Föreställning 1: Sense of Place
Christina Lin forskare
David Tudén kompositör
Åsa Austin forskare
Anna Berg kompositör
Carolin Seiferth forskare
Sampo Kasurinen kompositör
Elisabet Ljungar regissör & dramaturg

Medlemmar ur Sveriges Radios Symfoniorkester:
Per Sporrong violin
Kim Hellgren viola
Peter Volpert cello
Martino Moruzzi klarinett
Ulrik Nilsson slagverk

Föreställning 2: Emergence
Gabriel Freitas forskare
Heidi Hassinen kompositör
Kyra Spaan forskare
Aslıhan Kecebaşoğlu kompositör
Agnes Olin forskare
Zacharias Ehnvall kompositör
Elisabet Ljungar regissör & dramaturg

Medlemmar ur Sveriges Radios Symfoniorkester:
Karin Eriksson violin
Diana Crafoord viola
Linnea Vikström cello
Pedro Silva horn
Ulrik Nilsson slagverk

Föreställning 3: One Health:
Agata Bigaj forskare
Jonas Skaarud kompositör
Sriharsha Bhat forskare
Maya Miro Johnson kompositör
Konstantinos-Marios Vaziourakis forskare
Mioko Yokoyama kompositör
Elisabet Ljungar regissör & dramaturg

Medlemmar ur Sveriges Radios Symfoniorkester:
Hanna Matell violin
Tony Bauer viola
Astrid Lindell cello
Emmanuel Laville oboe
Ulrik Nilsson slagverk