arrow

Orkesterskolans sommaravslutning

Orkesterskolan El Sistema Stockholm bjuder in till högtidlig läsårsavslutning. Tillsammans med orkesterskolans unga musiker från hela Stockholm, deras familjer och vänner firas sommaren in. Konferencier Eric Schüldt leder oss genom firandet, som innehåller musik av bland annat Stenhammar, Dvórak, Sibelius och Rimsky-Korsakov. Musik varvas med tal och stipendieutdelning; med denna årliga sommarkonsert firas nämligen alla orkesterskolans unga musiker och deras framgångar.

Spelar på konserten gör Stockholms Ungdomssymfoniorkester SUSO, symfoniorkestern Centrala Orkestern och orkesterskolans stora Blås- respektive Stråkorkester.

Orkesterskolan El Sistema Stockholm är del av Kulturskolan Stockholm. De ger barn och unga möjlighet att upptäcka, lära och uttrycka sig genom musik, med orkestern och den västerländska konsmusiken som verktyg.

Berwaldhallen har ett tätt samarbete med Orkesterskolan El Sistema Stockholm. Sveriges Radios Symfoniorkesters musiker ger masterclasses och spelar tillsammans med El Sistemas elever/musiker under läsåret.

El Sistema Stockholm är öppen för elever som går i de skolor som orkesterskolan samarbetar med. Idag gäller det skolor i Skärholmen, Kista, Husby, Rinkeby, Farsta och Rågsved. Varje vecka övar eleverna på att spela sina instrument och repeterar i olika orkestrar för att i slutet av läsåret samlas för en festlig avslutningskonsert.

”Vi ger våra elever musik, instrument och orkestrar. Våra elever ger hopp till framtidens musikscen och kulturliv. Vi vill att instrumentalspel ska vara något som alla barn och unga upplever som lättillgängligt och möjligt. Vår vision är att alla elever med sina kunskaper inom västerländsk konstmusik fortsätter att upptäcka och påverka musiken och världen på egen hand.”

Med stipendier från Berwaldhallen, Blåsarsymfonikerna, Stockholm-Djurgården Rotaryklubb m. fl.


Medverkande

 

&

Stockholms ungdomssymfoniorkester (Suso) är en av Sveriges ledande ungdomssymfoniorkestrar. Orkestern fyller en viktig uppgift inom såväl Kulturskolan Stockholm som i stadens musikliv och består av ungdomar från hela Stockholmsregionen. Många av orkesterns musiker går på olika musikutbildningar och tänker sig en framtid som musiker. På så sätt utgör orkestern en språngbräda från ungdomsorkesterlivet till det professionella musiklivet och fyller därför en avgörande funktion för återväxten av svenska orkestermusiker.

Teo Hillberg är saxofonist och studerar dirigering på Kungliga Musikhögskolan. Sedan 2023 är han Centrala Orkesterns ordinarie dirigent och under denna konsert dirigerar han även Stockholms Symfoniorkester Suso.
Teo Hillberg har spelat saxofon i flera av de professionella orkestrarna som Arméns Musikkår, Stockholms Saxofonkvartett och Kungliga Filharmonikerna. Han har också arbetat som dirigent med bl.a. Uppsala Blåsarsymfoniker, Västerås Stadsmusikkår samt jobbat som assistent till Christian Karlsen. Teo Hillberg är del av Folkoperans talangprogram.

Ungefärlig konsertlängd: 2 h inkl. paus

Konserten kommer att spelas in med bild.