arrow

Interplay 2016/2017

Här kan du se vilka övriga Interplay vi har haft under konsertsäsong 2016/2017.

INTERPLAY #1: Om musiken och hjärnan

Torsdag 8 september kl 19.00
Sveriges Radios Symfoniorkester
Daniel Harding, chefsdirigent
Stefan Dohr, horn
RIHM: Hornkonsert, svenskt uruppförande
MAHLER: Symfoni nr 9

Interplaygäst:
Martin Ingvar, läkare och professor samtalar med vetenskapsjournalisten Ann Louise Martin om kopplingen mellan musiken och hjärnan. Samtalet startar kl 17.30 inne i konserthallen. Begränsat antal platser. Interplay är denna gång ett samarbete med Hjärnfestivalen!

INTERPLAY #2: YRKESKUNNANDE

Fredag 18 november kl 17.30 – 18.10
THEATRON
Sveriges Radios
Symfoniorkester
Alondra de la Parra dirigent
Patrick Raab slagverk
Johan Bridger slagverk
BERNSTEIN: Uvertyren till Candide
BROSTRÖM: Theatron, för två slagverkare och orkester
VILLA-LOBOS: Bachianas Brasileiras nr 2
BERNSTEIN: Symfoniska danser ur West Side Story

Interplaygäst: Bo Göranzon, professor emeritus i yrkeskunnande och teknologi på KTH och pianisten Love Derwinger.
Att vara en skicklig musiker innebär inte bara att kunna spela rätt toner i rätt tempo, det handlar om så mycket mer: personligt uttryck, tolkning, förståelse för musikens sammanhang osv. Finns det gemensamma nämnare med yrkeskunnighet i andra yrken? Vad är det som gör en musiker, lärare, ingenjör eller undersköterska skicklig i sitt yrke? Om detta handlar ett samtal mellan Bo Göranzon, professor emeritus i yrkeskunnande och teknologi på KTH och pianisten Love Derwinger.

Samtalet startar kl 17.30 inne i konserthallen. Begränsat antal platser.

INTERPLAY #3: Himmelsk mekatronik

Fredag 28 april kl 19.00
MÄLKKI-KRIIKKU-CHIN
Sveriges Radios Symfoniorkester
Susanna Mälkki dirigent
Kari Kriikku klarinett
CHIN: Klarinettkonsert
BARTÓK: Träprinsen

Interplay 28 april
Seminarium om Carl och Åsa Unander-Scharin samt Ludvig Elblaus arbete med konst och interaktivitet. Moderator är Kia Höök, KTH-professor och världsledande auktoritet inom människa-dator-interaktion.

Samtalet startar kl 17.30 inne i konserthallen. Fri entré, ingen biljett behövs. Begränsat antal platser.

Under perioden 24 februari – 7 maj 2017 pågår ‘Den Himmelska Mekatroniken’ i Berwaldhallen. Skapa din egen musik med de interaktiva installationerna i våra foajéer. Foajéerna öppnar två timmar före respektive konsert. Det hela mynnar ut i två konsert med samma namn – Den Himmelska mekatroniken, lördagen den 6 maj och söndagen den 7 maj.

Det första Interplay för säsongen 2016/2017 hölls i samband med säsongsstarten, då vetenskapsjournalisten Ann Louise Martin samtalade med professor Martin Ingvar från Karolinska Institutet om hjärnforskning och musik. Senare under hösten handlade nästa Interplay om vad det egentligen är att vara skicklig i ett yrke. Vad är gemensamt för en skicklig musiker, lärare, läkare och journalist? Våren 2017 har vi musik och teknik som tema för ett Interplay, fredagen den 28 april i ”Himmelsk mekatronik”, med Carl och Åsa Unander-Scharin och Ludvig Elblaus som berättar om sin konstnärliga forskning kring interaktiva musikaliska installationer. Det är alltid fri entré till Berwaldhallens Interplay-evenemang.