arrow

ROSENBORG GEHRMANS STIFTELSE

Rosenborg Gehrmans Stiftelse för svensk musik grundades 1950 genom donation av musikförläggaren Einar Rosenborg och hans maka Inge Bahnson-Rosenborg. Stiftelsen har som sin främsta uppgift att främja utgivningen och spridningen av värdefull svensk musik, i egenskap av långsiktig huvudägare av Gehrmans Musikförlag.

Stiftelsen stöder även musiklivet genom att fördela avkastningen av verksamheten i form av stipendier till svenska tonsättare, musiker och musikstuderande liksom andra kulturellt angelägna mottagare inom svenskt musikliv. Sedan 1952 har omkring 200 stipendiater mottagit totalt över åtta miljoner kronor i dagens penningvärde.

Stiftelsen medverkar även i Solistpriset, landets främsta solisttävling, tillsammans med Kungl. Musikaliska akademien, Sveriges Radio, Berwaldhallen, Musik i Syd och Göteborgs Symfoniker.

Efter 37 år som ägare sålde Carl Gehrman 1930 sitt förlag till makarna Inge och Einar Rosenborg. Einar Rosenborg var tidigare verksam som journalist, folkbildare och liberal idédebattör. Under Rosenborgs tid fick verksamheten ny fart då bland annat flera av tidens främsta kompositörer knöts till förlaget, däribland Lars-Erik Larsson. Stiftelsens första stipendiat var tonsättaren Allan Pettersson.