Erich Wolfgang Korngold förknippas med underbart överdådig filmmusik. I Korngolds Violinkonsert knyter den finska violinisten Elina Vähälä an till Hollywoods starkt mättade färgpalett. Stycket ingick i konserten Sjostakovitj & Korngold från den 6 och 7 mars. I Sjostakovitj´s reflekterande och inåtblickande Symfoni nr 6 fortsatte Klaus Mäkelä sitt Sjostakovitj-tema som präglar hans första säsong som Radiosymfonikernas förste gästdirigent.