arrow

Riksting 2018

För tredje gången välkomnade Sveriges Radio Berwaldhallen alla intresserade till Riksting för västerländsk konstmusik torsdagen den 15 mars. Branschens alla aktörer, politiker och representanter för media tog sig an diskussionen om konstformens roll i samhället och den klassiska musikens betydelse för enskilda individer.

2018 års Riksting satte fokus på politiseringen av kulturen, utbildningsfrågor, programläggning och hur man bäst skulle kunna gå vidare efter #metoo. Riksting för västerländsk konstmusik arrangeras av Sveriges Radio Berwaldhallen i samverkan med Kungliga Musikaliska Akademien och Svensk Scenkonst. Svensk Musikvår invigdes också samma dag med start kl 17.00 i övre foajén i Berwaldhallen.

Ta del av hela Rikstinget 2018 i efterhand på webben

Du kan även ta del av författaren och journalisten Erik Wallrups föredrag som inledde Rikstinget – Inledning, Riksting för västerländsk konstmusik 15 mars 2018 (pdf-fil).

Program

Torsdag den 15 mars
Plats: Radiohuset Studio 2, Stockholm
Tid: 10.00 -16.00
Rikstinget livestreamas på webben.
Dagen avslutas med konsert med Sveriges Radios Symfoniorkester i Berwaldhallen kl 18.00.

Moderator: Maria Eby von Zweigbergk

9.30-10.00 Registrering
Kaffe finns framdukat från 9.30.

10.00-10.15 Välkommen
Helena Wessman, konserthusechef Berwaldhallen och Cilla Benkö, VD Sveriges Radio hälsar välkommen.

10.15-10.30 Inledning
Erik Wallrup, författare och journalist, inleder.

10.30-11.15 Politiseringen av kulturen
Politikerna har ett uppdrag gentemot väljarna att driva sina frågor och måste kunna använda de verktyg de har som exempelvis bidragsgivning. Betyder detta att konstnärernas frihet begränsas genom att de tvingas anpassa sina projekt till det politiskt korrekta? Har projekten blivit kortsiktigare? Hur har bidragsgivningen påverkats sedan Rikskonserter lades ner?
Inledning: Kerstin Brunnberg, journalist och f.d. ordförande i Statens Kulturråd.
Samtal: Staffan Forssell, generaldirektör Statens Kulturråd, Gerhard Kunosson, tf. generaldirektör Musikverket, Kristina Nilsson, enhetschef Kultur och utbildning, region Norrbotten och Jörgen Pettersson, konstnärlig ledare för Svensk Musikvår.

11.15-11.30 Paus

11.30-12.15 #metoo – hur går vi vidare?
Diskussion om hur vi arbetar vidare för att motverka sexuella trakasserier inom musikområdet. Svensk Scenkonst och Teaterförbundet har tillsatt en gransknings- och åtgärdskommission i frågan.
Inledning: Gunilla Edemo, dramaturg och utbildare med fokus på förändringsarbete i kulturlivet.
Samtal: Mikael Brännvall, VD Svensk Scenkonst, Gunnar Jönsson, ordförande SYMF, Susanne Rydén, preses Kungliga Musikaliska Akademien, och Anna Wahl, professor och vice rektor på KTH.

12.15-13.45 Lunch
Lunch på egen hand.

13.45-14.30 Programläggning
Varför går utvecklingen, till synes, långsammare inom den klassiska musiken när det gäller jämställdhet, nyskrivet, och svenskt jämfört med inom teatern, bildkonsten, dansen och litteraturen? Hur ska konserthusen göra för att vara en motor i frågan?

Inledning med en historisk tillbakablick: Olof Esbjörnsson, chefredaktör Opus Magasin.
Samtal: Stefan Forsberg, VD Konserthuset Stockholm, Johanna Paulsson, journalist, Martin Jonsson Tibblin, ordförande Föreningen svenska tonsättare och Fredrik Österling, konserthuschef Helsingborgs Konserthus.

14.30-15.00 Kaffepaus

15.00-15.40 Vad händer med den svenska musikutbildningen?
Diskussion om den nationella strategin för Kulturskolan.
Inledning: Ulf Dernevik, politiskt sakkunnig i Kulturdepartementet
Samtal: Ulrich Kaatz, verksamhetsledare klassisk musik, Musikakademi Vänersborg, Cecilia Magnusson, riksdagsledamot (M), Eva Rehbinder, chef El Sistema Södertälje, Torgny Sandgren, generalsekreterare Kulturskolerådet och Helena Wessman, konserthuschef Berwaldhallen.

15.45-16.00 Avslutande sammanfattning
Mikael Brännvall,
VD Svensk Scenkonst
Susanne Rydén,
Preses Kungliga Musikaliska Akademien
Helena Wessman,
Konserthuschef Berwaldhallen

Med reservation för eventuella ändringar.