arrow

Forskare och tonsättare utvalda till Baltic Sea Festival Science Lab

Nu har nio unga forskare och lika många unga tonsättare valts ut att medverka i Baltic Sea Festival Science Lab, ett nytt initiativ från Östersjöfestivalen i Sveriges Radios konserthus Berwaldhallen, Stockholms universitet och Voksenåsen Music Academies. Tillsammans kommer de att omsätta forskningsresultat i musikaliska verk som framförs av ensembler ur Sveriges Radios Symfoniorkester under Östersjöfestivalen 2023. 

Regissören Elisabet Ljungar kommer att arbeta med de nio konstellationerna av forskare och tonsättare som tillsammans ska skapa nya verk till Östersjöfestivalen 2023.  
 
Nyskriven konstmusik möter ny forskning om tillståndet i Östersjön – och dessutom i dramatiserad form? En krock mellan två väsensskilda planeter, kan tyckas. För mig är detta ett spännande och viktigt experiment och jag är otroligt nyfiken på hur enheterna påverkar varandra och vad fusionen mellan dem kan skapa hos lyssnaren och åhöraren. I form av intima ”föreställningar” där toner korsas med tankar interagerar forskarna med musikerna. Ibland i kollision med varandra – ibland i samklang, säger Elisabet Ljungar, regissör.


FORSKARNA

Christina Lin

Magisterstudent på programmet ”Hållbarhet, samhälle och miljö”, Kiel University, Tyskland. Forskningsområde: politisk ekologi, mer än mänskliga geografier och samhällsvetenskaplig kustforskning.

Gabriel Freitas  

Doktorand vid Institutionen för miljövetenskap, Stockholms universitet. Forskningsområde: Atmosfärsvetenskap, ”Havssprejpartiklar”.

Konstantinos-Marios Vaziourakis 

Doktorand vid Institutionen för ekologi och genetik, Limnologi, Uppsala universitet. Forskningsområde: Biogeokemi, Ekologi
”Ödet för nedbrytning av organiskt material från land till öppet hav”.

”Livet beror på döden. Alla levande saker som växter, djur och mikroorganismer dör, sönderfaller så småningom och till slut blir deras kvarlevor en viktig matkälla, full av näringsämnen och energi, för nästa generations liv. Östersjön och dess omgivningar, precis som biosfären i allmänhet, rymmer flera ekosystem och även om de grundläggande skillnaderna mellan en ekskog, en veteskörd och djuphavssedimenten är kretsloppet av energi och organiskt material är hårfint balanserad. Under de senaste decennierna har människor stört denna balans.”.

Kyra Spaan  

Doktorand vid Institutionen för miljövetenskap, Stockholms universitet. Forskningsområde: Miljöanalytisk kemi, ”Kemiskt isberg: vad vi vet och inte vet”.

”Kemikalier finns runt omkring oss, både bra och dåliga. Vi känner till många av de dåliga kemikalierna, som vi kan mäta och reglera. Men som den franske 1600-talsfilosofen Rene Descartes sa: ”Vi beskriver inte världen vi ser, vi ser världen vi kan beskriva”. Detsamma gäller för kemikalier; vi kan bara mäta vad vi vet…tills nu!”.

Agata Bigaj

Magisterstudent vid University of Gdańsk. Hela Agata Bigajs forskning realiseras och övervakas vid Institute of Oceanology Polish Academy of Sciences. Forskningsområde: Marinbiologi – bottenfauna i Östersjön och arktiska kustområden, ”Påverkan av specifika miljöförhållanden i flodmynningen på strukturen av bottenfaunans storlek”.

Agnes Olin  

Postdoc vid Institutionen för ekologi, miljö och växtvetenskap (DEEP), Stockholms universitet. Forskningsområde: Marin ekologi.

Åsa Austin  

Postdoc vid Institutionen för ekologisk miljö och växtvetenskap Stockholms universitet. Forskningsområde: Marin ekologi, “Vassens roll i att binda kol och näring.” 

“I min forskning undersöker jag vassens roll i att binda kol och näring, och vad som händer när vassen klipps, när människor vill komma fram i kustens vikar. Vi undersöker också relationen mellan människa och natur. Vad människor som bor i, och förvaltar skärgården värdesätter hos kustens vikar, vad de ser som utmaningar och lösningar.” 

Carolin Seiferth

Doktorand vid Stockholm Resilience Center. Forskningsområde: Sustainability Science Stockholms universitet, Stockholm Resilience Center, ”Strategi för vatten- och landskapsvård”.

Sriharsha Bhat

Doktorand vid Kungliga Tekniska Högskolan, Stockholm. Forskningsområde: Marine Robotics, Hydrobatics: efficient and agile underwater robots for the Baltic”


TONSÄTTARNA

Mioko Yokoyama

Sibelius-Akademin, Konstuniversitetet utexaminerad. Deltidslärare i partiturspel.

Sampo Kasurinen

Alumner från Sibelius-Akademin, Konstuniversitetet. Fristående forskare och kompositör med anslag från Finska kulturfonden.

Maya Miro Johnson

Curtis Institute of Music i Philadelphia, PA, USA.

Anna Berg

Masterstudent i komposition, Norges musikkhøgskole och Conservatoire National Supérieur de Musique et de Danse de Paris.

Heidi Hassinen

Sibelius-Akademin.

Jonas Skaarud

Norges musikkhøgskole.

Aslıhan Keçebaşoğlu

Sibelius-Akademin.

Zacharias Ehnvall

Kungl. Musikhögskolan i Stockholm.

David Tudén

Kungliga Musikhögskolan, Stockholm.


Loggor Baltic Sea Festival Science Lab.

Östersjöfestivalen i Berwaldhallen är en av Europas största och ledande klassiska musikfestivaler med artister, orkestrar och dirigenter från Östersjöregionens absoluta toppskikt. Festivalen har under tjugo års tid fungerat som en mötesplats för storslagna konsertupplevelser och initiativ som bidrar till en hållbar Östersjöregion. Baltic Sea Festival Science Lab är ett tvärvetenskapligt experiment och är en del av festivalprogrammet.

Här kan du läsa mer om samarbetet och projektet Baltic Sea Festival Science Lab.