Konsertmästare Malin Broman leder Sveriges Radios Symfoniorkester i Beethovens hjältesymfoni, ett av portalverken i övergången mellan 1700-talets strama klassicism och den stormande romantiken. Dessutom gör världsartisten Peter Mattei ett gästspel med orkestersånger av Wilhelm Stenhammar och Gustav Mahler. Läs mer om konserten BEETHOVEN 250: EROICAN.