arrow

ÖSTERSJÖFESTIVALEN 29 AUG

SAMTAL kl 18.00 – Deltagare och samtalets tematik presenteras senare i vår
KONSERT kl 19.00 – Pärt enligt Kaljuste

Sedan Tõnu Kaljuste tillträdde som Radiokörens chefsdirigent 1994 har hans landsman Arvo Pärts musik blivit en del av den svenska konsertrepertoaren. Den karaktäristiskt ytligt enkla musiken har ett djup och en komplexitet som inte alla dirigenter förmår ta fram. Genom deras mångåriga och nära samarbete har Kaljuste blivit världens främste Pärt-kännare. Här bjuder han tillsammans med Tallinns kammarorkester på ett omfångsrikt program, från 1976 års Für Alina till Vater unser från 2011. Kvällens samtal livestreamas från kulturcentret Hanaholmen utanför Helsingfors. Deltagare och tematik meddelas senare i vår.

Många musikälskare känner kanske Arvo Pärt främst genom hans körmusik, antingen som en av alla hängivna Pärt-älskare bland lyssnarna eller rentav som en av alla sångare som fascinerats av de till synes enkla, men försåtligt komplexa klanger han bygger upp. Fjärran från 1900-talets avantgardister målar Pärt med rena, klara färger: treklanger, förhållningar, spänning och avspänning som alla kan förstå och ta till sig. Men att därför avfärda musiken som simpel eller banal är att göra både musiken och tonsättaren en stor otjänst. Under ytan finns ett djup och en komplexitet som kräver eftertanke och medvetenhet från uttolkaren; annars riskerar musiken att bli just en fin yta, men inte så mycket mer.

Pärts landsman, den estniske dirigenten Tõnu Kaljuste, har i många år haft ett nära samarbete med tonsättaren och också uppfört en mängd av hans verk. Inte för inte är Kaljuste känd som världens främste Pärt-kännare och uttolkare, en person som verkligen lyckas ta fram hela spektrat av färger i musiken och inte fastna i den attraktiva ytan. Här bjuder han på en bukett av Pärts instrumentala verk, bland annat Für Alina från 1976, det som introducerade världen för ”tintinnabuli”, den egenhändigt myntade stil som också kommit att bli Pärts signum.

Pärts tidiga verk inspirerades av å ena sidan neoklassicister som Prokofjev och Bartók och å andra sidan Schönberg, serialism och tolvtonsteknik. Men när hans musik bannlystes av sovjetiska staten – Pärt växte upp i ett ockuperat Estland – och han dessutom upplevde en konstnärlig återvändsgränd vände han sig till den tidiga västerländska musiken, till gregoriansk sång, renässansen och den äldsta polyfonin. Det var när han återvände ur detta konstnärliga ide som Für Alina och andra verk visade upp en på sätt och vis pånyttfödd tonsättare. Alla verk på denna konsert är tillkomna efter Pärts musikaliska viloperiod.

Från det meditativa Spiegel im Spiegel – spegel i spegel – till L’abbé Agathon skriven efter en historia från kristendomens äldsta klostertid, tecknas ett omfattande porträtt av en ödmjuk, uppriktig och fascinerande tonsättare. Fastän han är vår tids mest spelade tonsättare är det ingen man med divalater eller en hög häst att grensla. När han 2007 utnämndes till hedersdoktor i teologi vid Freiburgs universitet berättade han en rörande historia som också är kännetecknande för Pärts person:

”För ett trettiotal år sedan sökte jag desperat efter någon som kunde säga mig hur en tonsättare kunde skriva musik. En dag mötte jag en enkel gatsopare som gav mig ett anmärkningsvärt svar: ’Åh, tonsättaren borde antagligen älska varendaste litet ljud.’ Från den stunden rörde sig mina musikaliska tankar i en helt ny riktning. Ingenting var längre detsamma.”

Text: David Saulesco


Medverkande

 

Tallinns kammarorkester grundades 1993 av dirigenten Tõnu Kaljuste ur en stråkorkester vid Konservatoriet i Tallinn. Grundbesättningen är fortfarande en stråkorkester, men förstärks med blåsmusiker från Estlands nationella symfoniorkester och Estniska nationaloperan. Orkestern har gjort prisade inspelningar av verk av baltiska tonsättare som Crystallisatio av Erkki-Sven Tüür, Litany och In principio av Arvo Pärt och Neenia av Heino Eller. De gör regelbundna konsertturnéer och uppträder vid festivaler i exempelvis Schleswig-Holstein, Turin, och Bremen. Bland orkesterns gästdirigenter finns Juha Kangas, Terje Tonnesen, Kristjan Järvi och John Storgårds.

Estniske dirigenten Tõnu Kaljuste är bekant för den svenska publiken efter sin tid som Radiokörens chefsdirigent åren 1994–2000. Den mångsidige musikern har varit en drivande kraft i att öppna de nordiska öronen för musik från de baltiska länderna. Han grundade med drygt tio års mellanrum Estlands filharmoniska kammarkör och Tallinns kammarorkester, som båda blivit mycket framgångsrika och uppträder på världens stora konsertscener och festivaler. Han är en erkänd uttolkare av bland annat Krzysztof Penderecki, Alfred Schnittke, Arvo Pärt och Veljo Tormis och har vunnit prestigefyllda utmärkelser för sina många skivinspelningar. Bland hans senaste samarbeten kan nämnas NorrlandsOperans symfoniorkester, Wrocławs filharmoniska orkester och kören vid Orquestra Gulbenkian i Lissabon.

Ungefärlig konsertlängd: 1 tim 55 min inkl paus

ÖSTERSJÖFESTIVALEN SAMTAL KL 18.00 – 18.45, Berwaldhallen, livestreamas från Hanaholmen, Helsingfors

Deltagare och samtalets tematik presenteras senare i vår.

Om Hanaholmen. Hanaholmen – kulturcentrum för Sverige och Finland arbetar för att utveckla samarbetet mellan länderna inom alla samhällsområden. Hanaholmen planerar och arrangerar olika typer av evenemang, kurser, seminarier och projekt samt utreder olika samhälleliga utvecklingsbehov. Hanaholmen är också ett konferenscentrum och hotell med utsikt över Östersjön. Hanaholmen administrerar fyra nordiska fonder, varav den största är Kulturfonden för Sverige och Finland. Kulturfonden för Sverige och Finland är samtidigt Hanaholmens huvudman, dvs. har det yttersta ansvaret för Hanaholmens verksamhet. Kulturcentret på Hanaholmen invigdes 1975 av Konung Carl XVI Gustaf och president Urho Kekkonen. När Sverige i samband med Finlands jubileumsår 1967 beslöt efterskänka 100 miljoner kronor i krigstida skulder krävde detta en gengåva. Regeringen i Finland beslöt då inrätta ett gemensamt administrerat kulturcentrum för att utveckla samarbetet mellan länderna.

Ingår i följande abonnemang: