arrow

DITT TRYGGA KONSERTBESÖK

Trygghet

Att du ska känna dig trygg som konsertbesökare i Berwaldhallen är viktigt för oss. Därför har vi vidtagit en rad åtgärder för både publik och medarbetare för att minimera eventuell smittspridning.

Vi erbjuder goda möjligheter att hålla fysisk distans till andra sällskap i våra foajéer. Det finns ingen risk för att det blir trångt i salongen. Vi har en stor konsertsal med plats för 1300 konsertbesökare. Vi följer myndigheternas restriktioner och har för närvarande 300 biljetter till försäljning per konsert med konsertdatum fram till och med den 29 september 2021.

Konserter som ges efter den 29 september 2021 säljs som före pandemin, utan distans till andra sällskap och gränsen på maxantalet i salen är borttaget. Helt enligt myndigheternas regler.


Ditt trygga besök i Berwaldhallen

– Foajéer och konsertsal öppnas två timmar före konsertstart.
– Det kommer finnas skyltar och tydliga flöden i våra foajéer. Det finns även salongsvärdar på plats för att hjälpa dig rätt. Vi ger tydliga anvisningar kring säkerhetsavstånd både i foajéer samt inne i konsertsalen.
– Dina biljetter scannas vid vår personaldisk innanför glasdörrarna på entréplan
– För förtäring i Café Berwald, vänligen beställ bord i god tid före ditt besök. Endast förbokade matpaket tilldelas bordsplats.
– Ingen försäljning av programblad sker
– Det är mycket viktigt att du sitter på den plats du köpt. Våra publikvärdar hjälper dig att hitta rätt. Inför ditt konsertbesök får du också ett mejl med salongsplan så att du kan orientera dig i förväg.
– Inne i konsertsalen upplever du konserten med social distans till andra besökare. Det finns gott om utrymme med tomma platser mellan olika sällskap.
– För att säkerställa avståndet mellan scenen och publik har vi spärrat av de första raderna närmast scenen.
– Vi uppmanar/rekommenderar de personer som har platser i mitten på raden att gå in i salen i god tid.
– Vi vill gärna uppmärksamma er på att utpasseringen ur konsertlokalen kan ta lite extra tid under rådande omständigheter.
– Handdesinfektion finns utställt i foajéerna samt inne på varje toalett.
– Vi har goda rutiner kring städning och hygien. Du som konsertbesökare kommer alltid mötas av en nystädad konsertlokal.
– Vi har rutiner för hur vi hanterar gäster som insjuknar på plats med symtom som liknar covid-19.

Vad kan jag göra för min egen och andras skull?
– Vi har alla ett egenansvar och behöver hjälpas åt för att minska eventuell smittspridning.
– Detta kan du som besökare själv tänka på:
– Känner du minsta sjukdomssymptom ska du stanna hemma.
– Bekanta dig med var du ska sitta i salen före ditt besök genom att studera vår salongsplan
– Det är mycket viktigt att du sitter på den plats du köpt.
– För att minimera köbildning vid utsläpp efter konsert kan du få/ behöver du vänta på din tur att få lämna salen.
– Håll avstånd till andra besökare med minst en meter i foajéerna, garderoben, konsertsalen samt på toaletterna.
– Hosta och nys i armvecket.
– Var noggrann med handhygienen, tvätta händerna ofta med tvål och vatten och i minst 20 sekunder.
– Läs noga igenom de åtgärder som Berwaldhallen vidtagit för att trygga ditt besök

På Berwaldhallen följer vi löpande Folkhälsomyndighetens rekommendationer med anledning av coronapandemin. Vi är beredda att ändra i våra åtgärder om det kommer nya riktlinjer. Sveriges Radios personal har tydliga instruktioner om att stanna hemma från arbetet om de upplever minsta sjukdomssymptom.

Biljettköp

Alla biljetter köps på Berwaldhallens hemsida eller över telefon 08 – 784 18 00.
Berwaldhallens biljettkassa kommer under september månad hålla öppet för kundbesök 2 timmar före respektive konsert.

Alla besökare sprids ut i salongen med utrymme mellan varje sällskap. Du har möjlighet att köpa en till åtta biljetter per order och evenemang, förutsatt att ni tillhör ett sällskap. Intilliggande platser blir ej bokningsbara, allt sker per automatik via vårt biljettsystem.

Vi följer myndigheternas restriktioner och har för närvarande 300 biljetter släppta per konsert. Tillåts vi ha fler besökare i salen i höst, kan antalet komma att ökas på fram till konsertdagen, dock alltid med hänsyn till restriktioner och avståndsregler.

Förmånliga återköpsregler under pandemin

Köpta biljetter återlöses mot presentkort som gäller i 2 år. Återköpet sker senast kl. 13:00 på konsertdagen eller kl. 13:00 på närmaste föregående vardag vid konsert på helgdag. Kontakta oss på telefon 08-784 18 00 eller via mejl biljettkontoret.berwaldhallen@sverigesradio.se. Detta är en tillfällig ändring av våra köpvillkor med anledning av gällande rekommendationer.

Köpta biljetter återlöses vid inställda konserter eller vid konserter med omfattande förändringar i programmet.

Scenkonst med omtanke

På Berwaldhallen följer vi löpande Folkhälsomyndighetens rekommendationer med anledning av coronapandemin. Vi är beredda att ändra i våra åtgärder om det kommer nya riktlinjer.

Sveriges Radios personal har tydliga instruktioner om att stanna hemma från arbetet om de upplever minsta sjukdomssymptom.

Vi finns tillgängliga dygnet runt på Berwaldhallen Play.

Läs mer om Svensk Scenkonsts arbete för säkra evenemang: Scenkonst med omtanke.

Sidan uppdaterades 15 sep 2021