arrow

ÖSTERSJÖSTUDION

Gäster, kommentarer och intervjuer för vår digitala publik.

En viktig nyhet för att göra festivalen ännu mer tillgänglig för den internationella publiken är Östersjöstudions dagliga sändningar, med Erik Blix, Malin Jacobson Båth och Estrid Holm som programledare. Sändningarna från Östersjöstudion inleder och avslutar varje festivaldag med samtal, kommentarer och intervjuer, allt på engelska för att festivalen ska kunna engagera så många som möjligt runt Östersjön. Sändningarna hittar du på Berwaldhallen Play den aktuella dagen och de kommer också finnas kvar på webben för efterhandstittning.