arrow

Interplay - I klimatförändringens tidevarv – Finns fortfarande naturen?

Konsertsäsongen 2017/2018 andra Interplay-seminarium går under titeln I klimatförändringens tidevarv – finns fortfarande naturen? och tar avstamp i konserten Beethoven & Turnage. Seminariet startar kl. 17.30 i Berwaldhallens konsertsal.

Johan Kuylenstierna, chef för Stockholm Environment Institute (SEI) och adjungerad professor vid Institutionen för naturgeografi och kvartärgeologi, Stockholms universitet, samt Nina Wormbs, docent i teknik- och vetenskapshistoria vid KTH diskuterar vår syn på naturen och hur vår plats i den förändrats av människans miljöpåverkan. Hade Beethoven kunnat komponera Pastoralsymfonin idag?

Seminariet hålls på Berwaldhallens scen och har fri entré. Du anmäler dig genom att hämta en gratisbiljett via länkarna nedan.

Vill du gå på den efterföljande konserten Beethoven & Turnage köper du din biljett som vanligt under biljetter. Om du är under 23 år finns möjlighet att få gå gratis på den efterföljande konserten. Läs mer om hur du bokar din biljett på Moment 23.

En kortare version av seminariet sänds i P1 Vetandets värld fredagen den 15 december kl. 12.10.

Läs mer om säsongens Interplay-seminarium


Johan Rockström som skulle talat har tyvärr inte möjlighet att medverka. Istället får vi höra Johan Kuylenstierna som är chef för Stockholm Environment Institute (SEI), som 2016 rankades som världens mest inflytelserika tankesmedja inom miljöpolicyområdet

Medverkande

 

Johan Kuylenstierna är adjungerad professor och hedersdoktor vid Stockholms Universitet. Johan har grundexamen i geovetenskap och licentiatexamen i paleoklimatologi med inriktning på holocen klimatvariabilitet i polarområdena. Vid mitten av 1990-talet arbetade Johan Kuylenstierna på FN i New York med Agenda 21 och vattenresursfrågor. Dessa tidiga år på FN blev en viktig erfarenhet för hans fortsatta arbete med att integrera miljö- och utvecklingsfrågor. De lade grunden för en princip han hållit fast vid sedan dess: dagens stora miljöutmaningar kan enbart lösas genom att utgå från en positiv utvecklingsvision där människan och samhället står i centrum och där samverkan är nyckeln till framgång. Johan Kuylenstierna har även arbetat med vattenfrågor på Stockholm International Water Institute och inom FN. Johan blev VD på SEI 2012 och har verkat för att bredda institutets arbete till exempel genom samverkan med ekonomiska sektorer som är avgörande för en framgångsrik omställning till det fossilfria samhället. Johan Kuylenstierna valde att sluta på SEI 2018. Han har fortsatt att vara en aktiv föreläsare och debattör, medverkar i media och är aktiv i flera organisationer med koppling till miljö, energi och klimat.

Docent i teknik- och vetenskapshistoria vid KTH.

Sänds i P1 Vetandets värld fredagen den 15 december kl 12.10

OBS – fri entré, dock behövs biljett för entré i salen.

Samtalet beräknas pågå i cirka 50 minuter.