arrow

Radiokören sjunger Bach

Johann Sebastian Bach komponerade i slutet av 1730-talet fyra korta mässor på latin. Han plockade delar ur sina egna tidigare verk och satte ihop dem på nya, snillrika sätt i dessa innehållsrika mässkompositioner. En av dessa mässor framförs här av Radiokören och dirigenten Fredrik Malmberg, tillsammans med kyrkokantaten Wachet auf, ruft uns die Stimme, av dirigenter betraktad som en av Bachs mest välskrivna kantater.

Konserten ges i Oscarskyrkan lördag den 25 november kl 15.00, och sänds i Sveriges Radio P2 fredagen den 15 december kl 19:00.

Återbruk må vara trendigt, men det är på intet sätt ett modernt påfund. Även inom den europeiska musikhistorien finns en lång historia av olika slags återanvändning och omstöpningar. Redan under medeltiden var detta ett sätt att utöka den liturgiska standardrepertoaren, i form av nya tillägg, utvikningar och texttillägg till befintliga melodier.

Under renässansen förekom olika modeller för att komponera nya mässor, ofta med utgångspunkt i befintlig musik. En melodi från den medeltida standardrepertoaren kunde användas som en så kallad ”cantus firmus” – en beständig melodi, oförändrad sedan flera hundra år tillbaka.

En annan vanlig kompositionsteknik vid den tiden var att återanvända ett helt avsnitt – alla stämmor – ur ett befintligt sakralt eller profant verk, i en ny mässtonsättning. Denna så kallade ”paroditeknik” har inget att göra med ordets negativa klang; det är inte frågan om en karikatyr eller travesti utan om ett praktiskt, inte sällan både genomtänkt och konstfärdigt, återbruk.

Johann Sebastian Bach var ju arbetsam och produktiv, både som organist och som kompositör. Att återanvända befintlig musik är visserligen både praktiskt och tidsbesparande, men snarare än flyhänt hopplock är det en del av det konstnärliga arbetet att göra ett urval som kan bilda en ny, logisk musikalisk helhet. Ibland sätts rentav det gamla materialet på ett raffinerat sätt i en ny kontext.

Mässan i G-dur, en av Bachs fyra korta mässor skrivna i slutet av 1730-talet, är helt och hållet skriven med paroditeknik: mässans sex satser bygger på satser från olika kyrkokantater av Bach, mer eller mindre omarbetade för att passa sitt nya sammanhang. Den inledande Kyrie-satsen, till exempel, är i stort sett identisk med originalet, eftersom språkrytmen i kantatens text – ”Siehe du, dass deine Gottesfurcht nicht Heuchelei sei” – stämmer överens med mässans ”Kyrie, eleison”. Att det passar så bra vittnar om Bachs genomtänkta urval.

Från samma kyrkokantat kommer ännu en förlaga till G-durmässan, men i detta andra fall har Bach gjort en ganska drastisk omtolkning. Originalet, en tenoraria i högt tempo med jagande, militäriska blåsstämmor, är en skarp varning om att vara falsk i sin tro och för att följa hycklare som är ”fyllda med smuts, men blänker vackert på utsidan”. I mässan har Bach dragit ner tempot avsevärt och samma musik blir i stället en uppriktig trosförklaring: ”Ty du allena är Helig, du allena Herre.”

Fredrik Malmberg utbildade sig ursprungligen till organist, men inspirerades av Bachs musik till att övergå till dirigering. För 25 år sedan gjorde han sitt första projekt med Radiokören – en inspelning av Bach-kantater. Även om Malmberg har en bred repertoar och en omfattande verksamhet så är Bach, för honom såväl som för många andra, en fast punkt som han återkommer till. Ett ymnighetshorn av musikaliska upptäckter, fastän det är flera hundra år sedan Bach levde.

Kyrkokantaten Wachet auf, ruft uns die Stimme betraktas som en av de bästa av de ungefär 300 som Bach komponerade, berättar Fredrik Malmberg. I kantaterna jobbar Bach tydligt med den så kallade affektläran, att gestalta eller beskriva olika känslor i musik. Till skillnad från mässorna, förklarar Malmberg, där församlingen möter samma texter varje vecka så innehåller kantaterna nya texter. Då använder Bach affektläran för att genom musiken ge åhörarna en intuitiv ingång i berättelsen.

I boken ”Music in the Castle of Heaven” skriver dirigenten och Bach-kännaren John Eliot Gardiner om hur Bach och hans samtida kollegor tar upp det musikdramatiska spåret från operans vagga i Florens. Gardiner argumenterar rentav för att Bachs kyrkokantater är exempel på en renare form av musikdramatik, obelastade av operasångarnas virtuositet och överdådiga sceniska effekter, än den operaform som växte fram och, med Gardiners ord, stelnade i Italien på 1600-talet.

Kantaten Wachet auf, ruft uns die Stimme innehåller också ett mått av återbruk: Den bygger på en psalm från 1599 med samma namn. Bach använder psalmmelodin som cantus firmus i sin komposition och baserar de tre koralsatserna på psalmens tre verser. Psalmtexten handlar om en av Jesu liknelser som berättas i Nya testamentet: Tio jungfrur väntar i mörkret på att få komma in till en bröllopsfest. Fem av dem får slut på olja i sina lampor, och medan de går för att köpa mer kommer brudgummen och släpper in de andra fem.

Fredrik Malmberg berättar om hur han i kantatens första sats hör hur Bach gestaltar de två grupperna på väg till bröllopsfesten, med stråk- och blåsinstrumenten uppdelade i två grupper. I kören sjunger sopranerna psalmmelodin medan de övriga sångarna stämmer in i olika utrop.

Liknelsen om jungfrurna handlar om att vara stark i sin tro för att välkomnas in i paradiset på den yttersta dagen. Det här motivet utvecklar Bach i mellansatserna, i duetter mellan en sopransolist som den mänskliga själen och en bassolist som ”vox Christi”, Jesu röst. Detta knyter an till den än i dag vanliga beskrivningen av Jesus Kristus som brudgum och kyrkan som hans brud. I den andra duetten har textförfattaren utgått ifrån de sensuella texterna i Höga visan i Gamla testamentet, och Bach inspireras av samtida operors kärleksduetter för att skildra parets äktenskapslycka i musiken.

Denna konsert äger rum dagen före domsöndagen, den 25 november, av en händelse på dagen 292 år sedan Wachet auf uruppfördes av Bach och hans ensemble i Nikolaikyrkan i Leipzig. Svenska kyrkan beskriver domsöndagen som en tid för eftertanke, att vi inte är utlämnade åt våra egna domar och fördomar. I sällskap av Bachs musik kan det gudomliga kännas lite närmare.

Text: David Saulesco


RADIOKÖREN

dot 2023/2024

Skriv ut

Medverkande

 

&

Radiokören består av 32 professionella sångare som tillsammans bildar ett unikt och dynamiskt instrument, hyllat av musikälskare och kritiker världen över. Radiokören möter publiken på sin hemmascen i Berwaldhallen, Sveriges Radios konserthus, liksom i konsertsalar runt om i landet och på turnéer i hela världen. Dessutom når de miljontals lyssnare i Sveriges Radio P2, på Berwaldhallen Play och internationellt genom EBU.

Sedan 2020 är Radiokörens chefsdirigent den flerfaldigt prisbelönade lettiske kördirigenten Kaspars Putniņš. Sedan januari 2019 är den franske orkester- och kördirigenten Marc Korovitch kormästare för Radiokören, med ansvar för ensemblens vokala utveckling.

Radiokören bildades 1925, samma år som radion påbörjade sina sändningar, och gav sin första konsert i maj det året. I körens omfångsrika skivkatalog finns en mängd kritikerrosade och prisbelönade inspelningar. Hösten 2023 släpptes Kaspars Putniņš första skiva med Radiokören: Robert Schumanns Missa sacra, inspelad med organisten Johan Hammarström.

Fredrik Malmberg innehar sedan 2012 två prestigefyllda uppdrag i det svenska musiklivet: chefsdirigent för Eric Ericsons Kammarkör och professor i kördirigering vid Kungliga Musikhögskolan. Han är en erfaren uttolkare av verk i skiftande stilar och epoker men har en särskild förkärlek för den samtida körmusiken som han framhäver, inte minst med hans egen ensemble, Vokalharmonin. Han tjänstgör även som musiker i Oscarskyrkan i Stockholm.

Malmbergs verksamhet omfattar såväl kör- som orkesterrepertoar och han har samarbetat med ensembler såsom Radiokören och Sveriges Radios Symfoniorkester, Concerto Copenhagen, DR Vokalensemblet, Helsingborgs symfoniorkester, Tallinns kammarorkester och Mariinskijteaterns orkester. Han är även efterfrågad som pianist och organist, bland annat med Mahler Chamber Orchestra, under ledning av dirigenter som Daniel Harding och Claudio Abbado.

Han har mottagit flera priser och utmärkelser för sin musikaliska gärning. 2012 listade musikmagasinet Opus Malmberg som en av de som gjort mest för att förnya konstmusiken i Sverige. Han är utbildad som kyrkomusiker, med diplom i orgelspel från Musikhögskolan i Malmö och Paris. Som 25-åring vann han första pris i orgelimprovisation i en internationell tävling i Biarritz.

Solister i Wachet auf, ruft uns die Stimme:
Magnus Wennerberg (ersätter Martin Åsander)
Kathrin Lorenzen
Lars Johansson Brissman

Solister i Mässa G-dur:
Karl Söderström
Eleonora Poignant
Anna Graca
Carl Unander-Scharin (ersätter Niklas Engquist)

Jesenka Balic Zunic, violin 1
Katarina Bengtsson-Dennis, violin 1
Marie-Louise Marming, violin 1

Emma Nyman, violin 2
Arsema Asghodom, violin 2
Juliana Shapiro, violin 2

Rastko Roknic, viola
Gabriel Bania, viola

Ingrid Andersson Kjellsdotter, cello
Mattias Frostensson, kontrabas

Pär Stolpe, oboe
Ia Neumüller, oboe
Jana Langenbruch, oboe

Sven Aarflot, fagott

Hans Larsson, horn

Johan Hansson Lindström, cembalo
Leon Tscholl, orgel

Musiken

Ungefärliga tider

Johann Sebastian Bach skrev aldrig någon opera, men han var ofattbart aktiv på kyrkokantatens område. Under sina första år som kantor i Leipzig skrev han minst en ny kantat varje vecka. Visserligen använde han ibland andra tonsättares koraler och psalmer som utgångspunkt för sina verk, men han utvecklade materialet efter eget huvud. Storslagna öppningskörer med flätad kontrapunkt och eleganta recitativ och arior, där solorösterna ackompanjeras av flera självständiga instrumentstämmor, präglar många av de nära 200 kantater som finns bevarade för eftervärlden.

Texten till denna kyrkokantat är till stora delar hämtad ur Matteusevangeliet och Jesu liknelse om tio jungfrur som kallats ut för att möta en brudgum med facklor inför en bröllopsfest. Bara fem av dem har tagit med sig extra olja till facklorna, ifall hans ankomst skulle bli försenad, vilket den också blir. I liknelsen representerar oljan våra själars tro på Jesu återkomst.

Bach utgick i sitt verk ifrån den tyske prästen Philipp Nicolais tonsättning av denna liknelse, kyrkovisan med samma namn, ”Wachet auf, ruft uns die Stimme”, som skrevs 1599. Utifrån de tre verserna i denna psalm komponerade Bach en kantat i sju satser med tydliga roller: tenoren är berättaren, sopranen själen och basen Jesus.

Den fjärde satsen innehåller en mjuk och för många välkänd melodi som spelas av unisona violiner, som ackompanjerar tenorstämman tillsammans med basstämman. Det är ett skenbart anspråkslöst stycke musik, men storheten ligger som så ofta i enkelheten. Medan stråket lugnt och sorglöst upprepar sin mjuka melodi står tenorerna för högtidlig pregnans i en komposition som visar prov på Bachs förmåga att kombinera harmonisk fulländning med kontrastverkan. Bach återanvände senare den här satsen i en av sina orgelkoraler.

Text: Anna Hedelius

Ungefärlig konsertlängd: 1 tim

Lär dig mer, lyssna på Sveriges Radio P2

Oscarskyrkans besöksadress: Narvavägen 6, Stockholm