arrow

ERIC ERICSON AWARD

Världens främsta kördirigenttävling är nu öppen för anmälan. Tävlingen genomförs i Stockholm under perioden 23-26 oktober 2024.

Till tävlingen 2021 anmälde sig över 90 unga dirigenter från hela världen. Åtta tävlande valdes ut till finalerna i Stockholm och till sist stod Krista Audere från Lettland som vinnare. Vinsten bestod i konserter med ett tiotal europeiska radiokörer och en prissumma på 100 000 kronor. Anmäl dig till tävlingen här.

Möt Krista Audere, vinnare av Eric Ericson Award 2021

Sveriges Radio Berwaldhallen – i samarbete med Kungl. Musikaliska Akademien samt med stöd av Rosenborg Gehrmans Stiftelse och Europeiska radiounionen (EBU) – har återinrättat den internationella tävlingen för unga kördirigenter, Eric Ericson Award, som senast ägde rum 2021.

Eric Ericson Award 2024 blir den femte upplagan som syftar till att identifiera, uppmuntra och stötta unga lovande kördirigenter i Eric Ericsons anda. Priset strävar efter att uppnå en mycket hög konstnärlig och konkurrenskraftig nivå inom kördirigering, som motsvarar den status som Eric Ericson erhöll världen över under sin aktiva tid. Eric Ericson Award ger nästa generations kördirigenter förutsättningar till en internationell karriär.

Eric Ericson Award arrangeras av Sveriges Radio i regi av Berwaldhallen, och i samarbete med Kungl. Musikaliska Akademien med stöd av Rosenborg Gehrmans Stiftelse samt Europeiska radio- och TV-unionen (EBU). Tävlingen är planerad att hållas vart tredje år.

FAKTA OM TÄVLINGEN

Eric Ericson Award riktar sig till kördirigenter som inte är äldre än 35 år, och som fyller 36 år tidigast när tävlingen genomförs i oktober 2024. Repertoaren består av västerländsk konstmusik, med tonvikt på samtida svensk körmusik.

Efter ansökningstiden kommer en urvalskommitté bestående av mycket erfarna kördirigenter och körpedagoger att granska ansökningarna och välja ut åtta tävlande som går vidare till finalomgången i Berwaldhallen i Stockholm.

Mats Paulson, lektor i dirigering vid Musikhögskolan i Malmö, är ordförande i urvalskommittén. Övriga ledamöter är Mats Nilsson, Lone Larsen, Karin Oldgren, Christina Hörnell, Kari Turunen och Kim Phipps.

Vinnaren av Eric Ericson Award 2024 utses av en jury bestående av internationellt framstående kördirigenter och tidigare vinnare av tävlingen.

Juryns ordförande är Justin Doyle. I juryn ingår även Kaspars Putniņš, Krista Audere, Erik Westberg, Martina Batič, Friederike Woebcken samt Sofia Niklasson, medlem i Radiokören.

Vinnaren får möjlighet att arbeta med flera av Europas ledande radiokörer samt erhåller en prissumma på 100 000 kronor, som tillhandahålls av Rosenborg Gehrmans Stiftelse. De båda andrapristagarna erhåller varsitt stipendium på 25 000 kronor.

Viktiga datum

• 1 mars 2024: Din tävlingsansökan ska vara oss tillhanda senast detta datum.
• 15 juni 2024: Vi meddelar de åtta deltagare som tagit sig till semifinal.
• 23 och 24 oktober 2024: Repetitioner och semifinaler hålls, där de åtta deltagarna dirigerar Eric Ericson Kammarkör och St. Jacobs Kammarkör inför juryn, som sedan utser tre finalister.
• 25 oktober 2024: De tre utvalda finalisterna repeterar med Radiokören inför finalen.
• 26 oktober 2024: Finalen direktsänds i Sveriges Radio P2 från Berwaldhallen i Stockholm.

Deltagande körer

Följande körer medverkar genom att engagera vinnaren av Eric Ericson Award 2024 under någon av sina kommande säsonger:

Tävlingens officiella språk är engelska. En grundläggande förståelse för det engelska språket krävs därför av alla sökande.

Repertoar

Repertoarkommittén består av Helene Stureborg, dirigent och planeringschef Radiokören, Arne Lundmark, sångare och tidigare planeringschef för Radiokören och Lars Johansson Brissman, sångare i Radiokören.

Repertoaren är vald ur den västerländska konstmusikens klassiska, romantiska och samtida perioder. Svensk och nordisk musik i allmänhet har en särskild roll i tävlingen. Avsikten är att välja verk med liknande längd, liknande svårighetsgrad och framför allt att de innehåller inspirerande utmaningar för de tävlande kördirigenterna; svårigheter som också gör det lättare för juryn att göra en bedömning.

Repertoaren för Eric Ericson Award 2024:

Semifinaler:
I Pizzetti Ululate from Tre Composizioni corali Suvini Zerboni
E Rautavaara Credo Schott music
G Grigorjeva In Paradisum JW Pepper
N Forte O Oriens Nanaforte.com
C Unander-Scharin from Calliogramme: Mutations Gehrmans
S-D Sandström April och tystnad Gehrmans
J Bingham The darkness is no darkness Ed Peters
M Sköld We know not where the Dragons fly Gehrmans

Final:
I Lidholm De profundis NM/Gehrmans
A Mellnäs Laude ER/Gehrmans
S Garrop Sonnets of Desire, Longing and Whimsy Garrop.com

OM ERIC ERICSON AWARD

Eric Ericson Award arrangerades för första gången år 2003, och genomfördes även 2006 och 2009, samt efter ett längre uppehåll, år 2021. Tävlingen genomförs sedan 2021 av Sveriges Radio och Kungl. Musikaliska Akademien, med stöd av Rosenborg Gehrmans Stiftelse och European Broadcasting Union (EBU).

Tidigare vinnare:

  • Krista Audere (2021)
  • Kjetil Almenning (2009)
  • Martina Batič (2006)
  • Peter Dijkstra (2003)

JURY ERIC ERICSON AWARD 2024

Vinnaren av Eric Ericson Award 2024 koras av en jury som består av internationellt kända kördirigenter, sångare och tidigare pristagare.

Här kan du läsa mer om jurymedlemmarna.

ERIC ERICSON AWARD PÅ BERWALDHALLEN PLAY

Semifinalerna den 23 och 24 oktober och finalen den 26 oktober 2024 sänds direkt på Berwaldhallen Play.

ROSENBORG GEHRMANS STIFTELSE

Prissumman som tilldelas förstapristagaren, samt två andrapristagare tillhandahålls av Rosenborg Gehrmans Stiftelse.

Läs mer

TIDIGARE VINNARE

Tidigare vinnare av Eric Ericson Award är Peter Dijkstra (2003), Martina Batič (2006), Kjetil Almenning (2009) och Krista Audere (2021).

Läs mer om de tidigare vinnarna här.

OM ERIC ERICSON

Eric Ericson tjänstgjorde som Radiokörens chefsdirigent i mer än 30 år och har gjort omätbara insatser för det svenska och internationella körlivet. Genom att uruppföra verk av sina samtida tonsättare, många skrivna direkt för honom och Radiokören, öppnade han en helt ny dimension för hur en kör kan låta, och ledas. Under alla år var han också lärare i kördirigering vid Kungliga Musikhögskolan där han fostrade flera generationer unga dirigenter.

Läs mer

LEDNINGSGRUPP ERIC ERICSON AWARD

Staffan Becker, ordförande
Bengt Arwén, tävlingsledare
Fredrik Wetterqvist, KMA
Susanne Rydén, KMA
Helene Stureborg, planeringschef Radiokören
Emma Nyberg, projektledare

KONTAKT

Projektledare Eric Ericson Award
Emma Nyberg
Mobil: +46 73-262 11 62
Epost: emma.nyberg@sr.se