Radiokören och Sveriges Radios Symfoniorkester är en hörnpelarna i Sveriges Radios kulturskapande uppdrag. Genom utsändningar i framförallt P2, men också i Sveriges Radios övriga musikkanaler görs körens och orkesterns konserter tillgängliga för lyssnare i hela landet. Genom Sveriges Radios utbyte inom European Broadcasting Union, EBU, hörs de även internationellt. Radiokörens och Sveriges Radios Symfoniorkesters fredagskonserter i Berwaldhallen direktsänds i P2 Live, där även konserter som spelas in sänds i efterhand.