arrow

Monica Z - 80 år

 

 

 

 

Konserten arrangeras av Monica Zetterlund Sällskapet. Det bildades efter hennes tragiska bortgång 2005 och har till uppgift att på olika sätt vårda och främja hennes minne. Bland annat genom minneskonserter och stipendier finansierade av den Minnesfond som Sällskapet upprättat.


Ungefärlig konsertlängd: 3 tim inklusive paus
Extern arrangör: Monica Zetterlundsällskapet/Silas Bäckström Prod AB