arrow

Arméns Musikkår - De fyra elementen

Kompositioner kring eld, jord, vatten och luft som presenteras av meteorologen Pia Hultgren. Vesuvius, Moldau, Forest of Arden, och Windlayers.

Arméns musikkår är Försvarsmaktens största orkester. Musikkåren består av 53 heltidsanställda musiker jämte ledning. Kåren är en del av Livgardet och stationerad i Stockholm.

Arméns musikkårs storlek samt dess genrebredd gör att kåren kan hantera ett stort antal spelningar. Totalt genomförs över 200 framträdanden varje år.

Kårens huvuduppdrag är att förse statsceremonielet med musik. I statsceremonielet ingår vaktparader vid Stockholms slott, statsbesök, audienser och kungliga högtider för hovstaterna och regeringen. Kåren spelar även vid landets förband och genomför militära musikuppdrag, till exempel i samband med Försvarsmaktens utlandsmissioner i Kosovo och i Afghanistan.

På den internationella scenen har Arméns musikkår bland annat deltagit vid tattooer och musikfestivaler i Finland, Tyskland, Norge, Danmark, Frankrike och Schweiz. För övrigt bedriver Arméns Musikkår en välbesökt konsertverksamhet som är öppen för allmänheten. Repertoaren rymmer både konst- och populärmusik, från barock till nutid.

Musikkåren består av 53 professionella tillsvidareanställda musiker.


Medverkande

 

Arméns musikkår är Försvarsmaktens största orkester. Musikkåren består av 53 heltidsanställda musiker jämte ledning. Kåren är en del av Livgardet och stationerad i Stockholm.

Arméns musikkårs storlek samt dess genrebredd gör att kåren kan hantera ett stort antal spelningar. Totalt genomförs över 200 framträdanden varje år.

Kårens huvuduppdrag är att förse statsceremonielet med musik. I statsceremonielet ingår vaktparader vid Stockholms slott, statsbesök, audienser och kungliga högtider för hovstaterna och regeringen. Kåren spelar även vid landets förband och genomför militära musikuppdrag, till exempel i samband med Försvarsmaktens utlandsmissioner i Kosovo och i Afghanistan.

På den internationella scenen har Arméns musikkår bland annat deltagit vid tattooer och musikfestivaler i Finland, Tyskland, Norge, Danmark, Frankrike och Schweiz. För övrigt bedriver Arméns Musikkår en välbesökt konsertverksamhet som är öppen för allmänheten. Repertoaren rymmer både konst- och populärmusik, från barock till nutid.

Musikkåren består av 53 professionella tillsvidareanställda musiker.

Efter examen vid Uppsala universitet började hon 1990 som meteorolog inom Försvarsmakten, där hon kom att tjänstgöra som meteorolog vid Hälsinge flygflottilj (F 15), Jämtlands flygflottilj (F 4) och Helikopterflottiljen (Hkpflj). År 2007 lämnade hon Försvarsmakten med majorsgrad, och började som meteorolog på Sveriges Television (SVT). Särskilda uppdrag inom Sveriges television har varit bröllopsmeteorolog 2010, meteorolog i programmet Mitt i Naturen våren 2013 samt 2014 samt sedan 2008 specialuppdraget Vasaloppsmeteorologen

Torgny Hanson är uppväxt i Malmö och började sin musikaliska bana där med kornettspel i Frälsningsarméns musikkår. Han utbildade sig vid musikhögskolan i Malmö och blev efter ett antal år som pedagog professionell dirigent på heltid. Han fortsatte sin bana inom Försvarsmusiken och blev försvarsmusikinspektör med överstelöjtnants grad. Sedan han gick i pension frilansar han som dirigent, instruktör och brassbandsdomare.

Konsertlängd: 2 tim inkl. paus
Extern arrangör: Arméns Musikkår