arrow

BILJETTER

Under Östersjöfestivalen heter biljetterna Festivaldagspass i stället. Festivaldagspassen ger dig tillgång till hela festivaldagens program – både samtalen från våra partners som visas på storbildsskärm i Berwaldhallen och konserterna.

Förmånliga återköpsregler under pandemin

Köpta festivaldagspass återlöses mot presentkort som gäller i 2 år. Återköpet sker senast kl. 13:00 på festivaldagen eller kl. 13:00 på närmaste föregående vardag vid festivaldag på helgdag. Kontakta oss på telefon 08-784 18 00 eller via mejl biljettkontoret.berwaldhallen@sverigesradio.se. Detta är en tillfällig ändring av våra köpvillkor med anledning av gällande rekommendationer.

Köpta festivaldagspass återlöses mot kontanter vid inställda konserter eller vid konserter med omfattande förändringar i programmet.


Restriktioner med anledning av pandemin

Vi följer rådande restriktioner och har vidtagit en rad åtgärder för att göra ditt besök så tryggt som möjligt. Läs mer här.

Köp ditt festivaldagspass här.