arrow

Klassisk musik och hållbara samtal

2019 års Östersjöfestival tar klivet ut över havet och knyter samman Östersjöländerna på ett nytt sätt. Sju festivaldagar med klassisk musik kombineras med sju samtal där några av vår regions mest intressanta personligheter möts för att samtala om hållbarhet och musik.

Se i efterhand

22 aug: Tillsammans är vi starka

23 aug: Mattei, Mäkelä & Mozart

26 aug: Tavlor på en utställning

27 aug: Martin Fröst & Mozart

28 aug: The Immigrant

29 aug: Peer Gynt

30 aug: Wagner med Salonen