arrow

Samarbetspartners Östersjöfestivalen 2019

INTERNATIONELLA SAMARBETSPARTNERS:

Arvo Pärt-center. Den estniske kompositören Arvo Pärt är en av de mest kända och framgångsrika nu levande kompositörer från länderna runt Östersjön. Arvo Pärt-center grundades 2010 av kompositören och hans familj. I centret finns kompositörens personliga arkiv men centret fungerar också som ett informations- och musikcenter och är en mötesplats för musiker, forskare och musikälskare – för alla som är intresserade av Arvo Pärts musik och hans konstnärliga idéer och tankearv. Målet med centret är att skapa möjligheter att bevara och undersöka kompositörens kreativa arv i Pärts modersmål och hemland, Estland. Centret ligger i Laulasmaa, 35 kilometer från Tallinn, på en halvö i magnifik natur, i en tallskog med utsikt över Östersjön.

Den Svarta Diamanten (Den sorte diamant) är ett annex till Kungliga Danska biblioteket i Köpenhamn. Den Svarta Diamanten är Kungliga bibliotekets kulturhus med litterära program så som författarsamtal och teaterföreställningar och konferenser. Här finns ett auditorium med 600 publikplatser, Drottningssalen, som används för konserter, främst kammarmusik och jazz. Det finns också utställningslokaler, en bokhandel, en restaurang, ett café och en takterrass. Två museer inryms i Den Svarta Diamanten, National Museum of Photography och ett litet museum dedikerat till teckningskonst. Dess kvasi-officiella smeknamn är en referens till husets polerade svarta granitbeklädnad och oregelbundna vinklar. Den Svarta Diamanten invigdes 1999.

Hanaholmen är ett kulturcentrum för Sverige och Finland arbetar för att utveckla samarbetet mellan länderna inom alla samhällsområden. Hanaholmen planerar och arrangerar olika typer av evenemang, kurser, seminarier och projekt samt utreder olika samhälleliga utvecklingsbehov. Hanaholmen är också ett konferenscentrum och hotell med utsikt över Östersjön. Hanaholmen administrerar fyra nordiska fonder, varav den största är Kulturfonden för Sverige och Finland. Kulturfonden för Sverige och Finland är samtidigt Hanaholmens huvudman, dvs. har det yttersta ansvaret för Hanaholmens verksamhet. Kulturcentret på Hanaholmen invigdes 1975 av Konung Carl XVI Gustaf och president Urho Kekkonen. När Sverige i samband med Finlands jubileumsår 1967 beslöt efterskänka 100 miljoner kronor i krigstida skulder krävde detta en gengåva. Regeringen i Finland beslöt då inrätta ett gemensamt administrerat kulturcentrum för att utveckla samarbetet mellan länderna.

Lettlands nationalbibliotek i Riga är en av landets viktigaste kulturinstitutioner och står under övervakning av kulturministeriet. Nationalbibliotekets uppdrag är att främja en kreativ användning av det kulturella och vetenskapliga arv som stöder Lettlands utveckling. Nationalbiblioteket är ett kulturellt, vetenskapligt och pedagogiskt centrum av nationell betydelse och tjänar också som ett nav för de många internationella och nationella samarbeten som sker med bibliotek, organisationer och institutioner i syfte att dela med sig av yrkeserfarenhet och kunskap.

Litauens Nationalbibliotek i Vilnius är landets flaggskeppsbibliotek och värd för offentliga evenemang och utställningar. Martynas Mažvydas byggnad är en nationell kulturinstitution öppen för alla och med verksamhet inom områdena informationsspridning, kultur, vetenskap och utbildning.

Nordiska huset i Reykjavik är en kulturstiftelse under ledning av Nordiska ministerrådet. Dess övergripande målsättning är att främja det nordiska samarbetet, stärka banden mellan Island och de andra nordiska länderna, och stärka den nordiska samhörigheten.

ReGeneration 2030 är en rörelse som leds av tonåringar och unga vuxna i Norden och Östersjöregionen med målet att göra FNs hållbarhetsmål, Agenda 2030, till verklighet. Bakom ReGeneration står stiftelsen Östersjöfonden vars uppdrag är att skapa en mötesplats för Östersjöaktörer av alla slag. Östersjöfonden sprider kunskap och inspiration, och delar varje år ut Baltic Sea Award till en förebild och inspiratör som visar vägen framåt genom sitt arbete och engagemang i Östersjöfrågorna.

Voksenåsen i Oslo är ett svensk-norskt samarbets- och kulturcenter. Voksenåsen är Norges nationalgåva till Sverige som tack för hjälpen under andra världskriget, och ägs av svenska staten genom Kulturdepartementet. Byggnaden förvaltas av Statens Fastighetsverk.

NATIONELLA SAMARBETSPARTNERS:

Raoul Wallenberg Academy arbetar för att skapa en medmänskligare värld genom att ta fram medmänskliga före-dömen, erbjuda utbildningar, verktyg och långsiktiga skolprojekt. RWA vill se fler Raoul Wallenberg även idag. RWA är en långsiktig partner som vi samarbetar med för lyfta ledarskapsfrågan genom seminarier, kunskapsutbyte och event.

Världsnaturfonden WWF är en av Östersjöfestivalens mest långvariga samarbetspartners och de har varit med oss från starten 2003. Världsnaturfonden WWF har genom åren hjälpt oss att uppmärksamma och sprida kunskap om Östersjöns känsliga miljö med många meningsfulla seminarier och andra initiativ.

Sveriges Radio P1 och P2 Berwaldhallen inklusive Östersjöfestivalen är en del av Sveriges Radio och tillika Sveriges Radios konserthus. Sveriges Radio P2 sänder alla konserter från Östersjöfestivalen. Lyssna direkt eller i efterhand i appen Sveriges Radio Play. Konserterna finns till-gängliga för lyssning i 30 dagar efter sändningen. Flera konserter sänds också via EBU till länder i övriga Europa. Flera av Östersjöfestivalens seminarier sänds i Sveriges Radio P1. Programledare från Kulturradion och Vetenskapsradion är moderatorer för samtalen.

Södertörns högskola är ett modernt lärosäte i Stockholm som genom kunskap, bildning och kritiska samtal kring vår tids stora frågor bidrar till en hållbar samhällsutveckling. Utbildning och forskning bedrivs inom humaniora, samhällsvetenskap, teknik och naturvetenskap. Högskolan erbjuder också lärarutbildning med interkulturell profil och polisutbildning som ges på uppdrag av polismyndigheten. En betydande roll har Östersjö- och Östeuropaforskningen, en väl utvecklad forskningsmiljö som funnits på högskolan sedan starten 1996. En viktig finansiär för Södertörns högskola är Östersjöstiftelsen, som bildades i syfte att stödja denna forskning vid högskolan.

Östersjöfestivalen genomförs med stöd av:

Kulturdepartementet
Kulturrådet
Stockholms Stad
Östersjöstaternas råd