arrow

Baltic Sea Festival Science Lab

Östersjöfestivalen, Stockholms Universitet och Voksenåsen Musikkakademier utlyser en ansökan för forskare om att delta i ett gemensamt forskningsprojekt kring Östersjö- och hållbarhetsfrågor. Deadline för ansökan var den 1 december 2022.

Nio unga kompositörer får i uppdrag att skriva musik som lyfter fram forskning av nio unga forskare från Östersjöregionen. Med hjälp av en regissör skapar forskarna och kompositörerna verk (som konkret kombinerar vetenskapskommunikation med ett konstnärligt uttryck) som under festivalen framförs live av forskarna och musiker ur Sveriges Radios Symfoniorkester. Forskarna får hjälp av regissören med olika uttryck för sin presentation och kompositörerna får jobba med sin musik i förhållande till forskningen.

Sammanlagt skapas nio föreläsningar om femton minuter vardera. De musikaliska forskningspresentationerna grupperas under tre aktuella teman och Östersjöfestivalens publik får under två dagar uppleva tre helt olika framföranden. Efter varje temadel möter deltagarna publiken i en moderatorledd diskussion. Projektet experimenterar med nya vägar att nå fram till lyssnaren och målet är att alla deltagare kommer ut på andra sidan med nya perspektiv och lust till fler samarbeten.

Känns detta som ett lockande projekt för just din forskning? Var med och ta chansen att presentera dina resultat med klassisk musik i Baltic Sea Festival Science Lab!

Samarbetet

Av de bidrag som skickats in väljs nio forskare ut. Urvalet sker i december 2022 och annonseras innan julhelgen. Regissören möter forskarna digitalt första gången i januari för att arbeta med att ta fram de viktigaste punkterna i varje föreläsning. Regissören parar ihop forskare med kompositör som börjar skriva på det verk som kombineras med forskningen. Kompositören, forskaren och regissören träffas digitalt några gånger under våren. I Stockholm träffas forskare, kompositörer, musiker och regissör fysiskt för två repetitioner i anslutning till själva framförandet 23-26 augusti.

Regissören jobbar både övergripande med att få fram de viktiga poängerna i föreläsningarna, men också med det verbala och med det musikaliska uttrycket.

Urval

Du som är masterstudent, doktorand eller postdoc verkande i något av länderna runt Östersjön är välkommen att söka. Vi välkomnar bidrag från alla discipliner, där forskningen kan appliceras på Östersjöregionen. För att ansöka om att vara med som forskare ska du skicka in en sammanfattning (max 300 ord) där du beskriver din forskning och dina forskningsresultat du vill presentera på Östersjöfestivalen. Beskrivningen skall förklara vad som är nytt och intressant med din forskning och hur den kan spela en roll för att förstå och/eller utveckla framtidens Östersjöregion. Sammanfattningen skall också innehålla en motivering om varför du vill delta. Det ska vara skrivet för en bred publik eftersom det också kommer att användas av kompositören i sitt arbete. Urvalet görs av forskare på Stockholms Universitet.

Ämnesområden

Din forskning om Östersjön bör åtminstone täcka ett av festivalens tre forskningsämnen: One Health, Sense of Place eller Emergence. One Health täcker integrationen av flera discipliner och främjar skydd och hälsa för människor, ekologi och miljö. Sense of Place beskriver innebörden av och anknytningen till en plats i Östersjön som är viktig för en individ eller en grupp människor som främjar bevarandet av havet. Emergens kan ses som något som utvecklas på en systemnivå som inte kan förutsägas eller förklaras utifrån tidigare förhållanden.

För dig som deltagare

De valda forskarna kommer att bjudas in till Östersjöfestivalen i Stockholm 23-26 augusti 2023. Förutom att delta i projektet Baltic Sea Festival Science Lab kommer du att bli bortskämd med fantastiska Östersjöfestivalkonserter och andra roliga evenemang. Missa inte detta tillfälle att nätverka med dina kollegor/kamrater från hela Östersjön, samtidigt som du upplever Stockholm när den är som bäst!

Resor, logi och måltider kommer att tillhandahållas under vistelsen i Stockholm, samt evenemangs- och konsertbiljetter till Östersjöfestivalen.

Ansökningar skickas till: balticseafestival@aces.su.se
Deadline ansökan: 1 december

Loggor Baltic Sea Festival Science Lab.

Östersjöfestivalen i Berwaldhallen är en av Europas största och ledande klassiska musikfestivaler med artister, orkestrar och dirigenter från Östersjöregionens absoluta toppskikt. Festivalen har under tjugo års tid fungerat som en mötesplats för storslagna konsertupplevelser och initiativ som bidrar till en hållbar Östersjöregion. Baltic Sea Festival Science Lab är ett tvärvetenskapligt experiment och är en del av festivalprogrammet.