arrow

Baltic Sea Festival Science Lab 2024

Östersjöfestivalen, Stockholms universitet, Voksenåsen Musikkakademier och Formas utlyser en ansökan för kompositörer och forskare om att delta i den andra omgången av det gemensamma kommunikationsprojektet kring Östersjö- och hållbarhetsfrågor: Baltic Sea Festival Science Lab. Deadline för ansökan är den 17 november 2023.

Sex kompositörer och sex forskare kommer att väljas ut till detta samarbete. Tillsammans med musikcoacher och en regissör skapar forskarna och kompositörerna gemensamma verk som konkret kombinerar vetenskapskommunikation och konstnärliga uttryck och som under festivalen framförs live på scen av forskarna och musiker ur Sveriges Radios Symfoniorkester. Forskarna får hjälp av regissören med olika uttryck för sin presentation – såväl dramaturgiskt textligt som sceniskt –  och kompositörerna får jobba med sin musik i förhållande till forskningen och musikdramatiskt till de textmaterial som forskarna arbetat fram.

Sammanlagt skapas sex verk om 15-20 minuter var. Dessa musikaliska forskningspresentationer grupperas i två föreställningar med varsitt aktuellt tema och presenteras för publiken under Östersjöfestivalen -24. Projektet experimenterar med nya infallsvinklar där vi utifrån forskning som grund vill nå fram till lyssnaren genom nya vägar och uttrycksformer. Målet är att både publiken och deltagarna kommer ut på andra sidan med nya perspektiv, nya insikter och lust till fler samarbeten.

Känns detta som ett lockande projekt för just din forskning eller ditt musikskapande?  Ta chansen att vara med i Baltic Sea Festival Science Lab -24!

Samarbetet

Av de bidrag som skickats in väljs sex forskare och sex kompositörer ut. Urvalet sker i november 2023 och deltagarna annonseras i mitten av december. Regissören möter forskarna digitalt första gången så snart som möjligt för att påbörja arbetet med att ta fram de viktigaste punkterna i varje föreläsning. Regissören parar sedan ihop forskare med kompositör som börjar skriva på det verk som kombineras med forskningen. Kompositören, forskaren och regissören träffas digitalt ett antal gånger under våren. I Stockholm träffas forskare, kompositörer, musiker och regissör fysiskt för repetitioner i anslutning till själva framförandet 26-30 augusti 2024.

Kompositörerna jobbar med coacher kring musiken och det kommer att erbjudas en session om att skriva musik till text och teater. Regissören arbetar under hela processen, för forskarnas del med att få fram de viktiga poängerna i föreläsningarna samt med det verbala framförandet, och för kompositörernas del med att stärka det musikaliska uttrycket och att binda ihop de båda till en helhet.

Urval

Kompositör

Du som är på ditt sista år av din utbildning eller redan har en Mastersutbildning i komposition eller besitter motsvarande kunskaper, samt är verkande i eller med koppling till något av länderna runt Östersjön, kan ansöka om att delta i Baltic Sea Science Lab. Du ska vara intresserad av att ingå i en samarbetsprocess med din forskare.

Urvalet av kompositörerna sker av en jury, bestående av bl a Peter Herresthal (konstnärlig ledare Voksenåsen, violin prof DKDM/NMH) och Anssi Karttunen (Creative Dialogue), som tar ut deltagare på basen av en urvalsprocess som bedömer kvalitet, nyskapande, uttrycksförmåga i musiken och nyfikenhet och förståelse för vad ett gränsöverskridande samarbete mellan konst och vetenskap kan bidra med för samhällets utveckling. Deltagare kan även komma att tas ut genom utbildningarna på de nordiska musikhögskolorna eller av kompositörer knutna till Voksenåsen musikakademier.

Ansöker gör du genom att skicka ett partitur samt länk till ljudfil (uppladdad på youtube eller liknande kanal) på ett representativt verk skrivet de senaste åren, ett CV samt ett kort personligt brev där det framkommer varför du är intresserad av att skapa verk om hållbarhet tillsammans med forskare och hur du tror att ditt skapande kan vara/bli del av ett hållbart samhälle.

Du som kompositör kommer att få tilldelat dig en forskningspartner tidigt i processen och skriver musik utifrån detta ämne. Om du har ett område av de ovannämnda som speciellt intresserar dig, ber vi dig att nämna det i din ansökan. Du bör ha intresse av att skriva musik till text och det är meriterande om du redan har erfarenhet av att göra det. Kompositörerna kommer att erbjudas en workshop om att skriva musik till text under processens gång.  Mer information om ansökan finns på  //www.voksenasenmusicacademies.com/

Praktikantersättning utgår för kompositionerna. Konserten rapporteras till STIM som betalar ut ersättning enligt sina tariffer till medverkande upphovsmän

Forskare

Du som är doktorand eller postdoc verkande i något av länderna runt Östersjön är välkommen att söka. Vi välkomnar bidrag från alla discipliner, där forskningen kan appliceras på Östersjöregionen och dess framtida utmaningar. För att ansöka om att vara med som forskare ska du skicka in ditt CV samt en sammanfattning (max 300 ord) där du beskriver din forskning och dina forskningsresultat du vill presentera på Östersjöfestivalen. Beskrivningen skall förklara vad som är nytt och intressant med din forskning och hur den kan spela en roll för att utveckla framtidens Östersjöregion. Sammanfattningen skall också innehålla en motivering om varför du vill delta och om du har någon vana av teatraliska uttryck. Du kommer som nämnts ovan själv att stå på scen. Sammanfattningen ska vara skriven för en bred publik utan specialistkunskaper i ämnet. Urvalet sker genom en bedömningsprocess av forskningens vetenskapliga kvalitet och relevans samt forskarens kompetens. Ansökningarna granskas av en expertpanel bestående av forskare och kommunikatörer. Stockholms universitet och Formas ansvarar för beredningen av ansökningarna och fattar beslut om vilka sökanden som väljs ut. Bedömningarna görs utifrån det som finns beskrivet i ansökan.

Ämnesområden för forskare

Din forskning om Östersjön skall vara framåtblickande och söka svar och lösningar på de komplexa problem och utmaningar samhället står inför när det gäller Östersjön och hållbar utveckling. Din forskning bör också passa in under något av ämnena cirkularitet och viabilitet. Cirkularitet täcker frågor och lösningar kring hur samhället kan ställa om från linjära till cirkulära system, med minskat råvaru-utnyttjande och avfallsmängder som mål.  Viabilitet handlar om innovation som går bortom den teknologiska innovationen, och kan ta upp frågor kopplade till grön omställning, hur samhället undviker att fastna i nya sk progress traps, hur olika krafter i samhället kan fås att arbeta gemensamt för att hitta lösningar på komplexa miljöproblem. Inskickade förslag för båda teman får gärna (men det är inget krav) innehålla konkreta exempel och fallstudier som kan appliceras på framtiden.

För dig som deltagare

De valda forskarna och kompositörerna kommer att bjudas in till Östersjöfestivalen i Stockholm 26-30 augusti 2024. Förutom att delta i projektet Baltic Sea Festival Science Lab kommer du att bli bortskämd med fantastiska Östersjöfestivalkonserter och andra roliga evenemang. Missa inte detta tillfälle att nätverka med dina kollegor/kamrater från hela Östersjön, samtidigt som du upplever Stockholm när det är som bäst!

Resor, logi och måltider kommer att tillhandahållas under vistelsen i Stockholm, samt evenemangs- och konsertbiljetter till Östersjöfestivalen.

Ansökningar för forskare skickas till:
balticseafestival@aces.su.se

Ansökningar för kompositörer skickas till: summeracademy@voksenaasen.no

Deadline: 17 november

Om de medverkande institutionerna

Östersjöfestivalen arrangeras av Sveriges Radios konserthus Berwaldhallen, och är en av Europas största och ledande klassiska musikfestivaler med artister, orkestrar och dirigenter från Östersjöregionens absoluta toppskikt. Festivalen har under tjugo års tid fungerat som en mötesplats för storslagna konsertupplevelser och initiativ som bidrar till en hållbar Östersjöregion. Baltic Sea Festival Science Lab är ett tvärvetenskapligt experiment och är en del av festivalprogrammet. Östersjöfestivalen 2023 äger rum 24 augusti – 2 september. Östersjöfestivalen 2024 äger rum 23 augusti- 1 september.

Stockholm Resilience Centre är ett internationellt tvärvetenskapligt center vid Stockholms universitet för forskning och utbildning om hållbar utveckling. Centret är ett gemensamt initiativ mellan Stockholms universitet och Beijerinstitutet för ekologisk ekonomi vid Kungliga Vetenskapsakademien.

Vid Institutionen för Miljövetenskap vid Stockholms universitet bedrivs forskning och undervisning inom miljövetenskap. Frågor som kemikalier i miljö och människa och klimatförändringar har stort fokus. Institutionens forskare deltar ofta i samarbeten med svenska och europeiska myndigheter för att ta fram underlag för beslutsfattande.

Voksenåsen komponistakademi är ett talangprogram för unga kompositörer som är i början av sin professionella karriär. Programmet bidrar till nätverk, mentorskap och ger tillgång till nya arenor och professionell utveckling. Komponistakademin är en del av Voksenåsen Musikkakademier, som drivs av Nationalgåvan Voksenåsen. Projektet stöds ekonomiskt av Sparebankstiftelsen och Furestiftelsen.

Formas är ett statligt forskningsråd för hållbar utveckling som finansierar forskning och innovation, utvecklar strategier, gör analyser och utvärderar. Verksamhetsområdena finns inom miljö, areella näringar och samhällsbyggande. Formas genomför forskningssammanställningar som syftar till att underlätta för Sverige att nå våra miljömål. Därutöver kommunicerar de om forskning och forskningsresultat.

 

Östersjöfestivalen i Berwaldhallen är en av Europas största och ledande klassiska musikfestivaler med artister, orkestrar och dirigenter från Östersjöregionens absoluta toppskikt. Festivalen har under tjugo års tid fungerat som en mötesplats för storslagna konsertupplevelser och initiativ som bidrar till en hållbar Östersjöregion. Baltic Sea Festival Science Lab är ett tvärvetenskapligt experiment och är en del av festivalprogrammet. Läs mer om festivalen här.

Ta del av föreställningarna, intervjuer och radioprogram från Baltic Sea Festival Science Lab 2023 på Berwaldhallen Play.