arrow

ERIC ERICSON AWARD 2021

Vid finalkonserten i Eric Ericson Award den 24 oktober, stod tillslut den lettiska dirigenten Krista Audere som vinnare. Efter att hon och Harry Bradford och Julia Selina Blank, dirigerat Radiokören på Berwaldhallens scen, utsåg den internationella juryn henne till vinnare, med motiveringen ”ett magiskt framförande”. Första pris var 100 000 kr från Rosenborg Gerhmans stiftelse samt 10 konserter med framstående radiokörer inom EBU.

Eric Ericson Award återkommer i oktober 2024.

Krista Audere och Radiokören. Foto: Bo Söderström.

Juryns motivering lyder: ”Med enastående energi och dynamisk poetisk kvalitet åstadkom Krista Audere ett magiskt framförande. Med rik fantasi och stort mod inspirerande och engagerade hon sångarna”.

Finalister i Eric Ericson Award var också Harry Bradford och Julia Selina Blank som vinner 25.000 kronor var. Den internationella juryn har bestått av kördirigenterna Cecilia Rydinger, Erik Westberg, Justin Doyle, Sofi Jeannin, tonsättaren Karin Rehnqvist, Radiokörens chefsdirigent Kaspar Putniņš och Christiane Höjlund, medlem i Radiokören.

Finalkonserten i Berwaldhallen går att återuppleva på Berwaldhallen Play

Eric Ericson. Foto: SVT BILD

Eric Ericson. Foto: SVT BILD

Sveriges Radio Berwaldhallen – i samarbete med Kungl. Musikaliska Akademien, Rosenborg Gehrmans Stiftelse och Europeiska radiounionen (EBU) – återinrättar den internationella tävlingen för unga kördirigenter, Eric Ericson Award, som senast ägde rum 2009. Eric Ericson Award 2021 blir den fjärde upplagan som syftar till att identifiera, uppmuntra och stötta unga lovande kördirigenter i Eric Ericsons anda. Priset strävar efter att uppnå en mycket hög konstnärlig och konkurrenskraftig nivå inom kördirigering, som motsvarar den status som Eric Ericson erhöll världen över under sin aktiva tid. Eric Ericson Award ger nästa generations kördirigenter förutsättningar till en internationell karriär.

Eric Ericson Award arrangeras av Sveriges Radio i regi av Berwaldhallen, och i samarbete med Kungliga Musikaliska Akademien, Rosenborg Gehrmans Stiftelse samt Europeiska radio- och TV-unionen (EBU). Tävlingen är planerad att hållas vart tredje år från och med oktober 2021.

FAKTA OM TÄVLINGEN

Eric Ericson Award riktar sig till kördirigenter världen över som är 35 år eller yngre, och som fyller 36 år tidigast då tävlingen är avslutad i oktober 2021. Alla som önskar kan ansöka om att vara med i tävlingen. Repertoaren kommer att väljas från västerländsk konstmusik, med viss tonvikt på modern svensk körmusik.

Efter ansökningsperiodens slut granskas alla inkomna ansökningar av en uttagningskommitté bestående av kördirigenter med lång erfarenhet av kördirigering och av pedagogiskt arbete vid Sveriges musikhögskolor. Kommittén väljer ut åtta sökande som går vidare till en finalomgång i Berwaldhallen i Stockholm i oktober 2021. Professor Stefan Parkman är ordförande i uttagningskommittén. Övriga medlemmar är Maria Goundorina, Marc Korovitch, Lone Larsen, Fredrik Malmberg, Karin Oldgren och Jan Yngve.

Repertoaren till finalomgången bestäms av två utomstående experter och en medlem i Radiokören.

Vinnaren av Eric Ericson Award 2021 koras av en jury som består av internationellt kända kördirigenter, sångare och tidigare pristagare. Juryns ordförande är Cecilia Rydinger, professor i orkesterdirigering och mångårig dirigent för manskören Orphei Drängar. Övriga ledamöter är Kaspars Putniņš, Karin Rehnqvist, Erik Westberg, Sofi Jeannin, Justin Doyle samt en medlem ur Radiokören.

Vinnaren kommer att få ge konserter med flera av Europas främsta radiokörer (se lista nedan), samt erhålla en prissumma på 100 000 SEK som tillhandahålls av Rosenborg Gehrmans Stiftelse. Andra- och tredjepristagarna får 25 000 SEK vardera.

Viktiga datum

• 17 maj 2021: Din tävlingsansökan måste vara oss tillhanda.
• 2 juli 2021: Vilka deltagare (åtta stycken) som gått till semifinal meddelas.
• 21 och 22 oktober 2021: Semifinaler hålls där de åtta deltagarna dirigerar Eric Ericsons Kammarkör och S:t Jacobs Kammarkör inför juryn, som sedan väljer ut tre finalister.
• 23 oktober 2021: De tre finalisterna repeterar med Radiokören inför finalen.
• 24 oktober 2021: Direktsänd final i Berwaldhallen inför publik där vinnaren koras av juryn.

Deltagande körer

Eric Ericsons Kammarkör och S:t Jacobs Kammarkör deltar i semifinalerna 21 och 22 oktober 2021 Radiokören deltar i finalen 24 oktober 2021.

Körer som har accepterat att ta emot vinnaren av Eric Ericson Award 2021 under någon av deras kommande säsonger:

Tävlingens officiella språk är engelska. Basala kunskaper i engelska krävs av alla sökande.

Repertoar

Repertoaren i Eric Ericson Award består av musik från de klassiska, romantiska och samtida perioderna inom västerländsk konstmusik. Svensk och nordisk musik i allmänhet har en särskild roll i tävlingen. I andra avseenden har målet varit att hitta verk med samma längd, lika svårighetsgrad och framför allt att de innehåller inspirerande utmaningar för de tävlande körledarna, svårigheter som också underlättar för juryn att göra en bedömning.

Repertoarkommittén består av Anders Eby, professor och kördirigent, Arne Lundmark, sångare och tidigare planeringschef för Radiokören och Johan Pejler, sångare i Radiokören.

Här hittar du repertoaren för Eric Ericson Award 2021.

OM ERIC ERICSON AWARD

Eric Ericson Award kom till på initiativ av Stefan Parkman, kördirigent och professor i kördirigering vid Institutionen för musikvetenskap, Uppsala universitet. Den mycket prestigefyllda tävlingen lockade dirigenter från långt utanför Sveriges gränser. Tävlingen arrangerades 2003, 2006 och 2009 av Uppsala universitets Körcentrum, Eric Ericson International Choral Centre, Sveriges Radio och Rikskonserter med prissumman tillhandahållen av Eric Ericson-stiftelsen. Tidigare vinnare av tävlingen är Peter Dijkstra (2003), Martina Batič (2006) och Kjetil Almenning (2009).

SE FINALEN I ERIC ERICSON AWARD PÅ BERWALDHALLEN PLAY

Se finalen avgöras på plats i Berwaldhallen i Stockholm söndagen den 24 oktober på Berwaldhallen Play.

KRISTA AUDERE VINNARE AV ERIC ERICSON AWARD

Krista Audere är en lettisk kördirigent baserad i Amsterdam. Hon är regelbundet engagerad som repetitör och dirigent hos Cappella Amsterdam, Nederlands Kamerkoor och Netherlands Radio Choir. Förutom vid musikkonservatoriet i Riga har Krista Audere studerat kördirigering i Amsterdam och Stuttgart. Som sångare har hon samarbetat med Lettiska Radions kör och Cappella Amsterdam.

SEMIFINALERNA 21 & 22 OKTOBER

Se de båda direktsända semifinalerna i efterhand här.

FINALISTER VIDARE TILL SEMIFINAL

Åtta unga kördirigenter från Tyskland, Lettland, England, Frankrike och Ryssland har gått vidare till semifinalen i Eric Ericson Award.

Läs mer om finalisterna här

REGLER

Här hittar du alla regler för Eric Ericson Award.

Regler för medverkan (pdf, på engelska)

ROSENBORG GEHRMANS STIFTELSE

Prissumman som tilldelas förstapristagaren, samt två andrapristagare tillhandahålls av Rosenborg Gehrmans Stiftelse.

Läs mer

JURY ERIC ERICSON AWARD 2021

Vinnaren av Eric Ericson Award 2021 koras av en jury som består av internationellt kända kördirigenter, sångare och tidigare pristagare.

Läs mer

TIDIGARE VINNARE

Tidigare vinnare av Eric Ericson Award är Peter Dijkstra (2003), Martina Batič (2006) och Kjetil Almenning (2009).

Läs mer

OM ERIC ERICSON

Eric Ericson tjänstgjorde som Radiokörens chefsdirigent i mer än 30 år och har gjort omätbara insatser för det svenska och internationella körlivet. Genom att uruppföra verk av sina samtida tonsättare, många skrivna direkt för honom och Radiokören, öppnade han en helt ny dimension för hur en kör kan låta, och ledas. Under alla år var han också lärare i kördirigering vid Kungliga Musikhögskolan där han fostrade flera generationer unga dirigenter.

Läs mer

KONTAKT

Projektledare Eric Ericson Award 2021
Kajsa Hallhagen
Tel. +46 708 538 407
kajsa.hallhagen@sverigesradio.se