arrow

Orkesterskolans summer finale


Participants

 

&

Stockholms ungdomssymfoniorkester (Suso) är en av Sveriges ledande ungdomssymfoniorkestrar. Orkestern fyller en viktig uppgift inom såväl Kulturskolan Stockholm som i stadens musikliv och består av ungdomar från hela Stockholmsregionen. Många av orkesterns musiker går på olika musikutbildningar och tänker sig en framtid som musiker. På så sätt utgör orkestern en språngbräda från ungdomsorkesterlivet till det professionella musiklivet och fyller därför en avgörande funktion för återväxten av svenska orkestermusiker.