arrow

OM ERIC ERICSON

Eric Ericson föddes 1918 och avled i februari 2013 efter ett långt och innehållsrikt liv med sången. Han ägnade hela sin karriär åt körsången. Hans arbete gav de egna körerna hög status i Sverige såväl som internationellt, han bidrog till att lyfta musikgenrer och tonsättare och han betydde mycket för att etablera körsång som en seriös, högtstående form av musicerande. 1979 utnämndes han till professor i kördirigering vid Kungliga Musikhögskolan i Stockholm, där han under åren lär ha hunnit undervisa tusentals körledare.

Eric är den förste svensk som belönats med det prestigefyllda Polarpriset. Eric fick vara med om att Skeppsholmskyrkan 2009 döptes om till Eric Ericsonhallen som blev ett centrum för svensk körmusik med Eric Ericson International Choral Centre i spetsen. Han räknas som en av världens främsta körledare genom tiderna. Efter hans bortgång skrev Dagens Nyheters Marcus Boldemann: ”Tolkningarna hade kristallens klarhet, tillsammans med en stramhet som vid närmare granskning myllrade av liv och landade i den berömda, slanka, ericsonska expressiviteten.”

Eric växte upp i ett frikyrkligt hem i Visby. Pappan Gustaf var pastor i Metodistkyrkan. Genom sin musiklärare i skolan kom Eric in i domkyrkans gosskör och ledde redan som tolvåring en juniorkör. Efter studier bland annat i Stockholm och Basel startade han 1945 Kammarkören som sedermera döptes om till Eric Ericsons Kammarkör, den grupp som sedermera blev hans huvudsakliga instrument för att utveckla det optimala a cappella-sjungandet.

Parallellt med Kammarkören var Eric dirigent och musikalisk ledare för Radiokören 1951–1982 och för Orphei Drängar 1951–1991. Han var dessutom kantor i S:t Jacobs kyrka i Stockholm 1949–1974 och dirigerade The Real Group på skivan Stämning från 2002. Han har gästat många betydande körer i andra länder, däribland Nederländska kammarkören, Groupe Vocal de France, BBC Singers och Wiener Staatsopers kör. Han fick ta emot en hel del priser. Förutom Polarpriset 1997 bland annat det prestigefyllda danska Sonningpriset 1991 och Nordiska rådets musikpris 1995.

Eric utnämndes 1983 till hedersdoktor vid Uppsala universitet och 1996 vid Alberta University i Kanada. Han var också ledamot av Kungl. Musikaliska Akademien och hedersordförande för International Federation for Choral Music. 1998, då Eric fyllde 80 år, skapades en musikprofessur i hans namn vid Uppsala universitet.

Miljontals människor i världen sjunger i kör. Att lyssna på körsång kan vara en storslagen musikalisk upplevelse, liksom att själv bidra i en stämma i kören. Körsång kan riva barriärer mellan människor och inverkar positivt på kropp, själ och samarbetsförmåga. Sverige är en ledande körnation med uppskattningsvis över en halv miljon utövare, och det kan vi tacka bland andra Eric Ericson för.

Eric Ericson. Foto: Anders Roth.