arrow

Tidigare säsongers Interplay

Här kan du se tidigare konsertsäsongers Interplay.

KONSERTSÄSONG 2017/2018

Torsdag 26 oktober
Interplay 17.30–18.20
OM MUSIK, BILD OCH SKAPANDE
Programledare Camilla Widebeck, hjärnforskaren Fredrik Ullén och kompositören Britta Byström samtalar om bild, musik och hur det syns i hjärnan. Britta Byström inspirerades i sitt arbete med verket Segelnde Stadt av ett bildkonstverk av konstnären Paul Klee. När hon beskriver sitt musikaliska skapande som en ständig växling mellan spontana infall och strukturerat arbete, känner hjärnforskaren Fredrik Ullén genast igen den beskrivningen från sin forskning om vad som händer i hjärnan på improviserande musiker.
Konsert 19.00 BYSTRÖM & GRIEG

Torsdag 14 december
Interplay 17.30–18.20
I KLIMATFÖRÄNDRINGENS TIDEVARV – FINNS FORTFARANDE NATUREN?
Beethoven njöt av att kunna dra sig undan till den fria naturen utanför Wien. Men finns den tillflyktsorten längre, när människan påverkar hela planeten? Naturgeografen Johan Kuylenstierna, teknikhistorikern Nina Wormbs och programledare Camilla Widebeck samtalar om naturens framtid.
Konsert 19.00 BEETHOVEN & TURNAGE

Torsdag 8 februari
Interplay 17.30–18.20
BERGSLANDSKAP OCH GLACIÄRER – I MUSIK OCH VETENSKAP
Berwald och Strauss har skrivit musik inspirerad av bergslandskap. Men människan har också påverkat landskapen. Utifrån musiken blir det ett samtal mellan två forskare om relationen mellan människa och berg. Daniel Svensson, miljö- och vetenskapshistoriker vid Chalmers, har forskat om landskap, kulturarv och rörelse under de senaste 200 åren. Per Holmlund, professor i glaciologi vid Stockholms universitet med inriktning mot klimat, följer glaciärutvecklingen i de svenska fjällen och har deltagit i expeditioner till både Arktis och Antarktis. Programledare Camilla Widebeck.
Konsert 19.00 BERWALD, STRAUSS & SCHUMANN

Torsdag 8 Mars
Interplay 17.30–18.20
TIDSUPPFATTNING OCH MINNE
Musik kan både ge oss starka minnen och användas för att fiska fram andra minnen ur hjärnan. Med avstamp i kompositören Victoria Borisova-Ollas verk Labyrinths of Time diskuterar vi med kompositören själv och med minnesforskaren Petronella Kettunen, docent i neurovetenskap vid Göteborgs Universitet, hur musik hör samman med minne och tidsuppfattning. Programledare Camilla Widebeck.
Konsert 19.00 DVORÁK & BORISOVA-OLLAS

Torsdag 24 maj
Interplay 17.30–18.20
MUSIK OCH FYSIK VID 1900-TALETS BÖRJAN
Kvantmekaniken och relativitetsteorin ställde begreppen på huvudet inom fysiken under 1900-talets första årtionden. Samtidigt utvecklas tolvtonsskalan och den atonala musiken. Hänger det här ihop? Fysikern Sören Holst från Stockholms Universitet och musikhistorikern Mattias Lundberg från Uppsala Universitet försöker svara på frågan. Programledare Camilla Widebeck.
Konsert 19.00 STRAVINSKY & BARTÓK


KONSERTSÄSONG 2016/2017

INTERPLAY #1: Om musiken och hjärnan
Torsdag 8 september kl 19.00
Sveriges Radios Symfoniorkester
Daniel Harding, chefsdirigent
Stefan Dohr, horn
RIHM: Hornkonsert, svenskt uruppförande
MAHLER: Symfoni nr 9

Interplaygäst:
Martin Ingvar, läkare och professor samtalar med vetenskapsjournalisten Ann Louise Martin om kopplingen mellan musiken och hjärnan. Samtalet startar kl 17.30 inne i konserthallen. Begränsat antal platser. Interplay är denna gång ett samarbete med Hjärnfestivalen!

INTERPLAY #2: YRKESKUNNANDE
Fredag 18 november kl 17.30 – 18.10
THEATRON
Sveriges Radios
Symfoniorkester
Alondra de la Parra dirigent
Patrick Raab slagverk
Johan Bridger slagverk
BERNSTEIN: Uvertyren till Candide
BROSTRÖM: Theatron, för två slagverkare och orkester
VILLA-LOBOS: Bachianas Brasileiras nr 2
BERNSTEIN: Symfoniska danser ur West Side Story

Interplaygäst: Bo Göranzon, professor emeritus i yrkeskunnande och teknologi på KTH och pianisten Love Derwinger.
Att vara en skicklig musiker innebär inte bara att kunna spela rätt toner i rätt tempo, det handlar om så mycket mer: personligt uttryck, tolkning, förståelse för musikens sammanhang osv. Finns det gemensamma nämnare med yrkeskunnighet i andra yrken? Vad är det som gör en musiker, lärare, ingenjör eller undersköterska skicklig i sitt yrke? Om detta handlar ett samtal mellan Bo Göranzon, professor emeritus i yrkeskunnande och teknologi på KTH och pianisten Love Derwinger.

Samtalet startar kl 17.30 inne i konserthallen. Begränsat antal platser.

INTERPLAY #3: Himmelsk mekatronik
Fredag 28 april kl 19.00
MÄLKKI-KRIIKKU-CHIN
Sveriges Radios Symfoniorkester
Susanna Mälkki dirigent
Kari Kriikku klarinett
CHIN: Klarinettkonsert
BARTÓK: Träprinsen

Interplay 28 april
Seminarium om Carl och Åsa Unander-Scharin samt Ludvig Elblaus arbete med konst och interaktivitet. Moderator är Kia Höök, KTH-professor och världsledande auktoritet inom människa-dator-interaktion.

Samtalet startar kl 17.30 inne i konserthallen. Fri entré, ingen biljett behövs. Begränsat antal platser.

Under perioden 24 februari – 7 maj 2017 pågår ‘Den Himmelska Mekatroniken’ i Berwaldhallen. Skapa din egen musik med de interaktiva installationerna i våra foajéer. Foajéerna öppnar två timmar före respektive konsert. Det hela mynnar ut i två konsert med samma namn – Den Himmelska mekatroniken, lördagen den 6 maj och söndagen den 7 maj.


Interplay inleddes konsertsäsongen 2014/2015, då chefsdirigent Daniel Harding och Sveriges Radios Symfoniorkester bjöd in framstående konstnärer, matematiker, filosofer, fysiker, författare och andra tänkare till Berwaldhallen för att ge publiken en helt unik upplevelse med musiken som samlande kraft. Interplay är samtal som som följs av den aktuella kvällens konsert. Ibland sammanvävs de och ibland står de var för sig. Kopplingarna är alltid naturliga även om de kanske inte verkar självklara vid första anblicken. Det finns många beröringspunkter mellan stora tankar och stor musik.

”Interplay is a long extravaganza of music, art and ideas taking place in Stockholm during the concert season 2014/2015. A season where ideas thrive and music is heard afresh. A season of performance and interaction, informed by the inspiration of contrast and collaboration. A symphony of creative interplay between artists, academics, scientists and philosophers.”.
Daniel Harding, chefsdirigent