arrow

I Firenze av Helena Munktell

Urpremiären på Helena Munktells enaktsopera I Firenze på Stockholmsoperan våren 1889 var en stor framgång. Kritikerna framhöll Munktells melodiska begåvning, harmoniska uppfinningsförmåga och säkerhet i formbehandlingen.  Trots det har I Firenze legat ospelad sedan början av 1890-talet.

Hör musikforskaren Christina Tobeck berätta mer om Helena Munktell och hennes enaktsopera I Firenze här.

Några noterade också de franska influenserna. I Firenze är den första operan av en svensk, kvinnlig tonsättare som togs upp på Kungliga Operan. Några år senare framfördes den vid en halvprivat tillställning i Paris, och också där fick den lovord i pressen. Trots det har I Firenze legat ospelad sedan början av 1890-talet. Handlingen är ett enkelt triangeldrama, och verket benämns ibland som operett, eftersom det har talad dialog. Efter cirka 125 års törnrosasömn väcks nu partituret till liv, och den charmiga och tidstypiska lilla operan kommer åter att klinga.

Konserten inleds med Helena Munktells dramatiska och koloristiskt rika orkesterverk Bränningar, en symfonisk havsskildring från 1890-talet.

HELENA MUNKTELL PÅ MANLIGA DOMÄNER
”Jag vidblir att kapellmästare får svårare än andra att komma in i himmelriket!”

Orden är Helena Munktells, nedskrivna på ett odaterat visitkort, som hon sände till sin vän och tonsättarkollega Elfrida Andrée. Genom att komponera opera och orkesterverk dristade sig Helena Munktell till att ge sig in på musikaliska domäner som dittills varit förbehållna män. Den sortens verk är avsedda att framföras offentligt, och därmed var hon beroende av dessa ogina kapellmästare. Dessutom konkurrerade hon med de manliga tonsättarna om ett redan ytterst begränsat utrymme i musiklivet. Länge var det en spridd uppfattning att kvinnor inte var kapabla till konstnärligt skapande över huvud taget, och i Sverige tycks den åsikten ha varit mera utbredd än i vissa andra länder på kontinenten. Under Helena Munktells livstid spelades endast ett av hennes orkesterverk i Sverige. Det var Konsertföreningen i Stockholm som 1916 tog upp hennes Dalsvit på en symfonimatiné. Men uruppförandet hade ägt rum i Paris sex år tidigare, då Marcel Labey dirigerade den välrenommerade Lamoureuxorkestern. Labey undervisade vid Schola Cantorum i Paris, en musikskola där tonsättaren Vincent d’Indy var en av ledarna. Ända sedan slutet av 1880-talet hade Helena Munktell kontakt med denne förgrundsgestalt i dåtidens franska musikliv, och senare tog hon lektioner för honom. Det var då hon alltmer kom att ägna sig åt att komponera för orkester, och d’Indy hjälpte henne att få också andra verk framförda.

Akademiledamot, en hedersbetygelse
Över lag hade Helena Munktell lättare att få sin musik spelad utomlands än i Sverige. Den symfoniska dikten Bränningar uruppfördes i Monte Carlo 1898, medan det första svenska framförandet inte kom förrän efter hennes död. Det var med detta dramatiska och koloristiskt rika orkesterverk Kungl Musikaliska akademien öppnade sin högtidsdag i kunglig närvaro en av de första dagarna i november 1919. Akademisekreteraren Olallo Morales framhöll inledningsvis parentationen över Helena Munktell, som gått bort ett par månader tidigare, att hon var ”den första svenska kvinnliga komponist, som skapat ett verk på operans område”. Även om hon i likhet med andra kvinnliga tonsättare känt sig motarbetad av manliga musikerkolleger, hade hon ändå till sin stora glädje blivit invald som ledamot av Musikaliska akademien våren 1915. Denna hedersbetygelse var utan tvekan ett erkännande, särskilt som hon var den första kvinnliga ledamot som invalts uteslutande på meriter såsom tonsättare. – Den elva år äldre Elfrida Andrée var ledamot sedan 1879, men förutom tonsättare var hon domkyrkoorganist, och den tjänsten vägde säkert tillsammans med hennes musikskapande tungt vid invalet.

Uppväxt i kulturell herrgårdsmiljö
I Olallo Morales minnesord över Helena Munktell heter det vidare, att hon var dotter till ”den talangfulle pianisten och musikvännen patron Henrik Munktell”. Fadern var visserligen inte yrkesmusiker, men som musikaliskt aktiv och initierad amatör hade också han varit ledamot av Akademien. Henrik Munktell drev Grycksbo pappersbruk strax utanför Falun, och Helena växte upp i en välbärgad herrgårdsmiljö. Morales berättade, att det ”gästfria Munktellska hemmet var samlingsplatsen för huvudstadens främsta musikaliska och litterära personligheter, och detta artistiska umgänge, till vilket räknades fröken Munktells första lärare Ludvig Norman och Joseph Dente, var ägnat att väcka och odla hennes konstnärliga anlag.” I sin ungdom studerade Helena Munktell med framgång såväl sång som piano, och dessutom fick hon undervisning i musikteori och komposition. I sitt tal hade Morales kunnat nämna, att även Conrad Nordqvist och Johan Lindegren hörde till hennes namnkunniga lärare i Stockholm.

Musikaliskt franskinfluerad
Helena Munktell reste tidigt utomlands, och från och med 1880-talet fram till omkring 1910 tillbringade hon som regel en stor del av vinterhalvåret i Paris. Under somrarna ville hon däremot alltid njuta av naturen i sitt älskade Dalarna, där hon lät bygga ett timrat hus med utsikt över Siljan. Som vuxen såg sig Helena Munktell sannolikt i första hand som tonsättare, även om hon var en skicklig pianist och ofta ackompanjerade sångare som framförde hennes romanser. Hon skaffade sig en grundlig skolning. I Paris studerade hon för bland andra Benjamin Godard och på 1890-talet för Vincent d’Indy. I sitt komponerande var hon tydligt franskorienterad, och under sina långa Parisvistelser hade hon goda möjligheter att lyssna till musik av olika slag, inte minst operakonsten stod på en hög nivå. Paris ansågs vara sångens huvudstad, och många sångare fanns i Helena Munktells vänkrets både i Frankrike och hemma i Sverige. Också på Stockholmsoperan spelades för övrigt mycket fransk repertoar under senare delen av 1800-talet, och opéra comique, dvs. lättare musikdramatiska verk med talad dialog, var en populär genre.

I Firenze – en framgång
Till stor del består Helena Munktells produktion av romanser och annan vokalmusik. På 1880-talet började hon så komponera en opera, I Firenze, till libretto av Daniel Fallström, en känd och populär författare och journalist. Formmässigt är det just en komisk opéra comique eller ett sångspel med handlingen – ett tämligen okomplicerat triangeldrama – förlagd till en konstnärsateljé i Florens på 1400-talet. Urpremiären ägde rum på Kungl. Teatern i det gamla operahuset den 29 maj 1889, och eftersom denna enaktare inte fyller en hel kväll, kombinerades den med ett framförande av Donizettis Regementets dotter.

Efter premiären kunde man i Dagens Nyheter läsa, att I Firenze ”rönte en stor och berättigad framgång”, och Helena Munktell fick flera gånger gå in på scenen för att ta emot applåder. Musiken beskrivs som ”melodiös och omsorgsfullt utarbetad i harmoniskt hänseende” och ”hållen i nyfranska skolans stil”. Den sägs vara ”präktigt instrumenterad för stor orkester af fröken Munktells lärare hofkapellmästaren Dente.” I Aftonbladet skrev Adolf Lindgren dock att han ansåg att orkestersatsen var i tyngsta laget och inte riktigt passade Helena Munktells lättare, franska stil. Om ”tonsättarinnan ämnar fullfölja sin så lyckligt och lofvande begynta verksamhet för scenen”, hoppades Lindgren att hon i fortsättningen själv skulle göra instrumentationen. – Senare reviderade hon operans orkestersats. Strax efter det att den trettonde och sista föreställningen av I Firenze gått över tiljorna i Stockholm våren 1892, framfördes operan vid en halvprivat tillställning i Paris. Då sjöngs den på franska, och orkesterpartiet var reducerat till piano, violin och harpa. Benjamin Godard, Helena Munktells lärare, dirigerade och pianostämman utfördes av henne själv. Bland åhörarna, som fyllde Helena Munktells systers rymliga ateljé, fanns d’Indy och översättaren Armand Silvestre liksom en del franska musikkritiker. Och recensionerna i fransk press blev väl så positiva som tidigare i den svenska. Godard försökte intressera chefen för Opéra Comique att ta upp I Firenze, men tyvärr blev det aldrig någon uppsättning vare sig där eller på någon annan teater i Paris. Av allt att döma har partituret till Helena Munktells opera inte klingat sedan den gången det begav sig i Emma Sparres ateljé för 125 år sedan.

Vidgade uttrycksmedel
Efter arbetet med I Firenze började Helena Munktell på 1890-talet att ägna sig åt symfoniskt komponerande. Orkesterns färgpalett och uttrycksmöjligheter tycks ha lockat henne. Även om det inte kunnat beläggas, förefaller det troligt att hon bland annat hade tillfälle att lyssna till ny, impressionistiskt skimrande musik av Debussy. I början av 1890-talet blev de båda invalda i Société Nationale de Musique, som efter det att d’Indy tagit över ledningen, öppnats också för musik av utländska tonsättare. Helena Munktell fick flera verk framförda på sällskapets konserter, bland annat orkesterballaden Isjungfrun med text av konstnären Emma Sparre, Helena Munktells syster. Ett medlemskap i Société Nationale de Musique måste ha imponerat även på dem hemma i Sverige, som annars inte hade mycket till övers för ”fruntimmerskonst”. Med den symfoniska dikten Bränningar visar Helena Munktell att hon kunde behandla en orkester och också bygga upp ett verk i större format med ett begränsat och väl utnyttjat musikaliskt material. Själv benämner hon det ensatsiga stycket ”symfonisk bild”, och inspirationen till denna storslagna havsskildring ska hon ha fått under en vistelse på Rivieran i början av 1890-talet. Den franske tonsättaren och pianisten Théodore Lack utbrast en gång apropå Helena Munktell och hennes musikskapande – och det var säkert tänkt att uppfattas som högsta beröm:”Ce n’est pas une femme qui compose, c’est un compositeur!” – ”det är inte en kvinna som skriver musik, det är en kompositör!” Även i Sverige blev så småningom allt flera av Helena Munktells kolleger övertygade om hennes professionalism och konstnärsskap. När Föreningen Svenska Tonsättare bildades 1918 var hon den enda kvinnan bland de 38 stiftarna.
Text: Christina Tobeck


Medverkande

 

Sveriges Radios Symfoniorkester. Foto: Julian Hargreaves.

Sveriges Radios Symfoniorkester, Radiosymfonikerna, är kända som en av Europas mest allsidiga orkestrar. De har en bred och spännande repertoar och ligger hela tiden i framkant. Orkestern har mottagit ett flertal utmärkelser och uppskattas för sin stora musikaliska bredd, men även för sina samarbeten med världens främsta kompositörer, dirigenter och solister.

Radiosymfonikerna har sedan 1979 varit knutna till Sveriges Radios konserthus Berwaldhallen. Förutom publiken på plats i Berwaldhallen, når orkestern många lyssnare via radion och digitala media, samt genom sitt samarbete med EBU. Konserter strömmas även regelbundet via Berwaldhallen Play och sänds av Sveriges Television, vilket ger publiken ännu fler möjligheter att njuta av en av världens främsta orkestrar.

”Orkestern känner stor ödmjukhet inför musiken och har en underbar känsla för musikalisk inlevelse och kreativitet”, enligt Daniel Harding, Radiosymfonikernas chefsdirigent sedan 2007. ”Jag har aldrig dirigerat en konsert där orkestern inte har spelat med livet som insats!” Orkestern är även stolt över att sedan 2018 ha Klaus Mäkelä som förste gästdirigent.

Under covid-19-pandemin, har Radiosymfonikerna varit en av bara ett fåtal orkestrar i världen som inte har slutat spela. Deras innovativa, kreativa lösningar har hjälpt publiken att ta sig igenom den här svåra tiden, och de har till och med själva skapat nyheter.

En radioorkester grundades för första gången 1925 i samband med de första radioutsändningarna i Sverige. Sveriges Radios Symfoniorkester fick sitt nuvarande namn 1967. Orkestern har under åren haft flera framstående chefsdirigenter. Två av dem, Herbert Blomstedt och Esa-Pekka Salonen, har senare utnämnts till hedersdirigenter.

Radiokören. Foto: Mattias Ahlm.

Radiokören har i över 90 år bidragit till utvecklingen av den svenska a cappella-traditionen. Under den legendariske dirigenten Eric Ericsons ledarskap fick kören ett stort internationellt renommé och räknas i dag bland världens främsta körer. Körmedlemmarnas förmåga att växla mellan kraftfulla solistiska insatser och att sömlöst smälta in i ensemblen skapar ett unikt och dynamiskt instrument som hyllas av musikälskare och kritiker världen över, liksom av de många dirigenter som utforskar och utmanar körens potential.

Sedan 1979 är Radiokörens hemmascen Berwaldhallen, Sveriges Radios konserthus. Förutom konsertpubliken når kören också miljontals lyssnare i etern och på webben genom Klassiska konserten i P2. Dessutom visas flera av konserterna på Berwaldhallen Play, vilket ger publiken ytterligare en möjlighet att komma riktigt nära en av världens bästa körer.

Säsongen 2019–2020 tillträdde Kaspars Putniņš som ny chefsdirigent och konstnärlig ledare för Radiokören, den tionde chefsdirigenten sedan kören bildades. Sedan januari 2019 är Marc Korovitch kormästare för Radiokören med ansvar för ensemblens kontinuerliga utveckling. Två av körens tidigare chefsdirigenter, Tõnu Kaljuste och Peter Dijkstra, utnämndes i november 2019 till hedersdirigenter. Båda har fortfarande nära kontakt med kören och gör återkommande gästspel.

Radiokören bildades samma år som Radiotjänst påbörjade sina sändningar och kören hade sin allra första konsert i maj 1925. Ambitionsnivån var hög redan från starten med ett uttalat mål att vara på högsta internationella nivå i allt från barockmusik till modern avantgarde.

Dirigenten och violinisten Tobias Ringborg röner enorma framgångar både i operahusen och på konsertscenerna som dirigent, solist och som kammarmusiker. Han är en aktiv förkämpe för svensk musik och har spelat in ett tjugotal skivor med kammarmusik och violinkonserter av företrädesvis svenska tonsättare. Operarepertoaren är specialiserad på italiensk opera samt Mozart med meriter som inkluderar Puccinis Turandot på Dalhalla, Blomdahls Aniara vid Malmö Opera, och Donizettis Kärleksdrycken vid GöteborgsOperan, liksom Mozarts Così fan tutte vid Scottish Opera, Puccinis Madame Butterfly vid New Zealand Opera och Mozarts Idomeneo vid festivalen Garsington Opera. Nyligen har han gjort Puccinis La Bohème vid New Zealand Opera, Trollflöjten vid Scottish Opera och konserter med bland andra Auckland Philharmonia, Dalasinfoniettan och Kungliga Filharmonikerna. Samma år som han tog solistdiplom vid Kungliga Musikhögskolan vann han prestigefyllda Solistpriset. Han spelar på en Niccolò Gagliano utlånad av Järnåkerfonden.

Gemma

Lyriska koloratursopran har tagit henne till några av de mest prestigefyllda scenerna i världen, från BBC Proms och Aldeburgh Festival till Kungliga Operan och Teatro Colon i Buenos Aires. Hon har snabbt etablerat sig som en av den yngre genrationens ledande svenska operasångerskor. Susanna gjorde sin professionella debut som Zerlina i Don Giovanni på Grange Park Opera i England och har sedan dess varit engagerad av Kungliga Operan, Covent Garden, Opera North, Engelska nationaloperan, Danska operan, Salzburgfestivalen, Nürnbergoperan, Göteborgsoperan och Operan i Leipzig där hon ingick i ensemblen 2007/09.

Joel har studerat vid Musikkonservatoriet i Falun och utexaminerades 2011 från Operahögskolan i Stockholm. Därefter följde studier vid Vocal Arts i Nürnberg. Han har sjungit roller som Pastore och Spirito i L’Orfeo vid Drottningholms Slottsteater, där han även sjungit Belfiore i Mozarts La finta giardiniera och Ferrando i Mozarts Cosi fan tutte i regi av Sigrid T’Hooft. Joel Annmo är i höst aktuell som Jonathan i Victoria Borisova-Ollas opera Dracula och som Tamino i Trollflöjten på Kungliga Operan. Joel Annmo har vunnit Luciano Pavarotti Award och Gösta Winbergh Competition på Confidencen. Han har även erhållit stipendium ur Christina Nilssons fond och stipendium från Anders Wall.

Bardi

Fredrik är utbildad vid Kungliga Musikhögskolan och Operahögskolan i Stockholm. Han har varit engagerad vid de flesta skandinaviska operahus samt uppträtt vid Brooklyn Academy of Music i New York och Chicago Opera Theater. Bland roller han sjungit kan nämnas Figaro i Barberaren i Sevilla, Germont i La traviata, Marcello i La bohème, titelrollen i Rigoletto, Amfortas i Parsifal, Jago i Othello, Escamillo i Carmen, titelrollen i Wozzeck, Leporello i Don Giovanni och Wotan i Rhenguldet. Vid Chicago Opera Theater har han sjungit Don Profondo i Rossinis Resan till Reims och Don Bartolo i Figaros bröllop. Fredrik Zetterström tilldelades Tidskriften Operas pris 2012 för sin rolltolkning av Wozzeck på Norrlandsoperan som även visades i SVT.

Bembo

Marcus är sedan 15 år tillbaka en av Sveriges mest anlitade sångare med ett 60-tal roller på repertoaren. Han har haft engagemang på de flesta svenska teatrar och på en rad europeiska samt konserterat på en mängd olika platser runt om i Europa och USA.

Viarducci

har alltsedan sin examen från Operahögskolan tillhört den fasta ensemblen vid Kungliga Operan där han sjungit ett stort antal roller. Niklas har även gästspelat vid Madridoperan, Frankfurtoperan, Semperoper Dresden, De Nationale Opera Amsterdam och Maggio Musicale Firenze.

Sarsapilla

Torbjörn har som operasångare de senaste åren främst varit knuten till Göteborgsoperan och Kungliga Operan samt sjungit ett antal säsonger vid Drottningholms Slottsteater. Han har regisserat uppsättningar vid bland annat Norrlandsoperan och Vadstena-Akademien, där han också varit konstnärlig ledare.

Musiken

Ungefärliga tider

 

Med den symfoniska dikten Bränningar visar Helena Munktell att hon kunde behandla en orkester och också bygga upp ett verk i större format med ett begränsat och väl utnyttjat musikaliskt material. Själv benämner hon det ensatsiga stycket ”symfonisk bild”, och inspirationen till denna storslagna havsskildring ska hon ha fått under en vistelse på Rivieran i början av 1890-talet.

Den franske tonsättaren och pianisten Théodore Lack utbrast en gång apropå Helena Munktell och hennes musikskapande – och det var säkert tänkt att uppfattas som högsta beröm: ”Ce n’est pas une femme qui compose, c’est un compositeur!” – ”det är inte en kvinna som skriver musik, det är en kompositör!”

Även i Sverige blev så småningom allt flera av Helena Munktells kolleger övertygade om hennes professionalism och konstnärsskap. När Föreningen Svenska Tonsättare bildades 1918 var hon den enda kvinnan bland de 38 stiftarna.

Text: Christina Tobeck

Urpremiären på Helena Munktells enaktsopera I Firenze på Stockholmsoperan våren 1889 var en stor framgång. Kritikerna framhöll Munktells melodiska begåvning, harmoniska uppfinningsförmåga och säkerhet i formbehandlingen. Några noterade också de franska influenserna. I Firenze är den första operan av en svensk, kvinnlig tonsättare som togs upp på Kungliga Operan. Några år senare framfördes den vid en halvprivat tillställning i Paris, och också där fick den lovord i pressen. Trots det har I Firenze legat ospelad sedan början av 1890-talet. Handlingen är ett enkelt triangeldrama, och verket benämns ibland som operett, eftersom det har talad dialog.

Efter ca 125 års törnrosasömn väcks nu partituret till liv och den charmiga och tidstypiska lilla operan kommer att klinga i ett konsertant framförande i Berwaldhallen.

Handling:
I en ateljé i 1400-talets Florens står den unge konstnären Stefano Varezzi framför ett staffli i färd med att lägga sista handen vid ett porträtt av den unga, vackra flickan Gemma, som han träffat på en karneval. Stefano har för avsikt att delta i den tävling om bästa kvinnoporträtt som hertiginnan di Vanozza har utlyst. Under sittningarna har Stefano förälskat sig i Gemma, och kärleken är ömsesidig. Men också Stefanos medtävlare, konstnären Bardi, är kär i Gemma.

När Bardi kommer in i ateljén och får se Stefanos målning, inser han att det dessvärre är ett mycket lyckat porträtt. I vredesmod ska han just till att skära sönder duken, då Bembo, Stefanos hyresvärd gör entré. Bembo beklagar sig över den slarvige Stefano, som sedan länge ligger efter med både hyra och annat. Bardi visar honom Stefanos porträtt, och Bembo blir full av beundran över den vackra kvinnan. Bardi ger honom rådet att ta tavlan i pant, eftersom priset exakt råkar motsvarar den summa Stefano är skyldig.

Då kommer plötsligt Stefano in. De båda rivalerna, Bardi och Stefano, drar sina värjor och börjar duellera. Då uppenbarar sig den beslöjade hertiginnan di Vanozza i ateljén. I sitt sällskap har hon de två professorer, som utgör juryn i hennes tävling. När hertiginnan får höra anledningen till duellen, utesluter hon Bardi från tävlingen.

Stefanos porträtt är det sista domarna har att bedöma, och de beslutar att utse honom till vinnare. Hertiginnan delar ut priset, ett skrin med femhundra dukater. Efter att ha förvissat sig om att Stefano fortfarande älskar Gemma, kastar hon tillbaka slöjan: ”den svärmiska kvinna du fann på karnevalen en kväll, din Gemma, din modell, vars högsta önskan är att dig vinna. Se hit! Och henne skall du finna.”

Text: Christina Tobeck

Ungefärlig konsertlängd: 1 tim 10 min, ej paus

Kl 18.00 konsertintroduktion med Christina Tobeck. Kl 18.15 blir det ett samtal mellan de båda tonsättarna Paula af Malmborg Ward och Maria Lithell Flyg och Christina Tobeck, forskare och producent. Moderator: Magnus Lindman. Samtalet äger rum i direkt anslutning till konsertintroduktionen. Konserten sänds i Sveriges Radio P2, lördag 4/11 kl 19.00.