arrow

Riksting 2017

Här kan du i efterhand ta del hela programmet för 2017 års Riksting.

Program

Moderator: Maria Eby von Zweigbergk, redaktionschef Sveriges Radio P2

09.30 – 10.00
Registrering och tid för informella samtal
10.00 – 10.15
Välkommen
Helena Wessman, konserthuschef Sveriges Radio Berwaldhallen, hälsar välkommen
10.15 – 10.45
Traditionsrik konstart i en föränderlig värld – vad har hänt sedan förra Rikstinget?
Erik Wallrup, Kungliga Musikaliska akademiens tf forskningssekreterare och journalist, reflekterar över vad som har hänt under året med konstmusikens plats i samhället.
10.45 – 11.00
Tre goda exempel:
Min granne tonsättaren – Karin Starre och Catharina Backman
Polstjärnepriset – Ulrich Kaatz, konstnärligt ansvarig Vänersborgs Kommun
Norrlandsoperans länsmusikuppdrag – Kjell Englund, VD
11.00 – 11.30
Kulturskoleutredningen
Diskussion som inleds av kultur- och demokratiminister Alice Bah Kuhnke.
Deltagare: Inger Carlonberg, ordförande Kulturskolerådet, Mats Widlund, professor Kungliga Musikhögskolan, Helena Wessman, konserthuschef Berwaldhallen, Sven Kristersson, professor Musikhögskolan i Malmö.
Moderator: Johannes Hylander, New Republic
11.30 – 12.00
Jämställd orkesterrepertoar
Veronica Lamppa Lönnbro, enhetschef Kulturrådet och Stina Westerberg, Generaldirektör Musikverket presenterar sitt arbete för en mer jämställd repertoar hos landets orkestrar.
Därefter samtal med Astrid Hartmann, ordförande KVAST (Kvinnlig Anhopning av Svenska Tonsättare), Fredrik Andersson, programchef Konserthuset Stockholm
Moderator: Maria Eby von Zweigbergk
12.00 – 12.15
Tre goda exempel:
Lilla Akademien – Emelia Gardemar, rektor
Göteborgs Symfonikers barn- och ungdomsverksamhet – Petra Kloo Vik, ansvarig barn- och ungdomsverksamheten
Örkelljunga Kommun satsar på kultur för att motverka utanförskap – film från Örkelljunga kommun

12.15 – 13.45

Lunch och tid för informella samtal
Lunch på egen hand.

13.45 – 14.00

Tre goda exempel:
Gotlands Tonsättarskola och Musikkonservatoriet Falun: gemensamt projekt – Per Mårtensson, tonsättare och lärare Gotlands Tonsättarskola och Gabriel Lindborg, rektor Musikkonservatoriet Falun
Ensemble NEO – NN
Hilary Hahn hos El Sistema Stockholm – film av Karl Thorson, pressansvarig Berwaldhallen
14.00 – 14.30
Konstmusiken i Svenska kyrkan
Inledning av Marit Torkelsson, musikkonsulent Svenska Kyrkan.
Därefter samtal med Sofia Lilly Jönsson, frilansjournalist och Joakim Olsson Kruse, organist och körledare Västerås Domkyrka
Moderator: Maria Eby von Zweigbergk
14.30 – 14.45
Lyssnarna och konstmusiken
Så skapar Klassisk morgon i P2 engagemang hos publiken. Pernilla Eskilsdotter-Szamosi, programledare från Sveriges Radio Kronoberg i Växjö.
14.45 – 15.15
Kammarmusiken idag
Samtal mellan Andreas Baur, producent Musik i Syd, Cathja Mörner, ordförande Kammarmusikförbundet, Britta Byström, tonsättare och Jörgen Pettersson, Stockholms Saxofonkvartett.
Moderator: Maria Eby von Zweigbergk

15.15 – 15.45

Eftermiddagskaffe

15.45 – 16.00

Radiokören sjunger i Studio 3
Dirigent: Fredrik Malmberg
16.00 – 16.30
Musiken en kraft i samhället
Ron Davis Alvarez från El Sistema Sverige.
16.30 – 17.00
Avslutande samtal med sammanfattning av dagen
Helena Wessman, konserthuschef Berwaldhallen, Susanne Rydén, preses Kungliga Musikaliska akademien och Mikael Brännvall, VD Svensk Scenkonst.
Moderator: Maria Eby von Zweigbergk
17.00
Carl och Åsa Unander-Scharin samt Ludvig Elblaus (Himmelsk Mekatronik) visar sina interaktiva musikinstallationer i Berwaldhallens foajéer.

18.00 – 19.15

Konsert med Sveriges Radios Symfoniorkester
Unga musiker, ung musik – fri entré för Rikstingets deltagare.
Filip Draglund, trumpet, Eriikka Nylund, viola, Ben Gernon, dirigent.
ANDREAS ZHIBAJ: Violakonsert (uruppförande)
BENJAMIN STAERN: Trumpetconcertino, Surprise
TANSY DAVIES: Streamlines

Se Susanne Rydén, preses (ordförande) Kungliga Musikaliska Akademin och Helena Wessman, konserthuschef Berwaldhallen hälsa välkomna till 2017 års Riksting.