arrow

Ett brev från Daniel Harding

Läs chefsdirigent Daniel Hardings egna ord om varför han stannar hos Sveriges Radios Symfoniorkester till minst 2025.

A letter from Daniel Harding

Since the very beginning of my conducting career, I have been surrounded by musicians, collaborators and friends of exceptional generosity, talent and wisdom. I understood very early on that important and lasting musical relationships are forged over many years.

2022 marks my fifteen-year anniversary as Music Director of the Swedish Radio Symphony Orchestra. When I came to Stockholm in January 2007, none of us could have known how our futures would unfold, as musicians, as humans, as individuals and as a group. It is one of the immense satisfactions and inspirations of my musical life that I am still here and still enjoying a sense of honeymoon with these truly exceptional musicians.

There is no doubt that here in Stockholm, in Berwaldhallen, I have found my musical family. The bond between us is immense and the spark that we had at the start seems only brighter and more intense.

The role of Music Director is a very important one. Week in, week out, over many years, slowly and patiently working with the same musicians to create an identity, a sense of musical priority and perspective, a deep understanding of one another and the music we play, a trust and exchange with a public. It is a kind of work where the goal is never the concert of the week but the slow and certain construction of something that can only be fully appreciated with hindsight.

This is all to say that I couldn’t be happier to tell you that I have signed an extension to my contract as Music Director and Artistic Director of the Swedish Radio Symphony Orchestra until at least 2025.

Our plans for this new chapter together are coming into focus:

– Three Wagner operas performed in concert in Berwaldhallen over the next four years, beginning with Tristan and Isolde.
– An even stronger ambition from Swedish Radio to support the continued activity of the orchestra in the country, in Europe and in Asia, on tour and on the radio.
– A commitment to put our wonderful orchestra musicians in the limelight. We will enable more of them to play in front of the orchestra. We will reimagine their chamber music programme to have more focus and to include visiting artists. And in general our musicians will feature more as ambassadors for their own work.
– A music film project that will create so much more than just filmed concerts but films designed to be watched and listened to as full artistic experiences in their own right.

We are privileged to be part of an organization that is led by Cilla Benkö, whose belief in the importance of Public Service is so unshakable. She is a true friend of our orchestra and understands what we do is free from commercial and political constraints.

Together with Staffan Becker and all the team in Berwaldhallen, we carry on our endless journey towards the unattainable heights that great music asks us to strive for. To share this journey with the amazing public in Berwaldhallen, on the radio, and in the wider world, is our mission and our joy.


Ett brev från Daniel Harding

Sedan allra första början av min dirigentkarriär har jag varit omgiven av generösa, talangfulla och kloka musiker, kollegor och vänner. Jag förstod tidigt att viktiga och långsiktiga musikaliska relationer byggs upp under lång tid.

2022 blir mitt 15-årsjubileum som chefsdirigent för Sveriges Radios Symfoniorkester. När jag kom till Stockholm i januari 2007 kunde vi inte veta hur framtiden skulle utveckla sig för oss, som musiker, som människor, som individer och som grupp. Att jag ännu är här innebär en stor tillfredsställelse och inspiration i mitt musikaliska liv och det känns fortfarande som en smekmånad med dessa enastående musiker.

Det är inget tvivel om att jag här i Stockholm, i Berwaldhallen, har funnit min musikaliska familj. Bandet mellan oss är starkt och gnistan vi hade i början tycks bara öka i intensitet.

Rollen som chefsdirigent är en mycket viktig sådan. Ett långsamt och tålmodigt arbete, vecka efter vecka, genom många år, med samma musiker för att skapa en identitet, en uppfattning kring musikaliska perspektiv, en djup förståelse för varandra och den musik vi spelar, ett förtroende och ett utbyte med publiken. Det är ett arbete där målet aldrig är veckans konsert utan det långsamma och stadiga bygget av något som bara till fullo kan uppskattas i efterhand.

Allt detta säger jag med anledning av den stora glädje jag känner över att ha skrivit på ett förlängt kontrakt som chefsdirigent och konstnärlig ledare för Sveriges Radios Symfoniorkester, fram till minst år 2025.

Våra planer för detta nya gemensamma kapitel kommer att innebära

– Tre Wagneroperor, framförda konsertant i Berwaldhallen under de kommande fyra åren, först ut är Tristan och Isolde.
– En ännu starkare ambition från Sveriges Radio att stödja orkesterns verksamhet i Sverige, i Europa och Asien, på turné och genom radiosändningar.
– Ett åtagande att sätta orkestermusikerna i strålkastarljuset. Vi kommer att låta flera av dem spela som solister med orkestern. Vi kommer att stöpa om kammarmusikserien för att ge den ett större fokus och för att öppna upp för gästartister. Och vi kommer generellt att lyfta fram våra musiker för det arbete som var och en av dem gör.
– Musikfilmsprojekt som erbjuder något utöver bara filmade konserter – designade för att upplevas som kompletta konstnärliga verk i sin egen rätt.

Vi har privilegiet att vara del av en organisation som leds av Cilla Benkö, vars övertygelse om betydelsen av Public Service är så orubblig. Hon är en riktig vän till orkestern och förstår att det vi gör är fritt från kommersiella och politiska begränsningar.

Tillsammans med konserthuschef Staffan Becker och alla kollegor i Berwaldhallen, fortsätter vi vår resa mot de höjder som stor musik får oss att sträva efter. Att dela den resan med publiken i Berwaldhallen, i radion, och i den stora världen, är vårt uppdrag och vår glädje.

 

Läs pressmeddelandet för mer information och uttalanden från konserthuschef Staffan Becker och Sveriges Radios VD Cilla Benkö här.

 

”I rörelse” av Karin Boye – med Sveriges Radios Symfoniorkester och chefsdirigent Daniel Harding