arrow

Tillgänglighet

Rullstolsplatser: På vänstra sidan av främre parkett finns fem rullstolsplatser med ledsagarplatser intill, bokas via telefon 08-784 18 00.
Handikapparkering: Det finns två parkeringsplatser för handikappade till höger om huvudingången.
Hiss: Finns på samtliga tre plan.
Handikapp WC: Finns på samtliga tre plan.
Ledsagare: betalar 150 kr, ledsagarbevis ska kunna visas upp vid inpassering.
Assistanshund: får följa med sin förare in i konsertlokalen, gäller även i Engelbrektskyrkan och Studio 2.

Garderob: Det finns både bemannad och obemannad garderob på entréplan samt på parkettplan. 20 kr avgift för inlämning i bemannad garderob.
Skötbord: Finns på alla plan