arrow

Viktiga spelare i svenskt musikliv

Publicerad den 30 september 2017 09:36

Svenska kyrkan, El Sistema och Kungliga Musikaliska akademien - och förstås Sveriges Radio Berwaldhallen. Fyra viktiga spelare i svenskt musikliv har engagerat mig maximalt den här veckan. Sex intensiva arbetsdagar kröns med lördagens konsert med Sveriges Radios Symfoniorkester.

”Som att köra i 140 på motorvägen och kryssa mellan filerna.” Så är det att spela Mahler, enligt en av våra musiker. Jag tycker att det stämmer rätt väl med att vara chef för en stor kulturinstitution också. En gasar på och försöker ha koll på alla andra som kör lika fort, förhoppningsvis åt samma håll.

En extremt intensiv arbetsvecka kröns i eftermiddag med en konsert med Sveriges Radios Symfoniorkester. Dirigent är slovakiske Juraj Valchua, som bland sina uppdrag i det internationella musiklivet kan räkna chefdirigentskapet för vår systerorkester inom det italienska public service-bolaget RAI. På programmet står Sofia Gubajdulinas Violakonsert, med Lawrence Power som solist, samt Den förtrollade sjön av Anatolij Ljadov och Also sprach Zarathustra av Richard Strauss.

Vi har Gubajdulina-tema den här veckan. I onsdags framfördes hennes Meditation över Bachkoralen ”Vor deinen Thron tret ich hiermit” vid en kammarkonsert med Stockholm Syndrome Ensemble förstärkt med violasolisten Lawrence Power. De spelade också Voices of Angels av Brett Dean.

Innan jag ger mig musiken i våld ska jag till Kungliga Musikaliska akademien för ett arbetsmöte kring akademiens stadgar. Modernisering pågår och vi ledamöter har bjudits in till en hel dags diskussioner under ledning av preses (ordförande) Susanne Rydén. Stadgarna sätter ramarna för akademiens arbete och har bäring på vilken roll den ska spela i svenskt musik- och samhällsliv.

Tidigare i veckan deltog jag i ett samtal kring en annan viktig spelare i musiklivet: Svenska kyrkan. Vid kyrkokansliet pågår arbete med att formulera en ”plattform” för musiken inom kyrkan. Med plattform menas i detta fall vägledande riktlinjer. Varje enskilt stift och pastorat är självstyrande, så några direktiv kan inte utgå.

Likväl är det värdefullt att Svenska kyrkans musikverksamhet diskuteras på nationell nivå. Svenska kyrkan är en av vårt lands största musikinstitutioner. Ändå är det idag inte självklart för församlingarna att anställa utbildade kyrkomusiker. Därmed hotas inte bara det klingande musikarvet. Många platser i landet blir helt utan professionella musiker. På landsbygden är ofta kyrkomusikern ensam i den rollen.

Musikverksamheten inom Svenska kyrkan är allt från småbarnsgrupper och körer för alla åldrar, till gudstjänstmusik och konserter med egna musiker och många gästande musiker. I en utredning för tio år sedan visade man att Svenska kyrkan som konsertarrangör skapade arbetstillfällen motsvarande flera tusen heltidstjänster.

I plattformsarbetet betonas att kyrkans musikarv inte är genrebundet och inte heller enbart musik av äldre datum. Musikarvet är i högsta grad föränderligt. Som företrädare för den västerländska konstmusiken (klassisk musik) nyttjar jag ändå tillfället att påtala att musikverksamheten i kyrkan måste omfatta också den fördjupning som konstmusiken innebär. Precis som teologin pendlar mellan lättillgängliga och djupare förkunnelser, måste musikverksamheten få göra det.

El Sistema har jag också ägnat mig åt i veckan. Jag är ordförande i en stiftelse som verkar för spridning och utveckling av El Sistema-metoden inom svenska kulturskolor. El Sistema-undervisning finns idag på ett 40-tal platser, så stiftelsens konstnärlige och pedagogiske ledare Ron Davis Alvarez har fullt upp.

Venezolanske Ron Davis Alvarez driver bland annat Drömorkestern i Göteborg, en symfoniorkester för ensamkommande flyktingungdomar, där han visar svenska pedagoger hur man med rätt metod på kort tid kan uppnå hög musikalisk kvalitet. Han jobbar också direkt med kulturskolornas egna orkestrar, håller föredrag och ger ut en videopodd – El Sistema Play – där han pratar om hur man bör tänka för att få bra resultat i sin undervisning.

Min insats för El Sistema bestod denna vecka i att leda ett styrelsemöte och att förhandla med en viktig sponsor. Glädjande nog kunde vi sluta ett flerårigt avtal med betydande stöd för stiftelsens verksamhet.

El Sistema, Svenska kyrkan och Kungliga Musikaliska akademien. Allra mest tid har jag förstås lagt på Sveriges Radio Berwaldhallen. Också det en viktig spelare i musiklivet med hundra tusen radiolyssnare varje vecka. Stora frågor är uppe och går med många täta samtal som följd. Även om vi inte tycker lika finner jag det alltid stimulerande att diskutera med mina medarbetare. Tillsammans kryssar vi i hög fart mellan filerna i den del av musiklivet som är vår. Hittills har vi lyckats hålla samma riktning.

Helena Wessman, den 30 september 2017

Läs tidigare blogginlägg

Helena Wessman. Foto: Bo Södersrtröm

Helena Wessman är sedan augusti 2014 konserthuschef för Berwaldhallen med Sveriges Radios Symfoniorkester och Radiokören. I sin blogg berättar hon om verksamheten och ensemblerna och reflekterar över musikens betydelse för individ och samhälle.

Du når Helena Wessman på:

Telefon: +46 8 784 51 05
Mobil: +46 70 311 64 74
Epost: helena.wessman@sverigesradio.se