arrow

Interplay

Vetandets värld i Berwaldhallen

Berwaldhallen och Vetenskapsradion i P1 har nöjet att bjuda på fem unika seminarietillfällen under konsertsäsongen 2017/2018, där varje tillfälle kretsar kring teman i den påföljande konserten. I gränslandet mellan den klassiska musiken och vetenskapen finner vi det oväntade, fascinerande, subtila och storslagna, med hjälp av välkända forskare som Johan Rockström, Nina Wormbs och Fredrik Ullén.

Seminarierna hålls på Berwaldhallens scen och har fri entré. Du anmäler dig genom att hämta en gratisbiljett via länkarna i programmet nedan.

Vill du gå på den efterföljande konserten köper du din biljett som vanligt under biljetter. Om du är under 23 år finns möjlighet att få gå gratis på den efterföljande konserten. Läs mer om hur du bokar din biljett på Moment 23

I pausen mellan seminarium och konsert finns tillfälle att ta ett glas eller fika i baren och mingla med talarna. En kortare version av varje seminarium sänds i Vetandets värld i P1 samma dag som konserten sänds i P2. Se specifika tider i programmet nedan.

Ta chansen och vidga dina vyer med Interplay!


OM MUSIK, BILD OCH SKAPANDE

Torsdag 26 oktober kl 17.30–18.20
Före konserten BYSTRÖM & GRIEG
Britta Byström, tonsättare, och Fredrik Ullén, professor i neurovetenskap vid KI samt pianist diskuterar hur bild och ton hör ihop och hur den skapande processen ser ut, med utgångspunkt i Byströms Segelnde Stadt som inspirerats av ett bildkonstverk av Paul Klee.
Sänds i P1 Vetandets värld fredagen den 27 oktober kl 12.10
Hämta din fribiljett här.

I KLIMATFÖRÄNDRINGENS TIDEVARV – FINNS FORTFARANDE NATUREN?
Torsdag 14 december kl 17.30–18.20

Före konserten BEETHOVEN & TURNAGE
Johan Kuylenstierna, chef för Stockholm Environment Institute (SEI) och adjungerad professor vid Institutionen för naturgeografi och kvartärgeologi, Stockholms universitet, samt Nina Wormbs, docent i teknik- och vetenskapshistoria vid KTH diskuterar vår syn på naturen och hur vår plats i den förändrats av människans miljöpåverkan. Hade Beethoven kunnat komponera Pastoralsymfonin idag?
Sänds i P1 Vetandets värld fredagen den 15 december kl 12.10
Hämta din fribiljett här.

BERGSLANDSKAP OCH GLACIÄRER
Torsdag 8 februari kl 17.30–18.20

Före konserten BERWALD, STRAUSS & SCHUMANN
Med utgångspunkt i konsertens bergstema diskuterar Daniel Svensson, miljö- och vetenskapshistoriker vid Chalmers, samt Per Holmlund, professor i glaciologi med inriktning mot klimat, vid Stockholms universitet, bergens och glaciärernas betydelse och sårbarhet.
Har vi idag samma fascination för bergen, glaciärerna och fjällvärldens natur? Ses detta landskap fortfarande som orörd vildmark när turismnäringen ökar? Det är ingen hemlighet att glaciärerna i vår fjällvärld mår allt sämre med ökande avsmältning till följd av klimatförändringarna. Är bergslandskapet ett av de landskap som kommer att förändras mest de kommande årtiondena?
Sänds i P1 Vetandets värld fredagen den 9 februari kl 12.10
Hämta din fribiljett här.

TIDSUPPFATTNING OCH MINNE
Torsdag 8 mars kl 17.30–18.20

Före konserten DVOŘAK & BORISOVA-OLLAS
Victoria Borisova-Ollas, tonsättare, och Petronella Kettunen, docent i neurobiologi vid Sahlgrenska Akademin, möts i ett samtal om hur vi uppfattar tid och hur vårt minne fungerar. Samtalet tar avstamp i Borisova-Ollas nyskrivna verk Labyrinths of Time som handlar om mekanismen som styr vår förmåga att minnas det förflutna.Sänds i P1 Vetandets värld fredagen den 9 mars kl 12.10
Hämta din fribiljett här.

MUSIK OCH FYSIK VID 1900-TALETS BÖRJAN
Torsdag 24 maj kl 17.30–18.20

Före konserten STRAVINSKY & BARTÓK
1900-talets första årtionden innebar stora omvälvningar på såväl musikens som fysikens område. Den klassiska fysiken kompletterades med kvantmekanik och relativitetsteori, samtidigt som den klassiska musiken utvecklades genom tolvtonsskalan och polytonala kompositioner. Musikhistorikern Mattias Lundberg, professor vid Uppsala universitet och fysikern Sören Holst, lektor vid Stockholms universitet, diskuterar den snabba intellektuella utvecklingen vid förra sekelskiftet och hur den satte avtryck i så väl musik som fysik. Samtalsledare är Camilla Widebeck från Vetenskapsradion.
Sänds i P1 Vetandets värld fredagen den 25 maj kl 12.10
Hämta din fribiljett här.

Tidigare Interplay

Här kan du se övriga Interplay under konsertsäsongen 2016/2017

Interplay #1 och #2