arrow

SEMINARIER ÖSTERSJÖFESTIVALEN 2018

Även under årets Östersjöfestival kommer det att hållas flera seminarier kring festivalens tre grundpelare musik, miljö och ledarskap. Seminarieprogrammet och programmet för årets miniseminarier presenteras här.

Alla seminarier är kostnadsfria. Till tre av seminarierna, den 23, 24 och 28 augusti, krävs föranmälan – anmälningslänk finns under respektive seminarier. Till övriga seminarier krävs ingen anmälan. Studio 2 i Radiohuset rymmer ca 200 personer.

Titta på seminarierna direkt eller i efterhand på Play.

SEMINARIER

TORSDAG 23 AUG KL 17.00-18.00
Studio 2, Radiohuset
DIGITALT LEDARSKAP- VAD KAN VI LÄRA AV ESTLAND?
Estland är det land i världen som har kommit längst med digitalisering av offentlig sektor. I princip allt utom att gifta sig och köpa egendom kan göras digitalt. De har även infört e-medborgarskap som första land i världen. Vad kan förklara en sådan utveckling? Välkomna till ett seminarium där det estländska exemplet diskuteras och analyseras.
Moderator: Lars Truedsson
Medverkande:
Christina Henryson, avelningschef för kunskapsutveckling, Tillväxtverket
Anders Ljunggren, Sveriges ambassadör i Estland
Katrin Nyman-Metcalf, programdirektör för forskning och juridik vid Estonian E-governance Academy
Elin Wihlborg, professor i statsvetenskap, Linköpings Universitet
Arrangör: Svenska Institutet
Anmälan: Sker via denna länk

FREDAG 24 AUG KL 17.00-18.00
Studio 2, Radiohuset
KAN DEMOKRATINS KULTUR VERKLIGEN VARA HOTAD?
I årtionden har vi sett hur kretsen demokratiska länder utvidgats och den demokratiska kulturen fördjupats. Men under bara kort tid har vi börjat frukta att den tendensen inte är given, att länder som tidigare vunnit i demokrati – som Ryssland och Turkiet – tagit steg tillbaka. Vi har sett hur oligarker lagt under sig politisk makt och makthavarna inskränkt frihet. Media domineras. Det politiska samtalet fylls med ”alternativa fakta”. I Europa har alltfler samhällen hotats av populistisk intolerans och ”illiberal demokrati”. Kan demokratins kultur verkligen vara hotad? Och i sådana fall, hur kan vi försvara den?”
Moderator: Karsten Thurfjell
Medverkande:
Gunilla Reischl, chef för programmet global politik och säkerhet, Utrikespolitiska Institutet, Emil Edenborg, Aras Lindh och Ludvig Norman – samtliga forskare på Utrikespolitiska Institutet.
Arrangör: Utrikespolitiska Institutet
Anmälan: Via Utrikespolitiska Institutets hemsida

MÅNDAG 27 AUG KL 16.00-17.00 (Observera tiden)
Studio 2, Radiohuset
”RO, RO TILL FISKESKÄR…” ……inga fiskar finns det där.
Fiskbestånden i Östersjön är i dåligt skick. I manga skärgårdar lyser abborre och gädda med sin frånvaro. Torskfångsten i Östersjön är i år på historiskt låga nivåer, inte ens en tiondel jämfört med 1980-talet. Vad krävs för att fisken i Östersjön ska må bra igen? Detta samtal blir ett avsnitt av programmet Klotet i P1, med experter och representanter från fiskerinäringen.
Programledare: Niklas Zachrisson
Medverkande:
Torsken och torskfisket
Sture Hansson, professor vid Stockholms universitet. Har följt torskens och torskfisket utveckling i decennier. Har även nyligen sammanställt all forskning om hur skarv och säl påverkar fiskebestånden längs kusterna. Samt Gustaf Almqvist, Fil Dr vid Stockholms universitet, nu vid länsstyrelsen i Stockholm. Har studerat den dramatiska utvecklingen för Östersjöns största torskbestånd de senaste åren.
Kustfisken
Henrik C Andersson, Länsfiskekonsulent i Stockholms län. Vet det mesta om läget för fisken längs kusterna.
Fiskare
Glenn Fridh, fiskare och innovatör inom torskfiske, Karlshamn.
Mat från havet
Sara Hornborg, forskningsinstitutet RISE, forskar om hållbar matproduktion från havet.
Arrangör: SR Vetenskapsradion

TISDAG 28 AUG KL 17.00-18.00
Studio 2, Radiohuset
”FRIEDE AUF ERDEN” – ETT ÅRHUNDRADE AV REFLEKTION: ÄR VÄRLDEN PÅ VÄG MOT FRED ELLER KRIG?
1918 – ett år med resonans för Europa och för länderna runt Östersjön. Några år före första världskriget skrev Arnold Schönberg ”Friede auf Erden”, ett a cappella-verk som framförs under denna festival. Referensen i verket är också till Immanuel Kants ”Zum ewigen Frieden”, som utvecklade den rationella teorin om hur krig kan undvikas. Så blev det inte under 1900-talet. Under 15 år nu har utdragna krig drabbat Afghanistan, Irak och Syrien. Fred i Mellanöstern ligger långt borta. USA har sagt upp kärnavtalet med Iran. Förhandlingar pågår med Nordkorea. Är världen på väg mot fred eller krig?
Moderator: Karsten Thurfjell
Medverkande: Mats Karlsson, chef Utrikespolitiska Institutet – Katarina Areskoug Mascarenhas, chef för representationen på EU-kommissionen i Stockholm – Börje Ljunggren, svensk statsvetare och diplomat – Peter Wallensteen, professor i freds- och konfliktkunskap vid Uppsala universitet och Agneta Ramberg, journalist och utrikeskorrespondent Sveriges Radio.
Arrangör: Utrikespolitiska Institutet
Anmälan: Via Utrikespolitiska Institutets hemsida

TORSDAG 30 AUG KL 17.00-18.00
Studio 2, Radiohuset
HOT MOT JOURNALISTER OCH JOURNALISTIK RUNT ÖSTERSJÖN
Östersjöstaterna hyllar alla det fria ordet och pressfriheten. Men journalister står inför ökande utmaningar i form av nättroll, personliga förtalskampanjer men också att regeringar sätter press på nyhetsreportrar. Vad händer med våra öppna samhällen runt Östersjön om det fria rapporterandet tystas?
Moderator: Thella Johnson, tidigare utlandskorrepondent i Finland, Baltikum och Polen.
Medverkande:
Utrikesminister Margot Wallström
Maria Persson Löfgren, utrikeskorrespondent Sveriges Radio
Minna Knus-Galán, Finland. Grävande journalist på finska YLE och med i globala reporterkonsortiet ICIJ.
Gunta Sloga, Lettland. Grävande journalist och grundare av Baltic Centre For Media Excellence.
Paweł Sołtys, Polen. Ekonomijournalist och chef för audiovisuella projektet ”Puls Biznesu”.
Fler namn tillkommer.
Arrangör: Sveriges Radio
OBS! Seminariet hålls på engelska

Med reservation för ändringar

MINISEMINARIER

KL 18.00 –18.15 i Berwaldhallens nedre foajé
Stanna gärna kvar för att lyssna till  konsertintroduktionen som sker på samma plats direkt efteråt, kl 18.15–18.30. Miniseminarierna sänds direkt på Berwaldhallens Facebooksida och finns att ta del av i efterhand på Play.
Obs! Inget miniseminarium lördagen den 1 september. Istället blir konsertintroduktionen 30 min lång, kl 18.00-18.30.

ONSDAG 22 AUGUSTI
TUMLAREN – ÖSTERSJÖNS EGEN LILLA VAL
Stina Nyström, WWF

TORSDAG 23 AUGUSTI
JAKTEN PÅ DEN FINA FISKEN
Välj rätt med Karin Glaumann, WWFs fiskguide

FREDAG 24 AUGUSTI
HUR RÄDDAR VI ÖSTERSJÖTUMLAREN?
Ida Carlén, Coalition Clean Baltic

LÖRDAG 25 AUGUSTI
BALTIC SEA FUTURE
Marmar Nekoro, project manager

SÖNDAG 26 AUGUSTI
UNGT KURAGE – ATT AGERA I VARDAGEN
Raoul Wallenberg Academy presenterar vinnaren av Ungt kurage.

TISDAG 28 AUGUSTI
RAOUL WALLENBERGPRISET – CIVILKURAGE I VÅR TID
Cecilia Åhlberg, styrelseledamot i Raoul Wallenberg Academy, presenterar årets vinnare av Raoul Wallenbergpriset

ONSDAG 29 AUGUSTI
MEDMÄNSKLIGA RÄTTIGHETER OCH SKYLDIGHETER
Sarah Scheller, generalsekreterare, Raoul Wallenberg Academy

TORSDAG 30 AUGUSTI
ÖSTERSJÖSAMARBETE FÖR EN HÅLLBAR UTVECKLING
Bo Andersson, Generalsekreterare Föreningen Norden

FREDAG 31 AUGUSTI
HUR MÅR ÖSTERSJÖN
Anders Alm, WWF

Med reservation för ändringar

SAMTAL

SÖNDAG 26 AUGUSTI KL 16.00–ca 17.00
Dramatenbaren
OM HÖSTSONATEN
”Höstsonaten koncipierades under några nattliga timmar efter en tid av total blockering.” Vi lyssnar till Ingmar Bergmans egna ord om filmen ur hans arbetsböcker och boken Bilder. Medverkan av skådespelare från Dramatens ensemble. Musikinslag på cello av Eleonora Svanström från Lilla Akademien.
Ciceron: Magnus Florin.
Arrangör: Dramaten i samverkan med SR Berwaldhallen och Östersjöfestivalen.
Fri entré. Livestreamas ej.
Läs mer på Dramatens hemsida

MÅNDAG 27 AUGUSTI KL 17.00 –17.30
Berwaldhallens nedre foajé
KONSERTINTRODUKTION HÖSTSONATEN
Om tillkomsten av filmen Höstsonaten och om Ingmar Bergmans livslånga och nära förhållande till musiken. Samtal om operan Höstsonaten med tonsättaren Sebastian Fagerlund.
Ciceron: Magnus Florin.
Fri entré. Livestreamas ej.