arrow

Om Festivalen

Östersjöfestivalen i Sveriges Radios konserthus Berwaldhallen är en av Europas största festivaler för klassisk musik och presenterar artister, ensembler och dirigenter på högsta nivå. I över tjugo år har Östersjöfestivalen varit en mötesplats där konsertupplevelser blandas med initiativ för en mer hållbar Östersjöregion. Miljöarbete, ledarskap, vetenskap och demokrati har alltid varit viktiga delar av festivalen, vid sidan av musiken.

Hjältar och antihjältar – årets tema 2023

Östersjöfestivalen 2023 har temat Hjältar & Antihjältar, vilket tar sig uttryck i flera av de musikaliska berättelserna: från den tragiska längtan i Gustav Mahlers Lieder einer fahrendes Gesellen, till Igor Stravinskijs Petrusjka, antihjälten som utmanar tingens ordning. Från Hector Berlioz starka övertygelse att kunna få sin älskade genom att skriva in sin antiheroiska kärleksberättelse i Symphonie fantastique, till frågan om Ein Heldenleben av Richard Strauss egentligen beskriver en hjälte eller en antihjälte.

Hjältar har länge varit en inspirationskälla för konstnärer och tonsättare. Hjälten trampar upp nya stigar, är redo att kämpa för sin sak, gör uppoffringar när så krävs och har hög moral. Antihjälten, å andra sidan, saknar en eller flera av hjältens egenskaper och blir utskrattad, föraktad, straffad eller – kanske värst av allt – inte tagen på allvar eller rentav bortglömd!

Ur ett hållbarhetsperspektiv är temat Hjältar & Antihjältar relevant som inspirationskälla till nya förebilder i visioner för framtiden. Vem är en hjälte idag? I vilken kontext definieras en hjälte – eller en antihjälte? Tillsammans med sina samarbetspartners kommer Östersjöfestivalen 2023 att presentera olika perspektiv på definitionen av en hjälte.

Östersjöfestivalen har alltid varit en mötesplats för artister, forskare och ideella organisationer som arbetar med frågor som rör Östersjön. Östersjöfestivalen 2023 tar samverkan med vetenskapen ett steg längre och vill undersöka vad som händer när man blandar nyskriven musik med aktuell forskning. Baltic Sea Festival Science Lab sammanför nio tonsättare med nio forskare i en workshop för att beträda ny mark och skapa något helt nytt tillsammans. Resultatet presenteras för publiken under Östersjöfestivalen 2023.

Alla Östersjöfestivalens konserter sänds i Sveriges Radio P2 och ett urval visas med bild på Berwaldhallen Play.