Av Felix Mendelssohns fem ”mogna” symfonier intog länge den så kallade Lobgesang, skriven till 400-årsminnet av Johann Gutenberg och uppfinnandet av boktryckarkonsten, en undanskymd plats. Men inom ramen för det gångna halvseklets omfattande Mendelssohn-renässans har verket åter blivit populärt. Kronologiskt är det egentligen hans fjärde och näst sista symfoni; numreringen följer förlagsutgivningen, inte tillkomstår, och Mendelssohn kallade själv aldrig verket för en symfoni.

Mendelssohn hade svårt att genrebestämma Lobgesang innan den fick beteckningen symfoni-kantat. Denna hybridform till trots blev Lobgesang, vars textavsnitt är hämtade ur Bibeln, under 1800-talet ett av hans mest populära verk. Det omfångsrika, elva satser långa verket var ämnat att framföras i konsertsalen och inte i kyrkorummet. Uruppförandet ägde rum inom ramen för den tre dagar långa Gutenberg-festen i Leipzig i juni 1840. Staden var då sedan länge centrum för tyskt förlagsväsen och firandet var en hyllning till de upplysningsideal som möjliggjorts genom boktryckarkonstens innovationer.

En annan stor kompositör som liksom Mendelssohn verkade i Leipzig var Johann Sebastian Bach som var körledare i Tomaskyrkan i Leipzig från 1723 fram till sin död 1750. Under åren i Leipzig tillkom många sedermera berömda verk liksom många kantater, framför allt under hans första år i Leipzig. Jauchzet Gott in allen Landen är dock yngre. Den uruppfördes 1730 men kan ha skrivits tidigare. Unikt för denna kantat är Bachs användande av trumpet- och sopransolister som båda ges virtuosa solostämmor. Solisternas insatser har beskrivits som besittande ”jubel i överflöd och bländande skönhet”, passande kantatens titel: Lovsjung Gud i alla länder.

Bach ledde under flera år musiksällskapet Collegium Musicum i Leipzig, en av många liknande ensembler som uppstod och blomstrade i tyska städer under 1700- och 1800-talet. En annan sådan orkester var Grosses Concert, som nästan fyrtio år efter grundandet 1743 flyttade till Leipzigs tyghandlarhus, Gewandhaus. Femtio år senare blev Felix Mendelssohn Gewandhausorkesterns femte chefsdirigent och drygt 160 år därefter skulle den posten tillfalla ingen mindre än Herbert Blomstedt. Han ledde den anrika orkestern i sju framgångsrika år och gav nyligen även Lobgesang med dem, tillsammans med solisterna Marie Henriette Reinhold och Tilman Lichdi. Till denna konsert i Berwaldhallen kommer också sopranen Simona Houda-Šaturová, som även sjunger solopartiet i Bachs Jauchzet Gott in allen Landen.

Text: Henry Larsson, David Saulesco

Nu kan ni se våra sändningar både med Airplay för iOS och med Chromecast på Android och PC. För att använda Chromecast behöver ni använda webbläsaren Google Chrome.