arrow

SING-ALONG FOR EVERYONE

Come sing together in this beloved Berwaldhallen sing-along event with Täby Musikklasser, sing-along leader Johan Pejler, conductor Gitte Littwold and musicians from the Swedish Radio Symphony Orchestra. The theme of the day is feelings and everyone is welcome, old and young!


Participants

 

Täby Musikklasser grundades 1984 och är en musikskola med inriktning på körsång. Musikklasserna är kommunala grundskoleklasser med utökad musikundervisning. Varje år antas en klass i årskurs 4 med 30 elever som går tillsammans från årskurs 4-9 i grundskolan. Körsången är grunden i undervisningen. Den utgår från den svenska körtraditionen och varje klass är en kör. Repertoaren är bred; klassiska körverk, folkmusik, jazz, pop, opera, musikal och nyskriven modern musik.

Gitte Littwold har arbetat som musiklärare i Täby Musikklasser i mer än 30 år. Med stort engagemang och lust utvecklar hon och hennes kollegor musikklassernas metodik och konsertverksamhet. 2007 tilldelades Täby Musikklassers musiklärare Täby kommuns kulturpris för deras mångåriga insatser för kommunens barn- och ungdomsmusik.

Bengt Eklund är utbildad vid Kungliga musikhögskolan och har varit medlem i Radiokören sedan 1996. Han är också sedan 2004 verksam som organist och körledare i Engelbrektskyrkan i Stockholm.

Approximate duration: 1 hour