SAMTAL: ÖSTERSJÖN – DÄRFÖR SKA VI BRY OSS!
Sändes direkt 25/8 kl 18:00
Medverkande är Olle Torpman (postdoktor i klimaträttvisa vid Institutet för framtidsstudier), Mattias Finndin (WWF Sweden Youth), Zahra Kalantari (föreståndare för KTH Vattencentrum), Peter Norman (ordf. Havsfondens förvaltningsbolag Entropics, ordf. Kungliga Musikhögskolan, Sveriges f.d. finansmarknadsminister) samt Jonathan Lindström (arkeolog och författare). Samtalsledare: Karin Zilliacus. Samtalet ges på svenska.

SAMTAL: ÖSTERSJÖFESTIVALEN 20 ÅR: OM MUSIKEN, MILJÖN OCH MÖTENA
Sändes direkt 31/8 kl 17:30
I ett samtal mellan festivalens grundare Michael Tydén och Esa-Pekka Salonen, nuvarande konserthuschef Staffan Becker, historikern Carl Marklund och marinbiologen Anna Törnroos-Remes diskuteras festivalens grundidé, dess utmaningar samt framtidsutsikter. Går det att förändra klimatet med musik? Det utlovas både skratt och allvar när vi får höra vad som gått fel under åren, men också vad som faktiskt har blivit bättre i Östersjön. Samtalsledare: Elna Nykänen Andersson. Samtalet ges på svenska.

SAMTAL: HOPPET LEVER – VÄGAR TILL EN HÅLLBAR FRAMTID
Sänds direkt 2/9 kl 17:30
Filosofiskt samtal med utgångspunkt i Höga visans poetiska texter. Om det jordiska livet i relation till den andliga världen – vilken väg ska vi egentligen välja för att leva ett hållbart och kärleksfullt liv? Vi reflekterar över bildningens betydelse för ett hållbart samhälle och diskuterar hur vi kan få perspektiv på vårt liv och våra villkor genom att förvärva nya insikter. Är omställning möjlig utan att försaka vår upplevda lycka? Med prästen och konstnären Kent Wisti, ekologen Pella Thiel, filosofen Karim Jebari samt Emilia Arvidsson, författare till boken Klimatglädje. Samtalsledare: Anna Hedelius. Samtalet ges på svenska.