arrow

ARMÉCHEFENS KONSERT

De konstnärliga och militära banden mellan Sverige och Tyskland har sina rötter långt bak i tiden, men är i högsta grad levande än idag. Detta firas vid en konsert i Berwaldhallen då arméchefen, generalmajor Engelbrektsson, står som värd. Arméns musikkår har bjudit in kollegor från Musikkorps der Bundeswehr, och inte minst deras chefdirigent, Christopher Scheibling. Tillsammans med dem uppförs kantaten ”Wir sind das Volk”, en kantat skriven av Guido Rennert för att uppmärksamma Tysklands enande för 30 års sedan, 1989.


Konsertlängd: 2 tim inklusive paus
Extern arrangör: Arméns Musikkår