arrow

Berwaldhallens integritetspolicy

1. Allmänt

Denna integritetspolicy gäller för nyttjande av Berwaldhallens webbplats, våra tjänster och marknadsföring. Berwaldhallen är Sveriges Radios konserthus och är hemmascen för de två ensemblerna Sveriges Radios Symfoniorkester och Radiokören. Vi på Berwaldhallen vill att du ska känna dig trygg när du lämnar dina personuppgifter till oss. Denna integritetspolicy förklarar hur vi samlar in, använder, lämnar ut och lagrar dina personuppgifter samt hur vi i övrigt säkerställer att dina personuppgifter behandlas enligt gällande lagstiftning. Det är viktigt för oss att du läser och förstår denna integritetspolicy och att känner dig trygg med hur vi behandlar dina personuppgifter. Policyn gäller för Berwaldhallens verksamhet och för följande webbplatser: www.berwaldhallen.se, www.srso.se, www.radiokoren.se, www.balticseafestival.com.

2. Vem är personuppgiftsansvarig?

Berwaldhallen ägs av Sveriges Radio med org. nr 556419-3232 och postadress Oxenstiernsgatan 20, 115 27 Stockholm (i denna policy kallad ”Berwaldhallen”). Berwaldhallen är personuppgiftsansvarig för behandlingen av personuppgifter.

3. I vilka situationer samlar vi in vilka personuppgifter, med vilket ändamål och med vilken rättslig grund behandlar vi dina personuppgifter?

Berwaldhallen samlar in och behandlar följande kategorier av personuppgifter om dig som kund eller potentiell kund i samband med att du besöker vår hemsida, genomför ett köp, går på evenemang, kontaktar kundtjänst, prenumererar på vårt nyhetsbrev eller söker jobb hos oss.

 1. När du besöker vår hemsida behandlar vi personuppgifter i form av funktionella (nödvändiga) Cookies och din IP-adress. Samtycker du till andra frivilliga Cookies som används för att visualisera användning, för statistik och för att prestandan på vår hemsida behandlar vi personuppgifter i form av Cookies även för dessa ändamål. Separat information om både nödvändiga och frivilliga Cookies finns i Berwaldhallens Cookiepolicy.
 2. När du genomför ett köp av en biljett till ett evenemang hos oss via telefon kan vi komma att behandla följande personuppgifter om dig:
  1. Namn
  2. Adress
  3. Land
  4. Telefonnummer
  5. E-postadress
  6. Produktinformation (evenemangsnamn, bokningsnummer, m.m.)

Köp av biljett via vår webb hanteras av vår biljettleverantör Tixly, personuppgiftspolicy finns tillgänglig på leverantörens hemsida. Ändamålet för behandlingen är att administrera din beställning, t.ex. för att skicka biljett, information om evenemanget och föra statistik . Grunden för Berwaldhallens behandling av personuppgifterna är att uppfylla Berwaldhallens avtalsförpliktelser gentemot dig som kund.

Information om större artist- eller programändringar eller om eventuellt inställd konsert skickar vi till samtliga som köpt biljetter till det evenemang som berörs, och då i första hand via e-post eller i särskilda fall via sms.

 1. När du kommer till oss för att gå på ett evenemang hanterar vi endast de personuppgifter du tillhandahåller oss vid ditt besök. Oftast innebär det endast information om att du har giltig biljett. Ändamålet för behandlingen är att administrera din beställning. Grunden för Berwaldhallens behandling av personuppgifterna är att uppfylla Berwaldhallens avtalsförpliktelser gentemot dig som kund.
 2. När du kontaktar vår kundtjänst behandlar vi personuppgifter som du anger eller har angett vid beställningen av din biljett samt de uppgifter du uppger till oss. Ändamålet för behandlingen är att administrera din beställning. Grunden för Berwaldhallens behandling av personuppgifterna är att uppfylla Berwaldhallens avtalsförpliktelser gentemot dig som kund. Kontaktar du oss endast för att få information om evenemang och uppger personuppgifter behandlar vi dem på grund av Berwaldhallens berättigade intresse för att kunna hjälpa dig i ditt ärende.
 3. När du prenumererar på vårt e-nyhetsbrev och samtycker du till att vi skickar ut information om kommande evenemang och erbjudanden så behandlar vi följande personuppgifter om dig:
  1. Namn
  2. E-postadress
  3. Telefonnummer
  4. Adress
  5. Adressens geokoordinater (från underleverantör)
  6. Ålder (från offentliga register)
  7. Kön (från offentliga register)
  8. ”Klickdata” från nyhetsbrev
  9. IP-adress

Ändamålet för behandlingen är kunna tillgodose din begäran att mottaga vårt e-nyhetsbrev med information om kommande konserter, vi försöker anpassa information och erbjudanden för att skapa ett nyhetsbrev som är intressant och aktuellt för dig i ditt område. Vi behandlar dina uppgifter med stöd av det samtycke du lämnar när du börjar prenumerera på vårt nyhetsbrev.

Du kan när som helst avsluta din prenumeration genom att använda länken för uppsägning som finns längst ned i alla våra nyhetsbrev.

 1. Söker du arbete hos oss som t.ex. säljare, salongsvärd eller liknande behandlar vi de personuppgifter som du har angett i din ansökan med den rättsliga grunden Berättigat intresse.

4. Från vilka källor samlar vi in uppgifter om dig som kund?

Berwaldhallen samlar in personuppgifter direkt från dig när du genomför en beställning, besöker vår hemsida, när du kontaktar vår kundtjänst, klickar på länkar i digital marknadskommunikation eller söker arbete hos oss.

Utöver de uppgifter som Berwaldhallen samlar in från dig kan vi också samla in personuppgifter från tredje part, dvs någon av våra underleverantörer som tillhandahåller uppgifter från offentliga register. Vi kan komma att samköras med andra register för ovanstående syften och för att upprätthålla god kund- och registervård, vi kan till exempel komma att uppdatera adressuppgifter genom hämtningar från privata eller offentliga register.

5. Hur länge lagrar vi personuppgifter?

Vi lagrar endast dina personuppgifter så länge som det är nödvändigt för att fullgöra de ändamål som uppgifterna behandlas för. Vi genomför regelbundet gallringar och tar bort eller anonymiserar personuppgifter som inte längre är nödvändiga för våra ändamål.

Hur länge vi sparar dina uppgifter beror på vilken situation du lämnat uppgifterna.

 1. Besök på vår hemsida – Du väljer vilka cookies du samtycker till och kan ta bort dem när du vill. Se vår Cookiepolicy för mer information.
 2. Genomförande av köp – Uppgifter du lämnar när du genomför ett köp lagrar vi i tre (3) år.
 3. Publik till ett evenemang – Uppgifter du lämnar till oss när du går på ett evenemang lagrar vi i tre (3) år.
 4. Kontaktar vår kundtjänst – Uppgifter du lämnar till oss när du kontaktar kundtjänst lagrar vi i tre (3) år.
 5. Prenumererar på vårt nyhetsbrev – Uppgifter som du lämnar oss när du väljer att prenumerera på vårt nyhetsbrev lagrar vi tills du återkallar ditt samtycke.
 6. Söker arbete som t.ex. säljare eller värd hos oss – Ansökningshandlingar sparar vi i upp till tre (3) år sedan tas de bort.

6. Kan vi komma att dela dina uppgifter med andra?

I vår verksamhet samarbetar vi med flera olika partners för att kunna erbjuda bästa möjliga service och utveckla vår verksamhet. För att dessa ska kunna utföra vissa uppgifter åt oss, behöver vi dela dina personuppgifter med dem. De får dock inga självständiga rättigheter till dina personuppgifter som går utöver dem vi har i denna policy.

Personuppgiftsbiträden
När en leverantör behandlar personuppgifter för vår räkning har vi ett så kallat personuppgiftsbiträdesavtal med leverantören. Ett sådant avtal tydliggör att leverantören hanterar personuppgifterna för vår räkning och i enlighet med våra instruktioner samt att denne åtar sig att följa gällande regelverk för behandling av personuppgifter. Syftet med personuppgiftsbiträdesavtalet är att dina personuppgifter ska vara lika säkra hos våra leverantörer som hos oss.

Vi delar endast uppgifter med leverantörer som utgör en roll för driften av vår verksamhet.

Vi anlitar personuppgiftsbiträdanden bland annat för drift av webbplats och biljettsystem, statistik. för utskick av nyhetsbrev, för prenumerationsregister samt för mätning av trafik och användarbeteenden på vår webbplats. När vi gör postala utskick kan adresser komma att hanteras av tryckerier eller distributionsföretag.

Andra mottagare
Vi lämnar inte ut dina uppgifter någon annan till tredje part än vad som framgår ovan.

7. Vi skyddar dina personuppgifter med adekvata skyddsåtgärder

Vi är måna om att dina personuppgifter är i tryggt förvar, och har vidtagit de säkerhetsåtgärder som vi bedömer är nödvändiga för att skydda dina uppgifter. Endast relevant personal kan läsa och behandla respektive personuppgifter

8. Var lagrar vi personuppgifter?

Personuppgifter om dig som kund hos oss lagras av oss i Sverige och inom EU eller Europeiska Ekonomiska Samarbetsområdet (EES). För vissa ändamål används personuppgiftsbiträden som kan komma att behandla uppgifter i länder utanför EU/EES, i dessa fall säkerställs att uppgifterna hanteras säkert och med en adekvat skyddsnivå som är jämförbar med det skydd som erbjuds inom EU/EES. Som personuppgiftsansvariga är vi ansvariga för att vidta rimliga legala, tekniska och organisatoriska åtgärder för att säkerställa att skyddet för personuppgifter uppnår en adekvat skyddsnivå enligt GDPR 2016/679.

9. Dina rättigheter

Vi ansvarar för att dina personuppgifter behandlas enligt gällande lagstiftning och vi följer regler och principer i dataskyddsförordningen vilken ger dig rättigheter som du kan kontakta oss för att nyttja eller om du har några frågor.

Dataskyddsförordningen ger dig följande rättigheter:

 • Rätt till tillgång till dina personuppgifter – Information om vilka uppgifter om dig vi behandlar
 • Rätt till rättelse av dina personuppgifter – Uppdatera eller lägga till uppgifter som fattas
 • Rätt till radering av dina personuppgifter – Undantaget är uppgifter vi behöver för att uppfylla rättslig förpliktelse, t.ex. fastställa eller försvara rättsliga anspråk
 • Rätt att invända mot viss typ av behandling – T.ex. behandling av personuppgifter för direktmarknadsföring
 • Rätt till dataportabilitet – Flytt av personuppgifter till annan personuppgiftsansvarig
 • Rätt till begränsning av behandling – Begränsa viss behandling av t.ex. felaktiga personuppgifter

Om du tycker att dina personuppgifter har behandlats på ett felaktigt sätt vänligen kontakta oss och beskriv ditt ärende. Du kan en gång per år få information om hur dina personuppgifter behandlas. Kontakta oss på biljettkontoret.berwaldhallen@sverigesradio.se för att begära registerutdrag. Du har rätt att kontakta tillsynsmyndigheten om du anser att vi inte har behandlat dina personuppgifter enligt Dataskyddsförordningens regler och principer. Kontaktuppgifter till tillsynsmyndigheten finns tillgängliga på IMY.se.

10. Tillämpning och ändring av integritetspolicyn

Den senast uppdaterade versionen av vår integritetspolicy finns på vår webbplats. Vår integritetspolicy gäller vid var tid i den form och till det innehåll som publicerat som är publicerat på webbplatsen. Vi har rätt att vid behov uppdatera integritetspolicyn och vi kan komma att informera dig om det sker större förändringar av integritetspolicyn.

11. Kontaktuppgifter

Om du har några frågor om denna integritetspolicy eller om du vill ha mer information om vår behandling av dina personuppgifter vänligen kontakta vår kundservice på mailadressen biljettkontoret.berwaldhallen@sverigesradio.se