arrow

Installationer

I sitt fleråriga samarbete har Carl Unander-Scharin, Åsa Unander-Scharin och Ludvig Elblaus ofta utforskat hur rörelse och gester förvandlas till musik/röst/ljud som i sin tur förvandlar rörelsen hos den som hör och interagerar med installationer respektive ”instrument”.

Liens/Kopplingar

Spela på linorna för att skapa ljud och projektioner! I varje lina finns ljud som du kan spela och påverka fram genom att långsamt dra linan mot dig eller trycka den ifrån dig. Genom att söka dig fram till en kombination av toner med flera linor kan du skapa dina egna ackord samtidigt som du spelar på bilden av dikten.

På detta sätt kan du skapa ett audiovisuellt stycke, som både klingar i högtalare och projiceras som rörlig bild på väggen – ett konstverk som inspirerats av Apollinaires dikt Liens (ett franskt ord som ungefär betyder kopplingar på svenska).

Den 6–7 maj spelar Radiokören på en större version av Liens
i uruppförandet av Carl Unander-Scharins körsvit Calligrammes. Då kommer 12 röda linor spännas mellan golv och tak vid Berwaldhallens stora scen.

Il pleut/ Det regnar röster

Rör i vattnet för att spela fram röster och klanger! Orden ”Det regnar kvinnoröster” inleder Apollinaries dikt
Il pleut/ Det regnar. I denna interaktiva musikinstallation kan du själv låta en röst regna genom luften. Rytmen i vattenvirvlarna i karet återspeglas i de ljud som skapas och som blandas med rösten.

I kontakten med vattenytan uppstår en syntes av vatten och ljudmaterial som hämtats från Calligrammes kompositionsprocess.

Den 6–7 maj uruppför Radiokören Carl Unander-Scharins körsvit Calligrammes.
 Carl Unander-Scharin, Åsa Unander-Scharin och Ludvig Elblaus gläntar här på dörren till den kreativa process som föregår
ett uruppförande.

Un oiseau chante/ En fågel sjunger

När du går in i rummet sjunger fågelträdet för dig! I trädet finns tre fåglars röster som spelar för dig när du rör dig på olika sätt genom rummet. Genom att röra dig lyssnande långsamt kan du förflytta dig mellan de tre olika fågelrösterna och deras musik. Men se samtidigt till att inte skrämma fåglarna så de tystnar och försvinner!

I denna interaktiva musikinstallation observerar tre skulpturala figurer, som kallas The Observers, alla som väljer att ställa sig i deras blickfång. Dina rörelser omvandlas till mekanisk fågelsång och fragment ur tonsättningen av Apollinaires dikt Un oiseau chante.