arrow

Himmelsk mekatronik

Den surrealistiske poeten Guillaume Apollinaires ande svävar över Berwaldhallen i vår. Hans diktsamling Calligrammes bildar förlaga både till den körsvit signerad Carl Unander-Scharin som uruppförs av Radiokören i maj och till de interaktiva musikinstallationer som både används under konserten och som ställs ut i foajéerna redan från den 24 februari – så att publiken kan bekanta sig med dem. Installationerna har utvecklats av Carl och Åsa Unander-Scharin i samarbete med Ludvig Elblaus och utforskar skärningspunkter mellan fysisk rörelse, musikaliska klangvärldar och innovativ teknologi.

Program

24/2 kl 18:00
Vernissage för Himmelsk Mekatronik, utställningen
Utställningen pågår i Berwaldhallens foajéer t.o.m. 7/5

25/2 kl 10-17
Öppet hus i Berwaldhallen
Välkommen på visningar av de interaktiva installationerna med Carl Unander-Scharin, Åsa Unander-Scharin och Ludvig Elblaus. Prova även att skapa din egen musik!

10/3 kl 18
Himmelsk Mekatronik
Visning av de interaktiva musikinstallationerna med Carl Unander-Scharin, Åsa Unander-Scharin och Ludvig Elblaus.

5/4 kl 17
Himmelsk Mekatronik
Visning av de interaktiva musikinstallationerna med Carl Unander-Scharin, Åsa Unander-Scharin och Ludvig Elblaus.

28/4 kl 17:30
Interplay
Carl Unander-Scharin, Åsa Unander-Scharin och Ludvig Elblaus berättar om sin konstnärliga forskning kring de interaktiva musikinstallationerna i Himmelsk Mekatronik.

6/5 kl 21:30
Konsert med Radiokören: Uruppförande av Calligrammes av Carl Unander-Scharin
Medverkande Carl Unander-Scharin, Åsa Unander-Scharin och Ludvig Elblaus.

7/5 kl 15
Konsert med Radiokören: Calligrammes av Carl Unander-Scharin
Medverkande Carl Unander-Scharin, Åsa Unander-Scharin och Ludvig Elblaus.

INSTALLATIONER

Här läser du mer om hur Carl Unander-Scharin, Åsa Unander-Scharin och Ludvig Elblaus utforskat rörelse och gester och de kan förvandlas till musik/röst/ljud.

Projektets installationer

MEDVERKANDE/INNOVATÖRER

Här läser du mer om de tre medverkande Carl Unander-Scharin, Åsa Unander-Scharin och Ludvig Elblaus.

Medverkande och innovatörer

INTERVJU

Fransk surrealism, himmelsk mekatronik och avancerad teknik.

Intervju med de medverkande