arrow

Final i Blåsmusikpriset

Kungl. Musikaliska akademien och Nätverket för professionell blåsmusik i Sverige presenterar tävlingen Blåsmusikpriset. Av femtio sökande på träblåsinstrument, bleckblåsinstrument och slagverksinstrument som under hösten har provspelat för Kungl. Musikaliska akademiens nationella stipendiejuryer, är tre finalister korade. Välkomna till något så unikt som den allra första upplagan av en ny stor musiktävling!

Blåsmusikpriset är ett helt nytt pris instiftat av Nätverket för professionell blåsmusik i Sverige. Priset innebär en unik möjlighet att exponera blåsmusiken som konstform och att lyfta fram den vinnande instrumentalisten tidigt i sin karriär. Priset utses vartannat år med start 2019. Vinnaren får, utöver stipendium från Kungl. Musikaliska akademien, ett antal solistframträdanden med Sveriges professionella blåsorkestrar under två säsonger. Blåsmusikpriset riktar sig till de träblåsare, bleckblåsare eller slagverkare som är behöriga att söka Kungl. Musikaliska akademiens nationella stipendier.

Berwaldhallens konserthuschef Helena Wessman är juryordförande under finalkvällen och tycker att Blåsmusikpriset är ett bra sätt att förstärka blåsmusiktraditionen i vårt land.

”Sveriges stolta blåsmusiktradition har av olika anledningar försvagats på senare år. De professionella blåsorkestrarna är få och amatörorkestrarna läggs ned på löpande band. Vissa kulturskolor har en stark blåsmusikverksamhet, men det är inte längre självklart att barn och ungdomar kan och vill välja att spela blåsinstrument. Blåsmusikpriset är ett sätt att uppmuntra ungdomar som satsar på en yrkesbana och att visa upp dem som förebilder för yngre musiker”, säger Helena Wessman.

Under finalkvällen koras en av de tre finalisterna som vinnare genom att juryn lyssnar på deras framträdanden och sedan har omröstning i pausen.
Läs mer om finalisterna nedan under medverkande.


Medverkande

 

Arméns musikkår är Försvarsmaktens största orkester. Musikkåren består av 53 heltidsanställda musiker jämte ledning. Kåren är en del av Livgardet och stationerad i Stockholm.

Arméns musikkårs storlek samt dess genrebredd gör att kåren kan hantera ett stort antal spelningar. Totalt genomförs över 200 framträdanden varje år.

Kårens huvuduppdrag är att förse statsceremonielet med musik. I statsceremonielet ingår vaktparader vid Stockholms slott, statsbesök, audienser och kungliga högtider för hovstaterna och regeringen. Kåren spelar även vid landets förband och genomför militära musikuppdrag, till exempel i samband med Försvarsmaktens utlandsmissioner i Kosovo och i Afghanistan.

På den internationella scenen har Arméns musikkår bland annat deltagit vid tattooer och musikfestivaler i Finland, Tyskland, Norge, Danmark, Frankrike och Schweiz. För övrigt bedriver Arméns Musikkår en välbesökt konsertverksamhet som är öppen för allmänheten. Repertoaren rymmer både konst- och populärmusik, från barock till nutid.

Musikkåren består av 53 professionella tillsvidareanställda musiker.

Andreas Hanson är Arméns Musikkårs nye Musikdirektör och en av Sveriges mest etablerade dirigenter. Han gästar kontinuerligt Kungl. Filharmoniska orkestern, Sveriges Radios symfoniorkester, Svenska Kammarorkestern och Malmö Symfoniorkester och flera av de skandinaviska orkestrarna. Hanson är en uppskattad opera- och balettdirigent med ett flertal engagemang vid Kungl. Operan, Folkoperan, Norrlandsoperan och Det Kongl. Theater i Köpenhamn. Hans intresse för nutida musik har resulterat i ett 70-tal uruppföranden av nyskriven musik. 1997-2008 var Hanson adjunkt vid Kungl. Musikhögskolan i Stockholm och undervisade i orkesterdirigering och orkesterspel.
Andreas Hanson är sedan en lång tid en förgrundsgestalt i blåsmusikkretsar. 1998-2010 var han musikdirektör vid Marinens Musikkår och är sedan 2014 musikdirektör vid Forsvarets Stabsmusikkorps i Oslo.

Andreas Hanson har gästdirigerat orkestrar, ensembler och körer i Finland, Baltikum, Ryssland, Tyskland och Storbritannien där han debuterade vid BBC Proms 2000.

Jonathan Goodwin inledde sina trombonstudier vid Bishop Wordsworth’s School i Salisbury och genomförde sin kandidatutbildning vid Guildhall School of Music and Drama för bland andra Eric Crees och Peter Gane. Han belönades med Concert Recital Diploma för sin examenskonsert och turnerade efter examen med Europeiska Unionens Ungdomsorkester (EUYO). Jonathan fortsatte sedan sina studier i Tyskland och i Göteborg där han för tillfället studerar. Han är flitigt anlitad i de nordiska orkestrarna och är vikarierande alternerande solotrombonist i Göteborgsoperans orkester.

Magnus Holmander är en av de mest framstående unga klarinettisterna i sin generation. Han har nyligen medverkat i produktionerna Dollhouse och Genesis med Martin Fröst runtom i norra Europa. Magnus har studerat vid Kungliga musikhögskolan i Stockholm för Hermann Stefánsson och Emil Jonasson. Magnus är passionerat intresserad av ny musik och samarbetar återkommande med kompositörer som Rolf Martinsson, Anders Hillborg och Benjamin Staern. 2017 vann han tävlingen Ung & Lovande tillsammans med ackordeonisten Irina Serotyuk och under säsongen 2019/2020 kommer han att vara Sveriges representant som Rising Star med 21 konserter runt om i Europa.

Johan Söderholm är en av Sveriges flitigast turnerande unga slagverkare. Han började sin bana i Strängnäs Kulturskola och Musikkonservatoriet i Falun där han redan under gymnasietiden tillsammans med sina studiekamrater började ge konserter på turné runt om i Sverige. Han är en av medgrundarna i slagverksensemblen GONG som 2015 vann Kammarmusikförbundets tävling ”Ung & Lovande”. Efter Gymnasiet har Johan studerat vid musikhögskolorna i Malmö och Köpenhamn och är frekvent anlitad som slagverkare i symfoniorkestrar i Sverige och Danmark.

Konsertlängd: 2 tim inkl. paus
Samproduktion mellan Nätverket för professionell blåsmusik i Sverige, Musikaliska Akademien, Försvarsmusiken och Berwaldhallen