arrow

Många initiativ för den svenska konstmusiken

Publicerad den 26 maj 2017 09:53

Återseendets glädje präglar mötet då ledningsgruppen träffas efter tre veckors uppehåll. Det är programcheferna Arne Lundmark, Gerd Björnung och Hanns Rodell, marknadschefen Karin Adolfsson, administrativa chefen Katarina Netsman och jag själv. Efter sommaren blir gruppen fulltalig då Josef Beltzikoff tillträder som kör- och orkesterchef.

Josef Beltzikoff arbetar idag som biträdande orkesterchef på Kungliga Operan i Stockholm. Vid sidan av detta musicerar han och är handledare vid ledarskapsutbildningar. Vi är mycket glada över att ha lockat honom till oss.

Ledningsgruppen inleder sitt möte med en reflektion över de gångna veckornas verksamhet: Den första livestreamingen från Berwaldhallen av Mahlers femte symfoni med Sveriges Radios Symfoniorkester och Daniel Harding; Radiokörens uruppförande av Carl Unander-Scharins banbrytande verk Calligrammes; den mekatroniska utställningen i Berwaldhallens foajéer; körens två vårkonserter förra veckan; Radiosymfonikernas stora turné och alla externa produktioner som fyllde Berwaldhallen under orkesterns frånvaro.

Vi kan unna oss att vara belåtna. Ensemblerna har presterat på enastående hög nivå, stödfunktionerna har genom god planering och fint samarbete fått det praktiska att fungera på bästa sätt och vi har alla utmanat oss själva med sådant vi aldrig har gjort förut. Förhoppningsvis har också vår publik och våra radiolyssnare bibringats nydanande och inspirerande upplevelser.

Jag har fått några kängor för att Radiosymfonikerna inte framförde någon svensk musik under turnén. Hur kan vi då hävda att vi är ambassadörer för svenskt musikliv? Kritik som jag får jag tåla, men jag tycker ändå att debattörerna gör det lätt för sig.

Givetvis är det av största vikt att Sveriges Radios ensembler bidrar till internationell kännedom om musik skriven i Sverige. Men att få till turnéer av det här slaget är ytterst komplext och ambassadörer kan vi väl vara också i egen kraft. Precis som vårt lands alla skickliga sångare som förgyller operaproduktioner världen över.

I sammanhanget kan det vara på sin plats att påminna om att Sveriges Radio är landets största beställare av nyskriven svensk musik. Av de medel som sätts av för detta går hälften till beställningar för Radiokören och Sveriges Radios Symfoniorkester, hälften till P2:s beställningar i samverkan med det fria musiklivet. Alla uruppföranden sänds i P2 och många finns också med i Sveriges Radios programutbyte inom Europeiska Radiounionen, EBU.

Det görs mycket för den svenska konstmusiken på olika håll. I onsdags deltog jag i en presentation av projektet Levande Musikarv, som Kungliga Musikaliska akademien tagit initiativ till. Genom forskning, dokumentation och källkritiska nyutgåvor görs tidigare okänd musik tillgänglig för såväl det svenska som det internationella musiklivet. För de verk som inte är upphovsrättsligt skyddade (tonsättaren död mer är 70 år) kan noterna laddas ned gratis från webben, övrig musik förläggs av Svensk Musik.

Det fina i kråksången är den stora databas som byggs upp, med tonsättarbiografier, verkförteckningar och nämnda notutgåvor. Inom kort öppnas databasen också för svenska samtida tonsättare. Levande Musikarv kommer därmed på ett unikt sätt ge en helhetsbild av svensk konstmusik skriven under flera hundra år.

Ett annat fint initiativ är återuppväckandet av festivalen Svensk Musikvår. Två omgångar har hittills genomförts och i år presenterades 130 svenska samtidsverk vid 35 konserter för totalt 5.700 åhörare.

Saxofonisten Jörgen Pettersson drog igång det hela. Han och producenten Mattias Rodrick berättar om en branschfest där musiker och tonsättare kan mötas utan konkurrens. Tyvärr har det ju blivit så att de annars tävlar med varandra i vårt projektifierade musikliv. Under Svensk Musikvår kan alla mötas i ren glädje över musikens och skapandets kraft.

Jag träffade Jörgen Pettersson och Mattias Rodrick i onsdags för att diskutera hur Sveriges Radios ensembler kan medverka i Svensk Musikvår 2018. Under årets festival fick vi nöja oss med att upplåta replokaler och tillhandahålla instrument, eftersom vårt program sedan länge låg fast då planeringen inleddes. Nästa år hoppas vi få med flera konserter och minst ett uruppförande inom festivalens ram.

Om detta och mycket annat talar vi i ledningsgruppen under vårt möte. Hur bra de gångna veckorna än har varit så ska verksamheten vidare, vidare.

Vi närmar oss sommaruppehållet, vilket innebär att ensemblernas arbetsschema ska läggas fast. Det ekonomiska utfallet följs upp och nästa vecka startar ett stort projekt där vi ihop med fastighetsavdelningen ska ta fram en plan för Berwaldhallens underhåll och utveckling. Arbetet med vår nya webbplats går vidare med nya funktioner och förbättringar av de som redan finns.

Radiokören repeterar höstens turnéprogram och första vecka i juni framför kören och Radiosymfonikerna kortoperan I Firenze av den svenska tonsättaren Helena Munktell. Verket har legat ospelat i 125 år och ska nu dokumenteras med en inspelning. För initiativet står forskaren och P2-journalisten Christina Tobeck. Den som vill höra verket live är välkommen till Berwaldhallen den 9 juni.

Helena Wessman, den 26 maj 2017

Läs tidigare blogginlägg

Helena Wessman. Foto: Bo Södersrtröm

Helena Wessman är sedan augusti 2014 konserthuschef för Berwaldhallen med Sveriges Radios Symfoniorkester och Radiokören. I sin blogg berättar hon om verksamheten och ensemblerna och reflekterar över musikens betydelse för individ och samhälle.

Du når Helena Wessman på:

Telefon: +46 8 784 51 05
Mobil: +46 70 311 64 74
Epost: helena.wessman@sverigesradio.se