arrow

Vänföreningen

Kom med i gemenskapen bland Radiosymfonikernas och Radiokörens vänner!

Det kommer att ge dig många roliga möten i musikens tecken. Du får sitta med och lyssna på världsdirigenter och solister när de repeterar. Du får träffa musiker ur ensemblerna på nära håll under eftersitsarna. Dessutom arrangerar vi alldeles egna konserter bara för vännerna! Välkommen du också!

Att bli medlem

Du blir medlem genom att betala in årsavgiften till:
RADIOSYMFONIKERNAS OCH RADIOKÖRENS VÄNFÖRENING
på plusgiro 16 08 82-7.

Årsavgifter:
– Enskild medlem 250 kr
– Två personer på samma adress 400 kr.
Glöm inte att ange namn, adress och eventuell e-postadress.

Nya medlemsskap som tecknas efter den 1 oktober gäller automatiskt även för hela det påföljande kalenderåret.

Medlemskap i Vänföreningen ger många förmåner

• 10% rabatt på Radiosymfonikernas och Radiokörens konserter i Berwaldhallen.
• Möjlighet att gratis lyssna på ett stort antal orkester- och körrepetitioner.
• Förmånliga specialerbjudanden via e-post direkt från Vänföreningen.
• Inbjudan till vänträffar, specialkonserter, möten med musiker.
• Medlemstidningen Berwaldbladet med information om verksamheten.
• Erbjudanden om spännande musikresor.
• Nya medlemmar får skivan Ein Deutsches Requiem.

Kalendarium

Här kan du ta del av Vänföreningens kalendarium

Medlemsblad för Radiosymfonikernas och Radiokörens Vänförening:

Berwaldbladet nr 3 sept 2019

Berwaldbladet nr 2 maj 2019

Berwaldhallens Vänföreningen har fått ny ordförande

Erik Juhlin, Iskandar Komilov, violin I och Per Öman, stämledare violin II.

Erik Juhlin, Iskandar Komilov, violin I och Per Öman, stämledare violin II.