arrow

Interplay - Musik och fysik vid 1900-talets början

Kvällen inleds med säsongens femte och sista Interplay-seminarium som tar avstamp i konserten STRAVINSKY & BARTOK.
Musik- och vetenskapshistoriker diskuterar den snabba intellektuella utvecklingen vid förra sekelskiftet och hur den satte avtryck i så väl musik som den nya fysiken, relativitetsteorin och kvantmekaniken.

Läs mer om säsongens Interplay-seminarium


Sänds i P1 Vetandets värld fredagen den 25 maj kl 12.10

OBS – fri entré, dock behövs biljett för entré i salen.