arrow

Berwaldbonus

Berwaldbonus är en kammarmusikalisk konsert på cirka 20-30 minuter som görs i samarbete med Sveriges Radio P2. Fri entré för alla abonnenter samt besökare med biljett till den konsert som föregår Berwaldbonusen.

Berwaldbonusen startar direkt efter ordinarie konsert. Du får gärna byta till en plats närmare scenen.

Valborg Aulin.

Temat för våren 2017 är ”Tonsättarinnor” som presenterar svensk musik från 1800- och 1900-talen. De tonsättare som uppmärksammas är Ika Peyron, Ingeborg von Bronsart, Helena Munktell, Laura Netzel, Alice Tegnér, Hélène Tham, Valborg Aulin, Amanda Maier-Röntgen och Julius Röntgen.

Konsertprogram Berwaldbonus våren 2017

Onsdagen den 11 januari
Iskandar Komilov violin
Julia Crowell flöjt
Maria Rostotsky piano
Laura Netzel: Romance op 40 för violin och piano
Hélène Tham: nr 4 ur Åtta pianostycken
Laura Netzel: Suite op 33 för flöjt och piano
Alice Tegnér : Étude romantique för piano
Laura Netzel: Tarantelle op 33 för violin och piano

Onsdagen den 22 februari
Hillevi Martinpelto sopran
Michael Engström piano
Hélène Tham: Sånger: – Helsning, – Svanen, – Från nya hemmet, – Erinran Hélène Hélène Tham: Tempo di Minuetto, nr 6 ur Sex pianostycken
Helena Munktell: Sånger: – Det förste möte, – Åter i Sorrento
Ika Peyron: Böljeslag för piano
Ingeborg von Bronsart: Die Loreley för sång och piano

Onsdagen den 29 mars
Per Sporrong violin
Johan Ullén piano
Valborg Aulin: Sonat för violin och piano
Valborg Aulin: Pianostycken ur opus 7: – Vågornas vaggsång,-Mazurka,-Impromptu
Valborg Aulin: Albumblad
(transkription för violin och piano av tonsättaren)
Valborg Aulin: Elegie
(transkription för violin och piano av Tor Aulin)

Onsdagen den 17 maj
Christian Svarfvar  violin
Henrik Måwe piano
Ingeborg von Bronsart: Romanze a-moll för violin och piano
Amanda Maier-Röntgen och Julius Röntgen: Schwedische Weisen för violin och piano