arrow

BILJETTER

Under Östersjöfestivalen heter biljetterna Festivaldagspass i stället. Festivaldagspassen ger dig tillgång till hela festivaldagens program – både samtalen från våra partners som visas på storbildsskärm i Berwaldhallen och konserterna.

Köp ditt festivaldagspass här.


Förmånliga återköpsregler under pandemin

Köpta festivaldagspass återlöses mot presentkort som gäller i 2 år. Återköpet sker senast kl. 13:00 på festivaldagen eller kl. 13:00 på närmaste föregående vardag vid festivaldag på helgdag. Kontakta oss på telefon 08-784 18 00 eller via mejl biljettkontoret.berwaldhallen@sverigesradio.se. Detta är en tillfällig ändring av våra köpvillkor med anledning av gällande rekommendationer.

Köpta festivaldagspass återlöses mot kontanter vid inställda konserter eller vid konserter med omfattande förändringar i programmet.


Restriktioner med anledning av pandemin

Vi följer rådande restriktioner och har vidtagit en rad åtgärder för att göra ditt besök så tryggt som möjligt. Läs mer här.