arrow

Om Berwaldhallen

Konserthuset Berwaldhallen, med Sveriges Radios Symfoniorkester och Radiokören, är en del av Sveriges Radio och en av landets viktigaste kulturinstitutioner med räckvidd långt utanför landets gränser.

Sveriges Radios konserthus

Berwaldhallen är hemmascen för de två ensemblerna Sveriges Radios Symfoniorkester och Radiokören, som båda tillhör de yppersta i Europa inom sina respektive fält. Genom turnéer och framträdanden världen över, har de även blivit viktiga ambassadörer för svensk musik och kultur utomlands. Årligen ges cirka 100 konserter –  i Berwaldhallen och på turnéer och varje sommar arrangeras Östersjöfestivalen här. Samtliga konserter sänds i Sveriges Radio, de flesta i P2, samt runtom och utanför Europa via EBU, European Broadcasting Union.

Tack vare Radiokören och Radiosymfonikerna kan Sveriges Radio erbjuda sina lyssnare ett kvalitativt kulturutbud. Genom direktsändning kan alla få tillgång till konstmusik av mycket hög kvalitet och musikupplevelser som annars skulle vara svåra att nå.

Berwaldhallen invigdes hösten 1979. Inför bygget väcktes stora protester. Det skulle inte få synas för mycket över marknivån. Därför är konserthuset nedsprängt, så att 2/3 delar ligger under marknivå. Konserthuset är ritat av arkitekterna Erik Ahnborg och Sune Lindström. Två år efter invigningen tilldelades konserthuset det prestigefyllda arkitektoniska priset Europa Nostra 1981 Diploma of Merit ”för ett anmärkningsvärt känsligt utformat konserthus”.

Berwaldhallen är även en efterfrågad konsertscen för externa arrangörer och utöver våra egna konserter och evenemang, äger årligen ett stort antal konserter, bolagsstämmor och andra evenemang, rum i Berwaldhallen.

Berwaldhallen. Foto: Arne Hyckenberg.

Berwaldhallen. Foto: Arne Hyckenberg.

I Nutida Musiks häfte nr 2, år 1979 kan man läsa om Radioorkesterns nöd och lidande före Berwaldhallens tillkomst. Orkestern, då endast 45 musiker, förde en ambulerande tillvaro – oftast i Musikaliska Akademien vid Nybroplan, i Konserthuset på Hötorget eller i Cirkus på Djurgården.

Läs om Berwaldhallens historia