arrow

INSTÄLLD - AVSLUTNINGSKONSERT SVENSK MUSIKVÅR

Både Stockholms Saxofonkvartett och Gustaf Sjökvists kammarkör fick flera verk skrivna åt sig av Sven-David Sandström som gick ur tiden förra året. Här bjuder de på varsitt stycke ur denna musikskatt, i denna konsert som avslutar den femte upplagan av nutida musikfestivalen Svensk Musikvår. Dessutom uruppför de tillsammans In the Beginning, skrivet till Sven-Davids minne av en av hans sista elever, tonsättaren Matthew Peterson.

När festivalen Svensk Musikvår hölls för första gången 1976 var det inte i första hand för att presentera uruppföranden utan snarare för att ge en chans åt nyskrivna verk att spelas oftare. Initiativet togs av Föreningen Svenska Tonsättares dåvarande ordförande Eskil Hemberg samt av tonsättarna Daniel Börtz och Karl-Erik Welin. Den första festivalen hölls i Stockholm. Sedan hölls festivalen på olika platser i Sverige, omväxlande vart eller vartannat år, fram till 1992 då den av olika skäl nådde en slutpunkt, eller åtminstone en väntplats. 2016 återuppstod Svensk Musikvår på gemensamt initiativ av musiker och tonsättare, för att visa upp den nutida konstmusikens livskraft och bredd i det nya millenniets förändrade kulturlandskap.

Sven-David Sandström, den moderna svenska tonsättare som kanske satt störst avtryck på dagens svenska konstmusikliv, märks också på olika sätt på årets festival. Hans arv lever vidare i musik skriven av studerande på Gotlands Tonsättarskola, den spetsutbildning som han var med om att starta. Dessutom framförs denna kväll tre av Sven-Davids verk, inkluderat uruppförandet av hans trombonkonsert med Sveriges Radios Symfoniorkester och Håkan Björkman.

På denna konsert spelar Stockholms Saxofonkvartett hans Pieces for Saxophones, en dignande saxofonbuffé och, med ensemblens egna ord, ett stycke ”med ett jäkla drag i från början till slut”. Musikerna byter instrument flera gånger under stycket och spelar på totalt åtta olika instrument. Från den mullrande öppningen med tre barytonsaxofoner växer stycket till en mäktig avslutning i ett antal olika kortare delar som går in i varandra utan avbrott.

Gustaf Sjökvists kammarkör uruppförde mer än 25 av Sven-David Sandströms stycken och de utvecklade genom åren en nära och varm relation. På körens repertoar finns sedan tidigare också O Lord, You Have Searched Me, en tonsättning av psaltarpsalm 139 som med mästarens skickliga hand följer och gestaltar texten. ”Du omger mig på alla sidor” sjunger kören oroligt, som om den vrider sig i ett obekant grepp, ”vart skulle jag fly för din blick?” Men när greppet blir till en trygg famn stillar sig också musiken. ”Om jag säger: Mörker må täcka mig, ljuset omkring mig bli natt, så är inte mörkret mörkt för dig. Natten är ljus som dagen, själva mörkret är ljus.”

Matthew Peterson studerade komposition för Sven-David Sandström i Indiana mellan 2006 och 2008. Han har många starka och tydliga minnen från den tiden och när han fick frågan om han ville skriva ett stycke till Sven-Davids minne kunde han inte tacka nej, trots att kalendern redan var fulltecknad. Som ett tecken kom han att tänka på en annan bibeltext, som han visste att Sven-David hade tonsatt och som han trodde var särskilt betydelsefull för hans gamle lärare: ”Och ljuset lyser i mörkret, och mörkret har inte övervunnit det.” De orden lade grunden till In the Beginning för kör och saxofonkvartett, en musikalisk resa från mörker till ljus.


Text: David Saulesco


Inställd konsert

Med anledning av Folkhälsomyndighetens rekommendation och Regeringens beslut om att begränsa offentliga evenemang till max 500 personer är konserten inställd. Läs mer på vår sida med information om Coronaviruset.

Medverkande

 

Stockholms Saxofonkvartett är en av Europas främsta ensembler för ny musik. Sedan den bildades 1969 har kvartetten fått sig tillskrivet mer än 700 verk av svenska och utländska tonsättare. Ensemblen består av Linn Persson, Leif Karlborg, Jörgen Pettersson och Mathias Karlsen Björnstad, fyra framstående saxofonister som regelbundet turnerar världen runt för att både sprida svensk musik i utlandet och ta med sig nya musikaliska erfarenheter hem. Kvartetten drivs av en obändig lust att ständigt utforska och utmana gränserna för vad som sägs vara möjligt och har framträtt runt om i Europa såväl som i Iran, Bolivia, Sydafrika och Mongoliet för att nämna några. Våren 2020 väntar bland annat konsert och mästarkurser i Tallinn och gästspel på nutida musikfestivalen i Teheran, liksom gästspel på Norrköpingsljud, Klangkonst i Uppsala och Nya Perspektiv i Västerås.

Gustaf Sjökvist satte 1994 samman sin kammarkör utan tanke på att det skulle bli en fast ensemble, men uppdragen följde på varandra och kören har blivit en av Sveriges främsta och mest kända. Storkyrkan i Stockholm var körens naturliga hemvist under Gustafs tjänst som domkyrkoorganist. Sedan hans pensionering 2011 är kören knuten till Ersta kyrka. Körens kärnrepertoar är den samtida svenska körmusiken med tonsättare som Lidholm, Bäck och Nystroem. Därtill har de uruppfört verk av en mängd tonsättare, däribland Sven-David Sandström, Andrea Tarrodi, Georg Riedel, Anna Cederberg-Orreteg, Thomas Jennefelt, Karin Rehnqvist och Benny Andersson. Av samarbeten med olika artister kan nämnas till exempel The Real Group, Barbara Hendricks, Mats Bergström och Nils Lindberg. Sedan 2018 är Florian Benfer konstnärlig ledare för Gustaf Sjökvists kammarkör.

Maria Goundorina är sedan november 2009 körledare för Allmänna Sången. Hon undervisar även i körsång på välrenommerade Adolf Fredriks musikklasser i Farsta och håller dessutom kurser i kördirigering och föreläser om rysk konstmusik i Österrike, Tyskland, Nederländerna och Sverige. Hon har avlagt diplomexamen vid Tjajkovskijkonservatoriet i Moskva och även studerat musik vid Wiens universitet. Hon har en examen i kördirigering från Kungliga Musikhögskolan i Stockholm där hon studerade för professor Anders Eby. Under studieåren hann hon också såväl leda som sjunga i framstående ensembler i Ryssland, Tyskland och Sverige och deltog framgångsrikt i flera internationella dirigenttävlingar. Bland annat mottog hon 2007 pris för ”bästa tolkning av ett romantiskt verk” under Competition for Young Choir Conductors i Wien, och 2009 var hon en av finalisterna i The Eric Ericson Award i Stockholm.

Ungefärlig konsertlängd: 35 min (ingen paus)

PANELDISKUSSION: Ta gärna del av kvällens inledande diskussion om ny svensk musik och arvet efter Sven-David Sandström. Med start kl 18.00 i nedre foajén i Berwaldhallen.
Obs! Evenemanget är inställt.

Här kan du följa  Sveriges Radio Berwaldhallens senast uppdaterade information om Coronaviruset