arrow

Interplay

Vetandets värld i Berwaldhallen

I samarbete med Vetenskapsradion bjuder vi under konsertsäsongen 2017/2018 in framstående konstnärer, matematiker, filosofer, fysiker, författare och andra tänkare till Berwaldhallen för att dela med sig av sin kunskap där musiken blir den samlande kraften. Varje Interplay-seminarium tar avstamp i kvällens konsert. Seminarierna hålls på Berwaldhallens scen och har fri entré, dock krävs biljett. En kortare version av varje seminarium sänds som Vetandets värld i P1 samma dag som konserten sänds i P2.

OM MUSIK, BILD OCH SKAPANDE
Torsdag 26 oktober kl 17.30–18.20
Före konserten BYSTRÖM & GRIEG
Britta Byström, tonsättare, och Fredrik Ullén, professor i neurovetenskap vid KI samt pianist diskuterar hur bild och ton hör ihop och hur den skapande processen ser ut, med utgångspunkt i Byströms Segelnde Stadt som inspirerats av ett bildkonstverk av Paul Klee.
Sänds i P1 Vetandets värld fredagen den 27 oktober kl 12.10
Hämta din fribiljett här.

I KLIMATFÖRÄNDRINGENS TIDEVARV – FINNS FORTFARANDE NATUREN?
Torsdag 14 december kl 17.30–18.20

Före konserten BEETHOVEN & TURNAGE
Johan Rockström, miljöforskare och chef for Stockholm Resilience Centre, samt Nina Wormbs, docent i teknik- och vetenskapshistoria vid KTH diskuterar vår syn på naturen och hur vår plats i den förändrats av människans miljöpåverkan. Hade Beethoven kunnat komponera Pastoralsymfonin idag?
Sänds i P1 Vetandets värld fredagen den 15 december kl 12.10
Hämta din fribiljett här.

BERGSLANDSKAP OCH GLACIÄRER
Torsdag 8 februari kl 17.30–18.20

Före konserten BERWALD, STRAUSS & SCHUMANN
Med utgångspunkt i konsertens bergstema diskuterar forskare bergens och glaciärernas betydelse och sårbarhet.
Sänds i P1 Vetandets värld fredagen den 9 februari kl 12.10
Hämta din fribiljett här.

TIDSUPPFATTNING OCH MINNE
Torsdag 8 mars kl 17.30–18.20

Före konserten DVORAK & BORISOVA-OLLAS
Samtal mellan Victoria Borisova-Ollas och forskare om hur vi uppfattar tid och hur vårt minne fungerar, med avstamp i Borisova-Ollas Labyrinths of Time.
Sänds i P1 Vetandets värld fredagen den 9 mars kl 12.10
Hämta din fribiljett här.

MUSIK OCH FYSIK VID 1900-TALETS BÖRJAN
Torsdag 24 maj kl 17.30–18.20

Före konserten STRAVINSKY & BARTOK
Musik- och vetenskapshistoriker diskuterar den snabba intellektuella utvecklingen vid förra sekelskiftet och hur den satte avtryck i så väl musik som den nya fysiken, relativitetsteorin och kvantmekaniken.
Sänds i P1 Vetandets värld fredagen den 25 maj kl 12.10
Hämta din fribiljett här.

Interplay 2016/2017

Här kan du se övriga Interplay under konsertsäsongen 2016/2017

Interplay #1 och #2