Lisa Källström är doktor i retorik vid Södertörns högskola. Som forskare har hon intresserat sig för blickens kreativitet. 2020 disputerade hon med avhandlingen Pippi mellan världar där hon visar hur bokillustrationer och pärmbilder från utgåvor i Sverige och Tyskland framhäver det normbrytande hos Pippi Långstrump. I det pågående projektet Pippi Beyond the Border undersöker hon hur Pippi kom till forna Östtyskland och inom projektet vill de skapa en fördjupad förståelse för frågor om kulturutbyte, censur och opposition.

Adrienne Sörbom är professor i sociologi vid Södertörns högskola och studerar politik och globalisering. Bland annat har hon studerat olika former av politiskt engagemang så som sociala rörelse, aktivism, tankesmedjor och företags politiska organisering. I det pågående projektet Klimatpolitik och icke-statlig diplomati: nordiska företagsfinansierade tankesmedjor (finansierat av FORMAS) studerar hon organiseringen av klimatpolitik, med fokus på företagsdrivna tankesmedjor.

Karin Winroth är docent i företagsekonomi vid Södertörns högskola. Nyckelord som beskriver hennes forskningsintressen är: sociala media, varumärken, konsumtionskultur, digitalt entreprenörskap och ledarskap. Detta blandar hon med ett intresse för kulturella studier, eftersom det speglar den tid vi lever i och de ideal vi formas av. I sin forskning fokuserar hon bland annat på hur sociala media påverkar oss idag, vad spelar varumärken för roll i individers och företags vardag och hur dagens konsumtionskultur formar förutsättningar för såväl konsumenter, företag som för våra idéer om hållbarhet.