arrow

Fröst, Salonen och Nordin

Medverkande

Musiken

Om konserten

När vi på nära håll betraktar en pågående förändring, eller befinner oss mitt i en process, lyckas vi sällan förutspå vart utvecklingen leder. Kanske kan vi ana vissa effekter eller konsekvenser, men vi ser inte förrän i efterhand vad som besannats. Framväxten, ”emergence” på engelska, av sociala medier, virtuell verklighet och artificiell intelligens håller på att förändra inte bara vår kultur utan hela vårt samhälle och vi som lever mitt i den processen har begränsade möjligheter att förutse vad som kommer att hända. 

Det fantastiska med konst och musik är att kunna ställa frågor och frammana visioner på samma gång. Vart är konsten på väg? Kan teknologins till synes ändlösa möjligheter också användas som en brygga till traditionen? På vilka sätt kommer konsten, det konstnärliga uttrycket och möjligheten till konstnärligt utövande att påverkas av den nya tekniken? Kommer den eventuella framväxten av artificiell intelligens vara ett lika stort evolutionärt steg som när liv först föddes i havet?

Så skriver Jesper Nordin själv om Emerging from Currents and Waves, som är en del av ett större samarbete mellan Nordin, Fröst och Salonen där de i olika sammanhang utforskar mötet mellan människa, musik och teknik.

Det nyskapande kompositions- och improvisationsverktyget Gestrument uppfann Jesper Nordin ursprungligen för sitt eget komponerande. När universitet och konservatorer runt om i världen började intressera sig för den utvecklade han den till en app som alla kan ladda ner och använda. Det speciella med programmet är att det befinner sig i gränslandet mellan ett instrument och en komposition, och likaså mellan vad och hur mycket vi kan styra i en digital miljö och vad vi släpper ifrån oss när vi väl satt upp reglerna.

Programmet ställs på förhand in med hjälp av vad Nordin själv kallar för ”musikens DNA”: rytmer, skalor, melodier och klanger. Utifrån dessa parametrar kan Gestrument sedan spelas på, som ett instrument. I delar av verket kommer Radiosymfonikerna att spelas in i realtid, ”samplas”, och återuppspelas med hjälp av rörelsesensorer – också detta kontrollerat från podiet av Esa-Pekka Salonen. Förutom mötet mellan akustiska och digitala instrument finns här även ett djupgående möte mellan olika konstformer. Martin Frösts rörelser när han spelar på Gestrument har vidareutvecklats av en koreograf och med hjälp av en scenograf och en visuell programmerare gestaltas det som sker i elektroniken i realtid i den interaktiva installationen.

Emerging from Currents and Waves är en sambeställning av Sveriges Radios Symfoniorkester, IRCAM och Franska radions filharmoniker och har skrivits speciellt av Jesper Nordin för Martin Fröst och Esa-Pekka Salonen.