

Det finns ingen annan opera med ett narrativ som kan liknas bättre vid att läsa en dagstidning i vår tid, vilket gör att det känns mycket relevant att framföra den nu. Vi kan rentav lära oss något från den.

- Esa-Pekka Salonen

Ukrainas självständighetsdag den 24 augusti upp-märksammas under festivalen genom en konsert med dirigenten Maxim Rysanov som leder ukrainska musiker och musiker ur Sveriges Radios Symfoni­orkester, sida vid sida på Berwaldhallens scen. I samarbete med Svenska institutet anordnas samma kväll ett samtal om demokrati som tar avstamp i operan Chovansjtjina samt i dagens situation runt Östersjön för att undersöka möjliga framtidsscenarier.

– Östersjöfestivalen 2024 vill med sina nio dagar av konserter, samtal, workshops, konst och festival-stämning ta avstamp i vår tids utmaningar och inge framtidshopp. Alltsedan starten för mer än tjugo år sedan har målet varit detsamma – att presentera högklassiga framföranden av musik och främja samverkan mellan människor för miljön i Östersjön. Årets program är inspirerat av visionärer som leder världen i nya riktningar, som får oss att lyfta blicken och se nya lösningar, våga drömma och hjälpa oss att tro på att en bättre värld är möjlig, säger Staffan Becker, konserthuschef i Berwaldhallen.

Några höjdpunkter ur Östersjöfestivalen 2024:

  • Fem beställningsverk inspirerade av drömmar och visioner har urpremiär
  • Östersjödagen firas med ett gästspel av Tallinns kammarorkester under ledning av Tõnu Kaljuste
  • I Baltic Sea Festival Science Lab undersöks forskning genom nyskriven musik
  • Vi får följa med Radiokören i en natt av drömmar på Tekniska museet
  • Världsartisterna Yuja Wang, piano, och dirigenten Esa-Pekka Salonen möts i ett program fyllt av energi och charm