arrow

Orkesterskolans summer finale


Participants

 

&

Stockholms ungdomssymfoniorkester består av hängivna unga musiker som kommit långt i sitt musicerande och är för många sista steget före vidareutbildning på musikhögskola. Orkestern grundades 1978 och fyller en betydelsefull uppgift såväl inom Stockholms musikliv som i att utveckla det musikaliska utövandet hos medlemmarna. De har turnerat flitigt och spelat i bland annat Egypten, Kina, Tjeckien, Spanien, Österrike och Portugal.